VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fonds: Bever Holding

Fondsnieuws

MJ Vandenberghe meldt belang in Bever Holding
30-12-2016

(ABM FN-Dow Jones) M.J. Vandenberghe heeft een eerste belang in Bever Holding gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 27 december 2016.

Vandenberghe meldde een kapitaalbelang van 5,90 procent met een dito stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Gemeente Noordwijk gaat bij Bever Holding dwangsommen innen - media
23-08-2016

De gemeente Noordwijk gaat bij vastgoedconcern Bever Holding 200.000 euro aan verbeurde dwangsommen innen. Dit meldde het financieele Dagblad dinsdag na bevestiging van de gemeente in Zuid-Holland.

"Op 27 juli oordeelde de Raad van State dat Noordwijk juist heeft gehandeld bij het opleggen van twee dwangsommen van elk 100.000 euro en over mag gaan tot invordering", meldde de krant.

Noordwijk legde de dwangsommen op vanwege het laten verpauperen van vastgoed in eigendom van Bever Holding. De gemeente meldde volgens de krant met het innen van de dwangsommen duidelijk te willen maken op te treden tegen iedere eigenaar van onroerend goed die zijn eigendom laat verpauperen.

Mocht het bedrijf ook andere panden niet opknappen, dan volgen nieuwe dwangsommen, schreef het FD.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Topman Bever Holding vertrekt per direct
27-06-2016

Interim bestuurder Hein van der Ploeg van Bever Holding vertrekt per direct. Dit maakte het vastgoedfonds maandag nabeurs bekend.

Van der Ploeg gaf Bever te kennen als zelfstandig ondernemer verder te willen gaan. Commissaris Willy Simon zal tijdelijk het bestuur van het vastgoedfonds leiden.  

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Bever en VolkerWessels sluiten intentieverklaring met gemeente Noordwijk
29-04-2016

Bever Holding en VolkerWessels zullen op korte termijn met de gemeente Noordwijk een intentieverklaring tekenen voor de verdere projectontwikkeling, met inbegrip van vastgoedlocaties van Bever Holding, in Noordwijk aan Zee. Dit maakte het vastgoedbedrijf vrijdag bekend.

In deze overeenkomst zal de rolverdeling tussen partijen, maar ook de projectstructuur, tijdelijke voorzieningen, het ontwikkelvolume en de ontwikkellocaties worden opgenomen, zo meldde Bever in een persbericht.

In de volgende fase worden de afspraken concreet gemaakt en zal worden vastgelegd op welke wijze de nieuwbouw wordt gerealiseerd.

Na goedkeuring door de gemeenteraad van Noordwijk zal de samenwerking worden vertaald in concrete afspraken over planning, financiën, taakverdeling en bestemmingswijziging, aldus het bedrijf.

Het aandeel van het lokale fonds Bever noteerde vrijdagochtend onveranderd op 3,30 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Herfinanciering Bever Holding afgerond
30-11-2015

Bever Holding heeft met succes de herfinanciering afgerond. Dit maakte het vastgoedfonds maandag nabeurs bekend.

 

Dankzij de herfinanciering is de volledig schuld, waaronder die aan Staalbankiers, volledig terugbetaald. Hierdoor is ook het conservatoir beslag door Staalbankiers opgeheven.

 

"Ook de door de Gemeente Noordwijk gelegde beslagen zijn hangende de nog lopende administratiefrechtelijke procedures tussen partijen opgeheven", voegde Bever daaraan toe.

 

Het aandeel Bever sloot maandag 4,2 procent lager op 2,50 euro.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-262 29 78

 

© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Rode cijfers Bever Holding
17-11-2015

Bever Holding heeft in de eerste drie kwartaal van 2015 rode cijfers geboekt. Dit bleek dinsdag nabeurs uit de kwartaalupdate van het vastgoedfonds.

 

Over de eerste negen maanden boekte Bever een negatief resultaat voor belastingen van circa 1,9 miljoen euro.

