VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fonds: DOCdata

DocData moet verkoop van groeiparel beter uitleggen
DocData moet verkoop van groeiparel beter uitleggen
24-11-2015

DocData zet minderheidsaandeelhouders bij de verkoop van de e-commerce-activiteiten buitenspel. De VEB vraagt om opheldering over het biedingsproces en de hoogte van het bod.

Lees verder
Onbevredigend bod op onderdeel DocData geeft minderheidsaandeelhouders het nakijken
Onbevredigend bod op onderdeel DocData geeft minderheidsaandeelhouders het nakijken
23-11-2015

Het bod van het Amerikaanse Ingram Micro op DocData’s meest kansrijke onderdeel zet minderheidsaandeelhouders buitenspel. Er is zeker geen sprake van een knock-out-bod.

Lees verder
Drie smallcappers die profiteren van jubelende Duitse consument
14-03-2015

Een decennia lang hield de Duitse consument de hand op de knip, maar de afgelopen maanden is dat beeld compleet anders. Deze drie fondsen zullen daar maar wat blij om zijn.

Lees verder

Fondsnieuws

Rode cijfers Docdata
20-01-2017

(ABM FN-Dow Jones) Docdata heeft in 2016 verlies geleden. Dit maakte de lege beurshuls vrijdag voorbeurs bekend.

Docdata maakte een negatief bedrijfsresultaat (EBIT) bekend van 1 miljoen euro. Daarvan komt driekwart voor rekening van doorlopende operationele holdingkosten en 250.000 euro voor kosten in verband met uitgebrachte openbare biedingen.

Het banktegoed van de vennootschap bedroeg op 31 december 2016 nog 0,6 miljoen euro, ofwel ruim 0,085 euro per aandeel.

De biedingen werden gedaan door aanvankelijk Cocoondd op 15 juli 2016 en vervolgens door The Internet of Cars op 8 november 2016. De eerste deed het bod niet gestand, de tweede wel.

De toekomst van Docdata wordt door de raad van commissarissen op de aandeelhoudersvergadering van 10 mei verder toegelicht.

Het aandeel Docdata sloot donderdag op een vrijwel onveranderd gesloten Damrak vlak op 0,32 euro.


Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Lindenbergh meldt belang in Docdata na onterechte afmelding
13-01-2017

(ABM FN-Dow Jones) D. Lindenbergh heeft een belang in Docdata gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 12 januari 2017.

Lindenbergh meldde een kapitaalbelang van 5,14 procent bij eenzelfde stemrecht.

Eerder deze week werd bekend dat het aantal aangemelde aandelen onder het overnamebod op Docdata door The Internet of Cars neerwaarts moest worden bijgesteld.

Recent bleek volgens de betrokken partijen namelijk dat "één van de aangesloten instellingen per abuis namens één partij, die bij deze aangesloten instelling een effectenrekening aanhoudt waarop aandelen in het kapitaal van Docdata werden gehouden, in strijd met de instructie door deze partij, ten onrechte het gehele aandelenbelang van deze partij in Docdata onder het bod heeft aangemeld".

TIOC kondigde aan deze aandelen, een belang van 5,14 procent, terug te leveren tegen de betaalde prijs. Hierdoor daalt het onder het bod aangemelde belang naar 52,11 procent.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

TIOC corrigeert aangemelde belang Docdata
11-01-2017

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal aangemelde aandelen onder het overnamebod op Docdata door The Internet of Cars in neerwaarts bijgesteld. Dit maakten de betrokken partijen woensdag bekend.

Aanvankelijk meldden Docdata en TIOC op 4 januari dat 57,25 procent van de aandelen Docdata onder het bod werden aangemeld.

Recent bleek volgens de betrokken partijen evenwel dat "één van de aangesloten instellingen per abuis namens één partij, die bij deze aangesloten instelling een effectenrekening aanhoudt waarop aandelen in het kapitaal van Docdata werden gehouden, in strijd met de instructie door deze partij, ten onrechte het gehele aandelenbelang van deze partij in Docdata onder het bod heeft aangemeld".

