VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fonds: Holland Colours

Corporate governance in het geding bij Holland Colours
13-05-2011

Grote onrust bij beursfonds Holland Colours. Bijna de voltallige raad van commissarissen stapt op. De oprichtersfamilie De Heer slaat te ver door in de invloed die het wil hebben bij het beursfonds.

Lees verder
Holland Colours moet nu innovatief vermogen gaan verzilveren
05-07-2010

Na vijf jaren van gestaag dalende omzetten ziet Holland Colours vanaf 2010 weer groei. Maar de concurrentie zit Holland Colours op de hielen.

Lees verder
Holland Colours
30-10-2009

Holland Colours bracht vrijdagavond tegenvallende halfjaarcijfers naar buiten. Het had veel erger kunnen zijn, meldt de producent van verfpigmenten. Maar of dat voor aandeelhouders een geruststelling is.

Lees verder

Fondsnieuws

Beursblik: NIBC verhoogt koersdoel Holland Colours
10-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft vrijdag het koersdoel voor Holland Colours verhoogd van 60,00 naar 72,50 euro met een ongewijzigd Accumuleren advies. 

Analist Johan van den Hooven constateerde dat de pigmentenproducent de in het eerste halfjaar ingezette omzetgroei in het derde kwartaal heeft kunnen vasthouden met een toename van 5 procent. De analist was verder positief over de gestegen brutomarge en de sterke groei van het bedrijfsresultaat. 

NIBC verhoogde naar aanleiding van de kwalitatieve rapportage de taxaties en verwacht dat de beoogde EBIT-marge van 10 procent al in 2019 zal worden behaald, in plaats van de eerder voorziene 2020.

 

De analist merkte verder op dat het aandeel nu met 5 tot 10 procent korting op zijn historische waardering is genoteerd en dat het fonds juist een premie verdient, omdat de winstgevendheid het hoogste niveau in jaren bereikte en de netto kasinstroom gestaag toeneemt. Dit zou volgens Van den Hooven bij een pay-out ratio van 50 procent tot een hoger jaardividend kunnen leiden.

Op een groen Damrak noteerde het aandeel Holland Colours vrijdag iets hoger op 66,21 euro.

 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Meer omzet voor Holland Colours
09-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) Holland Colours heeft meer omzet geboekt. Dit bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van de Apeldoornse fabrikant van onder meer kleurconcentraten.

In het derde kwartaal behaalde Holland Colours een 5 procent hogere omzet op jaarbasis. "De koersimpact van de Amerikaanse dollar op de omzet is daarbij verwaarloosbaar", voegde de Apeldoornse onderneming daaraan toe.

In Europa was de omzetontwikkeling vlak, waar in de Amerika's een kleine stijging werd geboekt, terwijl die in Azië "duidelijk" toenam, vooral bij de tak Bouw & Constructie.

Verder merkte Holland Colours op dat de brutomarge afgelopen kwartaal "duidelijk" hoger lag dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat steeg "sterk", terwijl ook het nettoresultaat toenam.

De operationele kosten stegen "licht", terwijl het werkkapitaal hoger uitkwam, maar wel in lijn was met de omzetgroei.

Holland Colours voldeed gedurende het gehele derde kwartaal aan de met de bank overeengekomen ratio's.

Op de Schaal van Mock betekent een lichte stijging 4 tot 7 procent, een duidelijke stijging 7 tot 12 procent en een sterke toename 20 tot 30 procent.

China

Holland Colours besloot reeds de activiteiten in China af te bouwen. Dit proces zal in het lopende kwartaal worden afgerond. "Gesprekken met een potentiële lokale partner vorderen gestaag."

Outlook

Dit lopende boekjaar denkt Holland Colours zowel een hogere omzet als nettoresultaat te kunnen realiseren, onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing latend.

Op een groen Damrak sloot het aandeel Holland Colours donderdag onveranderd op 66,20 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: NIBC verhoogt advies Holland Colours
28-10-2016

(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft vrijdag het advies voor Holland Colours verhoogd van Neutraal naar Accumuleren en stelde het koersdoel opwaarts bij van 49,00 naar 60,00 euro. 