 

De opbrengsten uit het vastgoed bedroegen dit jaar vooralsnog slechts 19.884 euro. De exploitatiekosten overstegen deze opbrengsten ruim met 178.054 euro. Aangevuld met waardeverminderingen, diverse algemene kosten en rentekosten liep het verlies van het vastgoedfonds op tot de genoemde 1,9 miljoen euro.

 

Een meevaller van ruim een half miljoen euro was er voor Bever in de vorm van een mutatie in latente belastingvorderingen en -verplichtingen. Hierdoor kwam het resultaat na belastingen uit op 1,4 miljoen euro negatief.

 

Aan het einde van september bedroeg het eigen vermogen van Bever 83,4 miljoen euro. De totale waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg krap 129 miljoen euro.

 

Bever liet verder weten te verwachten dat de afwikkeling van de herfinancieringen in de laatste fase zit en in het laatste kwartaal van 2015 wordt afgerond. Met deze herfinanciering zal de volledige schuld, waaronder die aan Staalbankiers worden afgelost.

 

Op een groen Damrak sloot Bever dinsdag onveranderd op 2,61 euro.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-262 29 78

 

© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Rode cijfers voor Bever
28-08-2015

Vastgoedfonds Bever Holding heeft in de eerste helft van 2015 een stevig verlies geleden. Dit bleek uit de halfjaarcijfer die vrijdag nabeurs werden gepubliceerd.

 

Het verlies over de eerste zes maanden bedroeg ruim 1 miljoen euro, grofweg gelijk aan het verlies over de eerste helft van 2104. Een dividend wordt niet uitgekeerd.

 

Per eind juni 2015 werd de vastgoedportefeuille van Bever gewaardeerd op 128,9 miljoen euro. Het eigen vermogen van het fonds bedroeg 83,8 miljoen euro.

 

Begin juli maakte Bever al bekend met Reggeborgh van Dick Wessels overeenstemming te hebben bereikt over een financiering.

 

Met bouwer VolkerWessels, een dochtermaatschappij van Reggeborgh, wordt inmiddels een nadere invulling gegeven aan de onderdelen van de samenwerking met betrekking tot de ontwikkeling en bouw van de projecten van Bever Holding in Noordwijk.

 

Bever Holding sloot vrijdag op 3,20 euro.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-262 29 78

 

© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Reggeborgh nieuwe financier Bever
03-07-2015

Vastgoedfonds Bever Holding van grootaandeelhouder Ronnie van de Putte heeft met Reggeborgh van Dick Wessels overeenstemming bereikt over een financiering. Dit maakte Bever vrijdag nabeurs bekend zonder financiële details te geven.

 

Met bouwer VolkerWessels, een dochtermaatschappij van Reggeborgh, wordt inmiddels een nadere invulling gegeven aan de onderdelen van de samenwerking met betrekking tot de ontwikkeling en bouw van de projecten van Bever Holding in Noordwijk

 

Bever Holding liet weten ervan overtuigd te zijn dat met de combinatie Reggeborgh en VolkerWessels de juiste partner is gevonden voor de verdere invulling van de strategie en doelstellingen van het vastgoedfonds.

 

"Het samenwerkingsverband beschikt nu niet alleen over voldoende know how en ervaring, maar heeft ook de benodigde financiële slagkracht om in deze lastige vastgoedfinancieringsmarkt zelfstandig te kunnen opereren", aldus Bever.

 

Op 8 mei meldde Bever al door meerdere "gerenommeerde" partijen benaderd te zijn voor samenwerking en een verkoop van vastgoedobjecten. Bij de publicatie van de jaarcijfers op 1 mei liet Bever weten dat er nog altijd een conservatoir beslag van Staalbankiers op het Nederlandse vastgoed van Bever lag. De bank zei voorafgaand aan het beslag bij Bever de kredietfaciliteiten ter waarde van 20,6 miljoen euro op.

 

Bever Holding sloot vrijdag onveranderd op 3,05 euro.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-262 29 78

 

© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Bever vindt samenwerkingspartner
26-06-2015

Bever Holding heeft een samenwerkingspartner gevonden. Dit maakte het vastgoedfonds vrijdag bekend.