TIOC zal deze aandelen, een belang van 5,14 procent, terugleveren tegen de betaalde prijs. Hierdoor daalt het onder het bod aangemelde belang naar 52,11 procent.

De aandelentransactie, die hiertoe dient plaats te vinden, is door de betreffende aangesloten instelling vooraf ter goedkeuring aan de Autoriteit Financiele Markten voorgelegd, aldus Docdata en TIOC. Inmiddels is ook goedkeuring verkregen, en de aandelentransactie zal op donderdag 12 januari 2017 worden uitgevoerd.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

D.E. Kat verkleint belang in Docdata fors
11-01-2017

(ABM FN-Dow Jones) Dirk Kat heeft een fors kleiner belang in Docdata gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 3 januari 2017.

Kat meldde een kapitaalbelang van 9,58 procent met eenzelfde stemrecht.

Op 13 april 2016 meldde Kat nog een eerste kapitaalbelang van 26,70 procent met een dito stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

TIOC doet het bod op Docdata gestand
04-01-2017

(ABM FN-Dow Jones) The Internet Of Cars heeft het overnamebod op lege beurshuls Docdata gestand gedaan. Dit maakten de betrokken partijen woensdag voorbeurs bekend.

Onder het bod werd bijna 57,3 procent van alle geplaatste en uitstaande aandelen Docdata aangemeld. TIOC heeft besloten af te zien van een na-aanmeldingstermijn.

Op het moment van het uitbrengen van het bod bezat TIOC nog geen aandelen Docdata.

Aandeelhouders kunnen op vrijdag 6 januari de betaling van het overnamebod van 0,20 euro per aandeel tegemoet zien.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Docdata aandeelhouders keuren aanpassingen statuten en bestuurders goed
21-12-2016

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Docdata hebben de voorgestelde aanpassingen van statuten en bestuur, die nodig zijn voor de geplande overname van het bedrijf door The Internet of Cars (TIOC) goedgekeurd. Dit maakte het bedrijf woensdag na de bijzondere aandeelhoudersvergadering bekend.

De aandeelhouders stemden daarbij onder meer in met de benoeming van de heren Van Lookeren Campagne en Borghuis als bestuurders van het bedrijf voor een periode van vier jaar, onder de voorwaarde dat de overname door TIOC doorgaat.

Na afronding van de overname door TIOC zullen de commissarissen Koorstra, Schouwenaar en Elsendoorn aftreden, zo is besloten met goedvinden van de aandeelhouders.

Tevens is besloten dat na de overname door TIOC de heer Theo Janssen de enige commissaris bij Docdata wordt, voor een periode van vier jaar.

Op 14 oktober meldde TIOC een bod uit te willen brengen op alle geplaatste en uitgegeven aandelen van Docdata van 0,20 euro per aandeel.

Het aandeel Docdata sloot woensdag vlak op 0,30 euro.

 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

TIOC brengt bod op Docdata formeel uit
08-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) The Internet of Cars heeft een openbaar bod op Docdata uitgebracht. Dit maakte de lege beurshuls dinsdag na het sluiten van de handel bekend.

Het betreft een unaniem aanbevolen bod in contanten van 0,20 euro per gewoon aandeel, eventueel verminderd met enig dividend of andere uitkering die voor afronding van het bod wordt gedaan.

Volgens Docdata, zo meldde het reeds in oktober, is de biedprijs "fair", omdat na afwikkeling van alle verplichtingen van de beursholding nog slechts een bedrag van 0,07 tot 0,09 euro per aandeel aan banktegoed resteert.

TIOC heeft al de steun van tenminste 50,01 procent van de aandeelhouders van Docdata.

De aanmeldingstermijn start op woensdag 9 november aanstaande en eindigt op dinsdag 3 januari 2017 bij het sluiten van de aandelenhandel op het Damrak, tenzij de termijn tussentijds wordt verlengd.