Holland Colours boekte in de eerste zes maanden van het lopende gebroken boekjaar hogere resultaten, zo bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van de producent van pigmenten uit Apeldoorn. 

Analist Johan van den Hooven van bleek daarbij vooral te spreken over de omzetgroei, ondanks dat de omzet in een lager tempo groeide ten opzichte van het eerste kwartaal. De omzet van Holland Colours nam in de verslagperiode op jaarbasis toe van 37,1 miljoen naar 39,0 miljoen euro, ondanks de negatieve impact van wisselkoersschommelingen van 0,3 miljoen euro, met name als gevolg van een lagere dollarkoers. Autonoom was sprake van een omzetgroei van 6 procent.

De marktvorser noemde de "margesprong" van 190 basispunten een "positieve verrassing", waarbij Van den Hooven opmerkte dat het bedrijf daarmee de doelstelling voor een EBIT-marge van 10 procent behaalde. "[Dit margeniveau] is al vele jaren niet meer gerealiseerd", aldus de analist. 

Een verdere verbetering van de omzetgroei kan voor een opwaarts potentieel in de winstgevendheid van het bedrijf zorgen in de komende jaren, zo merkte Van den Hooven op.

Op een rood Damrak koerste het aandeel Holland Colours vrijdagochtend 5,2 procent hoger op 58,80 euro. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Hogere resultaten Holland Colours
27-10-2016

(ABM FN-Dow Jones) Holland Colous heeft in de eerste zes maanden van het lopende gebroken boekjaar hogere resultaten geboekt. Dit meldde de producent van pigmenten uit Apeldoorn donderdag na het slot in Amsterdam.

De omzet nam in de verslagperiode toe van 37,1 miljoen naar 39,0 miljoen euro, ondanks de negatieve impact van wisselkoersschommelingen van 0,3 miljoen euro, met name als gevolg van een lagere dollarkoers. Autonoom was sprake van een omzetgroei van 6 procent.

Per divisie was sprake van een verdeeld beeld qua omzetontwikkeling. Bij Bouw en Constructie dreven met name Europa en Azië de opbrengsten, die met 7 procent stegen op jaarbasis, terwijl de omzetstijging van 4 procent bij Verpakkingen met name werd bereikt in de Americas en Azië, terwijl Europa hier juist achterbleef. Bij Siliconen en Elastomeren bleef de omzet stabiel en konden omzetstijgingen in Europa en Americas een daling in Azië niet compenseren. 

Het bedrijfsresultaat verbeterde van 3,1 miljoen naar 4,0 miljoen euro en onder de streep resteerde een nettoresultaat van 2,6 miljoen euro, tegenover 1,9 miljoen euro in de eerste zes maanden van het voorgaande boekjaar.

Outlook

Holland Colours deed donderdag geen uitspraken over de rest van het boekjaar, vanwege de schommelingen in de omzetontwikkeling en de aanhoudende economische onzekerheid in de markten waarin het concern actief is. Wel wees de Apeldoornse onderneming erop dat de omzet en het resultaat in de tweede helft van het boekjaar "gewoonlijk lager" zijn. 

Verder meldde Holland Colours dat het in China de intentie heeft verder te gaan met een partner of distributeur en dat de eigen operaties beëindigd zullen worden. Een definitief besluit volgt in het lopende halfjaar. 

Op een overwegend rood Damrak sloot het aandeel Holland Colours donderdag 1,6 procent in de plus op 55,90 euro. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

IP Concept Luxembourg neemt belang in Holland Colours
09-09-2016

(ABM FN-Dow Jones) IP Concept Luxembourg heeft een eerste belang in Holland Colours gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 24 augustus 2016.

IP Concept meldde een kapitaalbelang van 3,14 procent met een dito stemrecht.

Wet op het financieel toezicht 

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Kwartaalherziening Euronext Amsterdam met veranderingen in AMX en AScX
08-09-2016

(ABM FN-Dow Jones) Euronext Amsterdam heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de AMX en AScX indices. De hoofdindex AEX bleef ongewijzigd. Dit meldde Euronext donderdag nabeurs op basis van de kwartaalherziening.