 

Bever stelde momenteel de contractuele fase te zijn ingegaan met een niet nader genoemde partij. Bedoeling is dat samen met deze partij de projecten van Bever worden uitontwikkeld en gebouwd.

 

Daarnaast meldde Bever inmiddels de toezegging te hebben voor een financiering, waardoor het fonds op korte termijn alle externe financieringen, waaronder alle financieringen van Staalbankiers, integraal zal aflossen.

 

G.J. van Zoelen zal verder worden opgevolgd door H.C. van der Ploeg als bestuurder. Ook wil Bever op korte termijn de directie en het personeelsbestand uitbreiden en de raad van commissarissen "op volle sterkte" brengen.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-262 29 78

 

© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Rode cijfers Bever Holding
19-05-2015

Bever Holding heeft in het eerste kwartaal van 2015 verlies geleden. Dit bleek dinsdagavond uit cijfers van het vastgoedfonds.

 

Voor belastingen boekte Bever een verlies van 854.000 euro. Het eigen vermogen bedroeg eind maar circa 84,2 miljoen euro, wat leidde tot een solvabiliteit van circa 62 procent. "Bovengemiddeld hoog", aldus het vastgoedfonds.

 

Bever meldde verder dat er geen mutaties plaatsvonden in de vastgoedportefeuille in de eerste drie maanden van dit jaar.

 

De boekwaarde van de portefeuille stond per ultimo maart op 128,9 miljoen euro. Het totaal aan leningen onder hypothecair verband beliep zo’n 25,5 miljoen euro.

 

Begin mei meldde Bever al door meerdere "gerenommeerde" partijen benaderd te zijn voor samenwerking en een verkoop van vastgoedobjecten. Nieuws op dit vlak had het vastgoedfonds niet te melden.

 

Het aandeel Bever sloot dinsdag 0,4 procent hoger.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-262 29 78

 

© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Partijen tonen interesse in Bever
08-05-2015

Bever Holding is door meerdere partijen benaderd voor samenwerking en een verkoop van vastgoedobjecten. Dit maakte het beursgenoteerde vastgoedfonds vrijdag bekend.

 

Volgens Bever werd het benaderd door "grote gerenommeerde" partijen, waaruit het een keuze zal maken.

 

Bever stelde dat het door de interesse van de partijen "in elk geval" financieringen zal aflossen en bouwprojecten zal realiseren op haar grondposities.

 

Een toelichting op de vooruitgang of uitkomst van de gesprekken met de geïnteresseerde partijen volgt op de komende aandeelhoudersvergadering.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-262 29 78

 

© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Zwarte cijfers Bever Holding
01-05-2015

Bever Holding heeft 2014 met winst afgesloten. Dit maakte het beursgenoteerde vastgoedbedrijf donderdag bekend.

 

In het afgelopen jaar verdiende Bever na belastingen 2,7 miljoen euro, terwijl 2013 nog met een verlies van 2,5 miljoen euro werd afgesloten.

 

Het eigen vermogen van het vastgoedfonds bedroeg per einde van het afgelopen jaar 84,9 miljoen euro met een balanstotaal van 135 miljoen euro.

 

De intrinsieke waarde per aandeel Bever op basis van het aantal uitstaande aandelen per 31 december 2014 bedroeg 4,97 euro.

 

Verder lukte het Bever in 2014 niet om een geschikte partner te vinden. Ook bleven gewenste verkopen van meerdere projecten uit.

 

Nog altijd ligt er een conservatoir beslag van Staalbankiers op Nederlands vastgoed van Bever. De bank zei voorafgaand aan het beslag de kredietfaciliteiten ter waarde van 20,6 miljoen euro op.

 

In 2015 hoop Bever alsnog een partner te vinden en vastgoed te kunnen verkopen om zo de liquiditeitspositie te verbeteren. Ook streeft het vastgoedfonds naar een oplossing voor het geschil met Staalbankiers.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-262 29 78

 

© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Bever Holding verkoopt Belgisch vastgoed
22-12-2014

Bever Holding is er in geslaagd om in België vastgoed te verkopen. Dit maakte het vastgoedfonds maandag bekend zonder financiële details te melden.