Op 21 december zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Docdata plaatsvinden. Daar zal onder meer het bod worden besproken.

Het beursgenoteerde Docdata bestaat na de in december 2015 afgeronde verkoop van Docdata en IAI uitsluitend nog uit de vennootschap zelf. Na het succesvol afronden van het bod zal de strategie van Docdata gericht zijn op het aanbieden van locatie- en situatiespecifieke diensten voor automobilisten.

Het aandeel Docdata sloot dinsdag 0,6 procent lager op 0,32 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

TIOC op punt van indienen concept biedingsbericht Docdata
19-10-2016

(ABM FN-Dow Jones) The Internet of Cars zal later vandaag een concept biedingsbericht voor de overname van Docdata indienen ter goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten. Dit maakten de twee ondernemingen woensdag bekend.

Op 14 oktober meldde TIOC een bod uit te willen brengen op alle geplaatste en uitgegeven aandelen van Docdata van 0,20 euro per aandeel.

Zowel de raad van commissarissen als de directie van Docdata steunen het bod.

Het beursgenoteerde Docdata bestaat na de in december 2015 afgeronde verkoop van Docdata en IAI uitsluitend nog uit de vennootschap zelf, een zogenoemde lege beurshuls.

Op een vlak Damrak koerste het aandeel Docdata woensdag 0,4 procent hoger op 0,29 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

The Internet of Cars wil bod doen op Docdata
14-10-2016

(ABM FN-Dow Jones) The Internet of Cars is van plan een openbaar bod in contanten uit te brengen op alle geplaatste en uitgegeven aandelen van Docdata. Dit maakten beide partijen vrijdag voorbeurs bekend. 

Beide partijen bereikten voorwaardelijke overeenstemming over een bod van 0,20 euro per aandeel minus enige dividend- of andere uitkering voorafgaand aan de afwikkeling van het voorgenomen bod. Zowel de raad van commissarissen als de directie van Docdata steunen het bod. Volgens het bedrijf is de biedprijs "fair", omdat na afwikkeling van alle verplichtingen van de beursholding nog slechts een bedrag van 0,07 tot 0,09 euro per aandeel aan banktegoed resteert.

Docdata noemde het bod van The Internet of Cars bovendien een "zeer reëel alternatief" op het bod van 0,35 euro per aandeel in contanten dat Cocoondd eerder dit jaar op het bedrijf uitbracht. Cocoondd trok het overnamebod op Docdata toen in, nadat te weinig aandeelhouders hun aandelen onder het bod hadden aangemeld.

Na gestanddoening van het bod zal de strategie van Docdata gericht zijn op het aanbieden van locatie- en situatiespecifieke diensten voor automobilisten, zo liet het bedrijf weten. 

Op een rood Damrak sloot het aandeel Docdata donderdag 3,1 procent hoger op 0,33 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Docdata verwacht bescheiden negatief bedrijfsresultaat voor derde kwartaal
12-10-2016

(ABM FN-Dow Jones) Docdata verwacht over het derde kwartaal een beperkt negatief bedrijfsresultaat voor financieringslasten door doorlopende operationele holdingkosten. Dit heeft Docdata woensdag bekendgemaakt.

Het bedrijf voorziet over de periode juli tot en met september een negatief bedrijfsresultaat van 172.000 euro.

De werkelijke kosten gerelateerd aan het openbaar bod van Cocoondd B.V. zijn lager dan vooraf ingeschat. Cocoondd deed zijn bod niet gestand.

Docdata verwacht dat er na afsluiting van het boekjaar 2016 er nog een banktegoed resteert van 0,6 miljoen euro na afwikkeling van verplichtingen, mocht de vennootschap niet hoeven te worden geliquideerd. De liquidatiewaarde van Docdata ligt op ongeveer 0,5 miljoen euro. Op 31 juni 2016 bedroeg het banktegoed nog 1 miljoen euro.