De AMX kreeg verzekeraar ASR en lichtbedrijf Philips Lighting als nieuwkomers. Daarbij verdwenen vastgoedfonds NSI en voedingsconcern Wessanen uit de Midkap en deze fondsen schoven door naar de AScX.  

Deze small cap index kreeg verder Basic-Fit, ForFarmers en Sif Holding als nieuwkomers.

AND International, DPA Group, Holland Colours, Koninklijke Brill en Neways Electronics verdwenen uit de AScX.

De wijzigingen worden per maandag 19 september 2016 effectief.

 

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Waag & Zubert Value meldt eerste belang in Holland Colours
25-08-2016

Waag & Zübert Value heeft een eerste belang in Holland Colours gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 24 augustus 2016.

Waag & Zübert Value meldde een kapitaalbelang van 3,84 procent met een stemrecht van eveneens 3,84 procent in de producent van pigmenten uit Apeldoorn.

Wet op het financieel toezicht 

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Aandeelhouders Holland Colours akkoord met statutenwijziging
22-08-2016

Aandeelhouders van Holland Colours hebben tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering ingestemd met de voorgestelde statutenwijziging. Dit maakte de Apeldoornse onderneming maandag nabeurs bekend. 

Het akkoord van de aandeelhouders tijdens de BAVA was conform het ter inzage gelegde ontwerp van de statutenwijziging, meldde Holland Colours.

Het aandeel Holland Colours sloot maandag op een rood Damrak 1,0 procent lager op 50,00 euro. 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: Holland Colours omzet groei sterker dan verwacht
17-08-2016

De autonome omzetgroei van 8 procent van Holland Colours in het eerste kwartaal is beter dan verwacht, vooral dankzij de sterke operaties in de Verenigde Staten. Dit meldde analist Johan van den Hooven van NIBC woensdag in een rapport over de dinsdag nabeurs verschenen kwartaal update.

Ook het bedrijfsresultaat (EBIT) en de nettowinst zijn sterk gegroeid, constateerde Van den Hooven.

Ondanks de volatiele groei in de afgelopen kwartalen voorziet de analist voor de komende jaren gematigde autonome groei, die opwaarts potentieel voor de winstgevendheid biedt.

De marktvorser wil eerst voortzetting zien van de groeicijfers in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar, alvorens zich positiever op te stellen. Vooralsnog blijft het Houden advies en het koersdoel van 49,00 euro bij NIBC gehandhaafd.

Op een rood Damrak noteerde het aandeel Holland Colours woensdagochtend 6,3 procent hoger op 50,50 euro.


Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Hogere omzet voor Holland Colours
16-08-2016

Holland Colours heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2016/17 een hoger resultaat op een gestegen omzet geboekt. Dit maakte de producent van pigmenten uit Apeldoorn dinsdag nabeurs bekend.

In het op 30 juni geëindigde kwartaal realiseerde Holland Colours een 7 procent hogere omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. Valuta-invloeden hadden een negatief effect van ongeveer 1 procent op de omzetontwikkeling.

Voornamelijk gedreven door de hogere omzet sluit Holland Colours het eerste kwartaal af met een hoger bedrijfs- en nettoresultaat. De brutomarge is over het eerste kwartaal in lijn met het eerste kwartaal van vorig jaar.

In het eerste kwartaal lag de omzet in de divisie Europa op een gering hoger niveau dan vorig jaar. De omzet in de divisie Europa was gering hoger vooral gedreven door betere omzet in de Bouw & Constructie, en in het Specialties segment. De omzet in Siliconen en Elastomeren was eveneens hoger, terwijl de omzet in Verpakkingen lager uitkwam in het eerste kwartaal.

In de divisie Amerika's nam de omzet "belangrijk" toe ten opzichte van vorige jaar, waarbij met name de divisie Bouw & Constructie en Verpakkingen een stijgende lijn lieten zien.

Ook de omzet in de divisie Azië nam "duidelijk" toe in vergelijking tot vorig jaar.

"De autonome omzetgroei in combinatie tot een stabiel bruto marge percentage en lichte stijging van de operationele kosten hebben geresulteerd in een sterk hoger bedrijfs- en nettoresultaat in vergelijking tot vorig jaar", aldus Holland Colours.