 

De transactie is begin december definitief afgewikkeld en betrof een "belangrijk vastgoedobject" uit de Belgische projectenportefeuille.

 

De opbrengst werd door Bever aangewend voor het aflossen van schulden.

 

Staalbankiers legde reeds beslag op het onroerend goed van Bever vanwege een conflict met grootaandeelhouder Ronnie van de Putte over een miljoenenvordering. Daarbij is Bever ook in gesprek met de bank over een verlenging van de lopende financiering.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Hoofdredactie: +31(0)20-737 17 42
Redactie: +31(0)20-262 29 78

 

© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Nieuwe bestuurder Bever Holding
22-12-2014

Bever Holding heeft in G.J. van Zoelen een nieuwe bestuurder gevonden. Dit maakte het vastgoedfonds maandag bekend.

 

Van Zoelen volgt, mits de vereiste benoemingsprocedure goed wordt doorlopen, W. Simon op, die wel voorzitter van de raad van commissarissen blijft.

 

Een algemene vergadering van aandeelhouders zal op korte termijn worden belegd.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Hoofdredactie: +31(0)20-737 17 42
Redactie: +31(0)20-262 29 78

 

© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Bever Holding boekt negatief resultaat
17-11-2014

Bever Holding heeft dit jaar vooralsnog een flink verlies geleden. Dit maakte het vastgoedfonds maandag nabeurs bekend.

 

In de eerste negen maanden boekte Bever een negatief resultaat voor belastingen van ruim 1,9 miljoen euro.

 

Na belastingen kwam het resultaat uit op meer dan 1,4 miljoen euro negatief.

 

Het eigen vermogen van Bever bedroeg eind september 80,6 miljoen euro.

 

Ondanks de problemen die Bever heeft met Staalbankiers, wat leidde tot conservatoir beslag op een deel van het Nederlandse vastgoed van Bever, tracht het vastgoedbedrijf toch te komen tot een verlenging van de lopende financiering tot eind 2015.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Hoofdredactie: +31(0)20-737 17 42
Redactie: +31(0)20-262 29 78

 

© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Handel Bever Holding hervat
07-10-2014

De handel in Bever Holding zal worden hervat. Dit maakte de Autoriteit Financiële Markten dinsdag bekend.

 

De toezichthouder besloot de handel om half vijf vanmiddag weer vrij te geven, nadat Bever een persbericht publiceerde.

 

Vanochtend schortte de AFM de handel in het vastgoedfonds op in afwachting van een verklaring door Bever.

 

Voorbeurs meldde Het Financieele Dagblad dat Staalbankiers beslag legde bij Bever vanwege een conflict met Ronnie van de Putte, omdat deze een vordering van ruim 18 miljoen euro weigerde te voldoen.

 

Van de Putte heeft circa 68 procent van de aandelen Bever in handen.

 

Naar aanleiding van het opschorten van de handel meldde Bever dat het enige maanden in gesprek is met Staalbankiers.

 

Bever betreurde de beslaglegging door Staalbankiers, maar deze is volgens het vastgoedfonds niet van materieel  belang. Wel zal het beslag volgens Bever een negatief effect hebben over onderhandelingen die het voert over de verkoop van projecten en om "te komen tot onderbrenging van de totale portefeuille ter ontwikkeling"

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Hoofdredactie: +31(0)20-737 17 42
Redactie: +31(0)20-262 29 78

 

© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Bever in gesprek met Staalbankiers
07-10-2014

Bever Holding is al enige maanden in gesprek met Staalbankiers. Dit maakte het vastgoedfonds bekend nadat de Autoriteit Financiële Markten vanochtend de handel in het fonds opschortte.