Over de eerste negen maanden van dit jaar kwam het bedrijfsresultaat uit op 953.000 euro negatief. Dit kwam tot stand door 748.000 euro aan operationele holdingkosten, vermeerderd met 205.000 euro aan kosten die verband hielden met het bod van Cocoondd en 275.000 euro aan reserveringen in het eerste halfjaar.

Het resultaat zoals dat wordt toeberekend aan de aandeelhouders van Docdata kwam over de eerste negen maanden van dit jaar uit op 941.000 euro negatief.

In 2015 verkocht Docdata zijn e-commercetak en het onderdeel IAI Groep, waardoor een lege beurshuls overbleef. Eind februari kondigde het bedrijf een traject aan om de beursnotering te verkopen. Het verkooptraject loopt sinds de publicatie van de jaarcijfers 2015 op 23 februari 2016 en de beursholding wordt hierbij begeleid door NautaDutilh N.V. als juridisch adviseur en NIBC Bank N.V. als Corporate Finance adviseur.

Het aandeel Docdata noteerde woensdag op een groen Damrak 6 procent lager op 0,32 euro. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Cocoondd trekt bod op beurshuls Docdata in
27-09-2016

(ABM FN-Dow Jones) Cocoondd heeft het overnamebod op Docdata ingetrokken, aangezien te weinig aandeelhouders hun aandelen onder het bod hebben aangemeld. Dit meldden de twee partijen dinsdag. 

Minder dan 60 procent van de aandelen werden onder het bod aangemeld. Cocoondd bood 0,35 euro in contanten per aandeel.

In 2015 verkocht Docdata zijn e-commercetak en het onderdeel IAI Groep, waardoor een lege beurshuls overbleef. Eind februari kondigde het bedrijf een traject aan om de beursnotering te verkopen.

Medio juli zei Docdata nog dat de raad van commissarissen en de directie het bod van Cocoondd steunen. "Het alternatief op het openbaar bod door de bieder zou de afwikkeling van de beursholding zijn, waarbij een liquidatie-uitkering wordt gedaan aan de aandeelhouders. De biedprijs die de bieder voornemens is te betalen bij gestanddoening van het bod is gunstiger voor aandeelhouders dan deze liquidatie-uitkering." 

Het bestuur en de raad van commissarissen "zullen zich beraden op de nu ontstane situatie" en willen uiterlijk 14 oktober een nadere kennisgeving van hun besluit en een voorstel aan de aandeelhouders presenteren. 

Docdata wil onder meer onderzoeken of "andere partijen geïnteresseerd zijn in het verwerven van de meerderheid in het kapitaal", om bij gebrek aan eventuele interesse over te gaan tot liquidatie en vereffening van de onderneming. 

Het banktegoed van Docdata bedraagt momenteel nog 0,8 miljoen euro, waar dit ultimo juni nog 1,0 miljoen euro was. "Dit banktegoed zal worden aangewend om de beperkte doorlopende holdingkosten gedurende de laatste maanden van 2016 te betalen en de overige lopende verplichtingen van de beursholding af te wikkelen", aldus Docdata. 

Indien Docdata voor liquidatie en vereffening van de onderneming kiest, zal er naar verwachting na afwikkeling van alle verplichtingen en kosten nog 0,5 miljoen euro aan banktegoed resteren. Daarmee kunnen aandeelhouders een liquidatie-uitkering van circa 0,07 euro per aandeel tegemoet zien. 

Het aandeel Docdata noteerde dinsdag op een rood Damrak ongewijzigd op 0,37 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

R.J.C.M. Arts vergroot belang in Docdata
27-09-2016

(ABM FN-Dow Jones) R.J.C.M. Arts heeft een groter belang in Docdata gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 23 september 2016.

Arts meldde een kapitaalbelang van 6,02 procent bij eenzelfde stemrecht. Op 11 augustus werd een kapitaalbelang en stemrecht van 3,16 procent gemeld.