De resultaten over het eerste halfjaar zullen op donderdag 27 oktober worden gerapporteerd.

Het AScX-fonds, waarvan de meerderheid van de aandelen in handen is van oprichters, management en personeel van het bedrijf, sloot dinsdag vlak op 47,50 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Jaarvergadering Holland Colours keurt dividend goed
07-07-2016

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Holland Colours is de dividenduitkering van 2,15 per aandeel goedgekeurd. Dit maakte de producent van kleurpigmenten voor industriële toepassingen donderdag nabeurs bekend.

Een voorstel tot wijziging van de statuten werd niet tot stemming gebracht, omdat niet is voldaan aan het statutaire vereiste dat 75 procent van het geplaatste kapitaal hiervoor vertegenwoordigd moet zijn. Holland Colours houdt binnenkort een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders, waar alleen dit punt op de agenda staat.

Alle overige agendapunten werden donderdag goedgekeurd.

Het aandeel Holland Colours is donderdag 2,4 procent hoger gesloten op 46,10 euro.

Door: ABM Financial News.

Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Galapagos wordt AEX-fonds
08-06-2016

Galapagos gaat onderdeel uitmaken van de AEX en Refresco en Wessanen schuiven op naar de Midkap. Dit bleek woensdag uit de kwartaalherziening van de beursindices op het Damrak door Euronext. 

Biotechbedrijf Galapagos gaat van de Midkap naar de hoofdgraadmeter. Het neemt de plaats in van TNT Express, dat momenteel nog onderdeel uitmaakt van de AEX maar op 4 juli van de Amsterdamse beurs verdwijnt, omdat het pakketbedrijf is overgenomen door FedEx. 

Refresco en Wessanen komen uit de Smallcap en hun plaats wordt ingenomen door de lokale fondsen AND en Holland Colours. Deze wijzigingen gaan in vanaf maandag 20 juni. 

Per kwartaal vindt een herziening plaats van de Amsterdamse indices. De jaarlijkse, volledige herweging van de indices is in maart. 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: jaarcijfers Holland Colours conform verwachting
27-05-2016

Holland Colours heeft donderdag jaarresultaten gerapporteerd, die grotendeels in lijn met de verwachtingen waren. Dit stelde analist Johan van den Hooven van SNS Securities vrijdag.

Over het boekjaar 2015/2016 boekte de producent van kleurpigmenten voor industriële toepassingen een bedrijfsresultaat (EBIT) van 5,7 miljoen euro op een omzet van 73,7 miljoen euro. Beide lagen daarmee 8 procent hoger dan een jaar eerder, benadrukte Van den Hooven.

Wel was de autonome groeiontwikkeling volgens de analist afgelopen jaar volatiel. Het eerste en het derde kwartaal waren sterk, aldus de marktvorser, maar het tegenovergestelde gold voor het tweede en het vierde kwartaal. In totaal bedroeg de autonome groei afgelopen jaar 1,5 procent en Van den Hooven rekent op een "bescheiden" verbetering op dit vlak in de komende jaren, hetgeen ook de winstontwikkeling ten goede zal komen.

De marges bleven in het afgelopen boekjaar volgens SNS Securities grofweg stabiel, na margedruk in het eerste halfjaar.

Het aandeel Holland Colours noteerde vrijdag onveranderd op 47,33 euro. SNS Securities handhaafde het Houden advies op de Apeldoornse onderneming met een koersdoel van 49,00 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Holland Colours presteert conform eigen verwachting
26-05-2016

Holland Colours heeft in het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 31 maart, conform eigen verwachting meer omzet en winst geboekt ten opzichte van een jaar eerder. Dit maakte de producent van kleurpigmenten voor industriële toepassingen donderdag nabeurs bekend.

Positieve wisselkoerseffecten en een autonome groei van 1,5 procent droegen volgens het bedrijf bij aan de hogere winst en omzet.

Holland Colours boekte het afgelopen boekjaar een 0,4 procent hoger bedrijfsresultaat van 5,7 miljoen euro, in vergelijking tot 5,3 miljoen euro een jaar eerder. 