 

Voorbeurs meldde Het Financieele Dagblad dat Staalbankiers beslag heeft gelegd op het onroerend goed van Bever vanwege een conflict met grootaandeelhouder Ronnie van de Putte. De vastgoedbaas zou weigeren een vordering van ruim 18 miljoen euro aan Staalbankiers te voldoen.

 

"Met betrekking tot de omvang van Staals financiering bestaat geen verschil van mening. Evenmin bestaat verschil van mening met betrekking tot de noodzaak/wenselijkheid tot inlossing van de financiering op zo’n kort mogelijk termijn te komen", aldus Bever in een verklaring.

 

Het vastgoedfonds stelde verder druk bezig te zijn met de verkoop van projecten en tevens in onderhandeling te zijn met "serieuze" marktpartijen  om "te komen tot onderbrenging van de totale portefeuille ter ontwikkeling".

 

De beslaglegging wordt door Bever betreurd, maar is volgens het fonds niet van materieel belang "nu ten aanzien van Bevers terugbetalingsverplichting en de noodzaak zulks op zo’n kort mogelijke termijn te doen geen dispuut bestaat".

 

Wel stelde Bever dat de beslaglegging een negatief effect heeft op onderhandelingen die het voert.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Hoofdredactie: +31(0)20-737 17 42
Redactie: +31(0)20-262 29 78

 

© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

AFM ligt handel in Bever Holding neer
07-10-2014

De Autoriteit Financiële Markten heeft de handel in de aandelen Bever Holding stil gelegd. Dit maakte de toezichthouder dinsdag bekend.


Het Financieele Dagblad schreef vanochtend dat Staalbankiers toestemming heeft gekregen om beslag te leggen op vrijwel de gehele Nederlandse vastgoedportefeuille van Bever.  Staalbankiers eiste onmiddellijk betaling van 18 miljoen euro van Ronnie van der Putte, de controlerende aandeelhouder van het vastgoedfonds.


Het vastgoedfonds noteerde vanochtend voor de ingreep van de AFM onveranderd zonder dat er stukken van eigenaar waren verwisseld.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Hoofdredactie: +31(0)20-737 17 42
Redactie: +31(0)20-262 29 78

 

© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Handel in Bever Holding opgeschort
07-10-2014

De handel in Bever Holding is opgeschort op verzoek van de Autoriteit Financiële Markten. Dit maakte de toezichthouder dinsdag tegen het einde van de ochtendhandel bekend.

 

De handel werd vanaf half twaalf stilgelegd, in afwachting van een persbericht.

 

Voorbeurs meldde Het Financieele Dagblad dat Staalbankiers beslag heeft gelegd op het onroerend goed van Bever vanwege een conflict met grootaandeelhouder Ronnie van de Putte. De vastgoedbaas zou weigeren een vordering van ruim 18 miljoen euro aan Staalbankiers te voldoen.

 

Van de Putte heeft een belang van bijna 68 procent in Bever.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Hoofdredactie: +31(0)20-737 17 42
Redactie: +31(0)20-262 29 78

 

© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

`Staalbankiers legt beslag bij Bever Holding`
07-10-2014

Staalbankiers heeft beslag gelegd op onroerend goed van het beursgenoteerde Bever Holding, omdat een grootaandeelhouder miljoenen aan de bank weigert te voldoen. Dit schreef Het Financieele Dagblad dinsdag.

 

Ronnie van de Putte, met een belang van 67,9 procent in Bever Holding controlerend aandeelhouder, zou volgens de krant "knallende ruzie" hebben met zijn financier Staalbankiers en weigert een vordering van bijna 18,4 miljoen euro te voldoen.

 

Staalbankiers legde daarop begin juni volgens het FD conservatoir beslag op "vrijwel het gehele vastgoedbezit" van Bever, maar ook op posities in andere bedrijven van Van de Putte.

 

De totale boekwaarde van de vastgoedportefeuille van Bever Holding lag halverwege dit jaar op 124,7 miljoen euro. Het lokaal genoteerde fonds sloot maandag onveranderd op 1,80 euro.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Hoofdredactie: +31(0)20-737 17 42
Redactie: +31(0)20-262 29 78

 

© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.