Op de lege beurshuls Docdata ligt momenteel overnamebod van Cocoondd van D.E. Kat ter waarde van 0,35 euro per aandeel in contanten. Dit bod wordt gesteund door zowel de raad van commissarissen als de directie van Docdata. In 2015 verkocht Docdata zijn e-commercetak en het onderdeel IAI Groep, waardoor een lege beurshuls overbleef. Eind februari kondigde het bedrijf een traject aan om de beursnotering te verkopen.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Aandeelhouders Docdata stemmen in met voorgestelde besluiten
31-08-2016

(ABM FN-Dow Jones) De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Docdata heeft ingestemd met de voorgestelde besluiten. Dit meldde het bedrijf uit Waalwijk woensdag na het sluiten van de Europese beurzen.

Onder meer het wijzigen van de statuten werd goedgekeurd. De opkomst bedroeg 78,53 procent.

Op Docdata, momenteel een lege beurshuls, werd in juli een bod van 0,35 euro in contanten per aandeel uitgebracht door Cocoondd, dat reeds een belang van 26,7 procent in Docdata bezit. Beleggers kunnen tussen maandag 18 juli 09.00 uur en vrijdag 23 september 17.30 uur hun aandelen aanbieden. 

Cocoondd is van plan om na de gestanddoening van het bod verder te gaan met een raad van commissarissen die bestaat uit één persoon, namelijk huidig Docdata commissaris Aat Schouwenaar. Het gaat hierbij om een voorbereidingsperiode van waarschijnlijk maximaal 18 maanden, zei het bedrijf.

Het aandeel Docdata steeg woensdag 4,1 procent tot 0,38 euro. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

R.J.C.M. Arts meldt belang in Docdata
13-08-2016

R.J.C.M. Arts heeft een eerste belang in Docdata gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 11 augustus 2016.

Arts meldde een kapitaalbelang van 3,16 procent bij eenzelfde stemrecht.

Op de lege beurshuls Docdata ligt een overnamebod van Cocoondd van D.E. Kat ter waarde van 0,35 euro per aandeel in contanten. Dit bod wordt gesteund door zowel de raad van commissarissen als de directie van Docdata.

In 2015 verkocht Docdata zijn e-commercetak en het onderdeel IAI Groep, waardoor een lege beurshuls overbleef. Eind februari kondigde het bedrijf een traject aan om de beursnotering te verkopen.

Vrijdag sloot het aandeel Docdata op 0,37 euro.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Lege beurshuls Docdata in het rood
29-07-2016

Docdata heeft in de eerste zes maanden van dit jaar verlies geleden. Dit maakte de lege beurshuls vrijdag voorbeurs bekend.

Docdata leed over de eerste helft van 2016 een nettoverlies van 769.000 euro.

Op de beursnotering van Docdata ligt sinds medio juli een officieel bod van Cocoondd van 0,35 euro per aandeel.

In 2015 verkocht Docdata zijn e-commercetak en het onderdeel IAI Groep, waardoor een lege beurshuls overbleef.

De huidige verwachting is dat ongeveer 0,7 miljoen euro aan banktegoed aan het eind van het jaar 2016 zal resteren, na afwikkeling van alle verplichtingen van de beursholding.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Cocoondd brengt bod uit op Docdata
15-07-2016

Cocoondd heeft een officieel bod uitgebracht op alle geplaatste en uitgegeven aandelen van Docdata van 0,35 euro in contanten per aandeel. Dit meldden de twee partijen, die al langer praten over een overname, vrijdag in een persbericht.

"Docdata en Cocoondd zijn ervan overtuigd dat het in het belang is van Docdata en haar aandeelhouders dat het bod slaagt", aldus Docdata en Cocoondd, dat in eigendom is van D.E. Kat, die ook persoonlijk garant staat voor de financiële verplichtingen van Cocoondd.