De omzet nam met 5,5 procent toe van 68,2 miljoen euro naar 73,7 miljoen euro, waarvan 4,4 miljoen euro te danken is aan de sterke dollar. In Europa en de Amerika's steeg de omzet met 4 procent, maar in Azië, en dan vooral in China, werd een omzetdaling geïncasseerd. 

In de eindmarkten Verpakkingen en Bouw & Constructie werden, gecorrigeerd voor koerseffecten, omzetstijgingen geboekt, terwijl de omzet bij Siliconen & Elastomeren juist daalde.

Onder de streep restte een nettowinst van 3,6 miljoen euro, 0,2 procent meer dan de 3,4 miljoen euro een jaar eerder. 

In februari liet Holland Colours al weten dit jaar meer omzet en winst te zullen realiseren in vergelijking met een jaar eerder.

Het bedrijf uit Apeldoorn gaf vanwege de voortdurende onzekere economische omstandigheden nu geen concrete voorspelling voor het lopende boekjaar 2016/17, maar meldde uit te gaan van blijvend onzekere economische omstandigheden. 

Het aandeel Holland Colours is donderdag 1,2 procent hoger gesloten op 47,33 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

ABN AMRO en SBM Offshore in de AEX
21-03-2016

Het lokaal genoteerde ABN AMRO en Midkapper SBM Offshore maken per vandaag onderdeel uit van de AEX. Dit is het gevolg van de herweging die beursuitbater Euronext elk kwartaal uitvoert.

 

Om plaats te maken voor de bank en de oliedienstverlener in de hoofdindex, verdwijnen Delta Lloyd en OCI naar de AMX. De Midkap kan ook Intertrust en WDP verwelkomen. Dit betekent dat BinckBank en Fagron terugvallen naar de AScX.

 

De AScX wordt per vandaag verder uitgebreid met Probiodrug en Van Lanschot. Dit heeft wel tot gevolg dat Esperite en Holland Colours niet langer smallcaps zijn, maar in de lokale lijst worden opgenomen.

 

Opvallend wonnen de fondsen die degraderen afgelopen vrijdag fors in waarde, terwijl de fondsen die promoveerden juist koersverliezen leden.

 

"Bijzonder, er is schijnbaar te veel tegen de indexwijziging gespeculeerd", aldus fondsmanager Corne van Zeijl van Actiam vrijdag tegenover ABM Financial News over de opvallende koersbewegingen.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

ABN AMRO en SBM Offshore in de AEX
09-03-2016

Het lokaal genoteerde ABN AMRO en Midkapper SBM Offshore worden opgenomen in de AEX. Dit bleek woensdag nabeurs uit berichtgeving van beursuitbater Euronext.

 

Om plaats te maken voor de bank en de oliedienstverlener in de hoofdindex, verdwijnen Delta Lloyd en OCI naar de AMX. De Midkap kan ook Intertrust en WDP verwelkomen. Dit betekent dat BinckBank en Fagron terugvallen naar de AScX.

 

De AScX wordt verder uitgebreid met Probiodrug en Van Lanschot. Dit heeft wel tot gevolg dat Esperite en Holland Colours niet langer smallcaps zijn, maar in de lokale lijst worden opgenomen.

 

De indexwijzigingen zullen per maandag 21 maart van kracht zijn.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: winstverwachting Holland Colours positieve verrassing
12-02-2016

Holland Colours heeft met het afgegeven van de winstverwachting voor het lopende boekjaar voor een positieve verrassing gezorgd, nadat het Apeldoornse verfbedrijf in het derde kwartaal een duidelijk hogere omzet en winst boekte. Dit stelde analist Johan van den Hooven van SNS Securities vrijdag.

 

Holland Colours verwacht dit boekjaar, onvoorziene gebeurtenissen daar gelaten, een hogere omzet en winst te boeken. Volgens Den Hooven is het vanwege de gunstige wisselkoerseffecten geen verrassing dat de omzet boven het niveau van het jaar ervoor zal uitkomen. 

 

Evenwel was de afgegeven winstverwachting volgens de marktvorser wel een positieve verrassing, aangezien de winst zich in de eerste helft van het lopende boekjaar nog vlak ontwikkelde. In het derde kwartaal was er volgens Van den Hooven enige verbetering zichtbaar. Volgens de analist is het derde kwartaal vaak niet de sterkste periode van Holland Colour.