De raad van commissarissen en de directie van Docdata steunen het bod. "Het alternatief op het openbaar bod door de bieder zou de afwikkeling van de beursholding zijn, waarbij een liquidatie-uitkering wordt gedaan aan de aandeelhouders. De biedprijs die de bieder voornemens is te betalen bij gestanddoening van het bod is gunstiger voor aandeelhouders dan deze liquidatie-uitkering." 

Cocoondd bezit al een belang van 26,7 procent in Docdata. Beleggers kunnen tussen maandag 18 juli 09.00 uur en vrijdag 23 september 17.30 uur hun aandelen aanbieden. Op 31 augustus vindt een BAVA plaats waarbij het bod zal worden besproken.

In 2015 verkocht Docdata zijn e-commercetak en het onderdeel IAI Groep, waardoor een lege beurshuls overbleef. Eind februari kondigde het bedrijf een traject aan om de beursnotering te verkopen.

Het aandeel Docdata steeg vrijdag 4,4 procent op 0,41 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Docdata stelt publicatie halfjaarcijfers uit
12-07-2016

Docdata heeft de publicatie van de halfjaarcijfers over 2016 uitgesteld. Dit maakte de onderneming uit Waalwijk dinsdag nabeurs bekend. 

Vanwege fiscale redenen in verband met de recente verkoop van de e-commerce activiteiten en IAI zal Docdata pas uiterlijk eind augustus de halfjaarcijfers publiceren. Aanvankelijk stond de publicatie op 14 juli gepland. 

Met het publiceren van de cijfers voor eind augustus zou Docdata "ruimschoots vóór afloop van de naar verwachting te bepalen aanmeldingsperiode van het aangekondigde openbaar bod door Cocoondd" komen, aldus het bestuur en de raad van commissarissen van Docdata. In april dit jaar kondigde Cocoondd een bod aan op alle geplaatste en uitstaande aandelen Docdata.

Docdata bestaat na de verkoop van de e-commerce activiteiten en IAI alleen nog uit een holdingvennootschap.


Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Jaarvergadering Docdata keurt alle voorstellen goed
11-05-2016

Aandeelhouders van Docdata hebben tijdens de jaarvergadering ingestemd met alle voorstellen, waaronder het beëindigen van de dividenduitkering. Dit maakte de onderneming uit Waalwijk woensdagavond bekend.

Het bestaande reserverings- en dividendbeleid is beëindigd omdat Docdata na de verkoop van de groep en IAI alleen nog uit een holdingvennootschap bestaat. 

Verder werd tijdens de jaarvergadering de jaarrekening goedgekeurd.

Het aandeel Docdata sloot woensdag 0,7 procent hoger op 0,86 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Voortgang geboekt met overname Docdata
11-05-2016

Er wordt goede voortgang geboekt met het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen voor het uitbrengen van het overnamebod op alle aandelen Docdata. Dit meldde het fonds woensdag in een gezamenlijk persbericht met de beoogde koper D.E. Kat.

Het bod zal worden uitgebracht door Cocoondd, dat eigendom is van Kat, die ook persoonlijk garant staat voor de financiële verplichtingen van Cocoondd.

De bieder verwacht begin juni 2016 een conceptbiedingsbericht ter goedkeuring in te dienen bij de Autoriteit Financiële Markten. Uiterlijk zal dit op 8 juli dit jaar gebeuren.

Cocoondd bezit al een belang van 26,7 procent in Docdata.

In 2015 verkocht Docdata zijn e-commercetak en het onderdeel IAI Groep, waardoor een lege beurshuls overbleef. Eind februari kondigde het bedrijf een verkooptraject aan om de beursnotering te verkopen.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Menor neemt afscheid belang Docdata
19-04-2016

Menor Investments heeft het belang in Docdata verkocht. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 18 april 2016.

De vorige en tevens eerste melding van Menor in Docdata dateert van 30 mei 2011. Toen bedroeg het kapitaalbelang 5,01 procent met eenzelfde stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.