 

Ondanks de positieve verrassing op het vlak van de winstontwikkeling stelde Van den Hooven dat zijn winsttaxatie voor dit jaar, van een groei van 13 procent, mogelijk toch te hoog gegrepen is.

 

Volgens Den Hooven lieten de cijfers over het afgelopen kwartaal verder een terugkeer naar een bescheiden autonome omzetgroei zien, geholpen door sterke resultaten uit Europa, maar gedrukt door de prestaties in Azië.

 

SNS Securities heeft een Houden advies op Holland Colours met een koersdoel van 45,45 euro. Op een groen Damrak maakte het aandeel een pas op de plaats op 45,45 euro.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-578 24 80

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Meer omzet en winst voor Holland Colours
11-02-2016

Holland Colours heeft in het afgelopen kwartaal een duidelijk hogere omzet geboekt. Dit maakte het Apeldoornse verfbedrijf donderdag nabeurs bekend met de cijfers over het derde kwartaal van het lopende gebroken boekjaar.

 

De omzet steeg met 9 procent, waarvan 2 procentpunt autonome groei en 7 procentpunt te danken was aan gunstige wisselkoerseffecten, met name de duurdere dollar.

 

De divisie Europa profiteerde van een hogere omzet in de Bouw & Constructiemarkt, terwijl de omzet in Amerika slechts fractioneel toenam, gerekend in dollars. De omzet van de divisie Azië, eveneens gemeten in dollars, kwam lager uit ten opzichte van het jaar ervoor.

 

De brutomarge steeg afgelopen kwartaal "gering", aldus Holland Colours en het bedrijfs- en nettoresultaat kwamen daardoor ook hoger uit.

 

Verder meldde de verffabrikant het gehelde afgelopen kwartaal te hebben voldaan aan de met de bank overeengekomen ratio's.

 

Holland Colours verwacht dit boekjaar, onvoorziene gebeurtenissen daar gelaten, een hogere omzet en winst te boeken.

 

Op 26 mei volgende de jaarcijfers.

 

Op een donkerrood Damrak sloot het aandeel Holland Colours donderdag 0,3 procent lager op 45,45 euro.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-578 24 80

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

AScX verwelkomt Holland Colours en Esperite
09-12-2015

Holland Colours en Esperite promoveren naar de AScX. Dit maakte beursuitbater Euronext woensdag nabeurs bekend.

 

Op dit moment zijn de twee fondsen nog lokaal genoteerd, maar per 21 december zullen de fondsen officieel smallcaps worden.

 

In de AEX en AMX zullen geen wijzigingen worden aangebracht.

 

Elk kwartaal herziet Euronext de indexen.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-262 29 78

 

© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Dure dollar jaagt omzet Holland Colours aan
29-10-2015

Holland Colours heeft in de periode van april tot en met september de omzet flink zien stijgen door een valutaire meewind. Dit maakte de Apeldoornse verffabrikant donderdagmiddag bekend.

 

De omzet van Holland Colours steeg in de afgelopen zes maanden van 33,1 miljoen naar 37,1 miljoen euro. Deze stijging op jaarbasis was vooral te danken aan gunstige wisselkoerseffecten, die de omzet met 3,2 miljoen euro stuwden. Autonoom namen de verkopen met 2 procent toe.

 

Verder boekte Holland Colours ook een hogere brutomarge, terwijl de kosten stegen als gevolg van de dure dollar.

 

De nettowinst van 1,9 miljoen euro was evenwel gelijk aan de winst een jaar eerder.

 

Holland Colours gaf geen concrete verwachting af voor de rest van dit jaar. Wel meldde de verfspecialist dat de omzet in tweede helft van het boekjaar normaliter lager ligt dan in de eerste zes maanden. Dit is het gevolg van de seizoensmatige ontwikkeling in de bouw- en constructiemarkt.

 

Op een rood Damrak handelde het aandeel Holland Colours donderdag 1,9 procent hoger op 46,52 euro.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-262 29 78

 

© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.