VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fonds: CRYO SAVE GROUP

Compromis Cryo-Save en Amar verandert niets aan verhoudingen
10-10-2013

Cryo-Save en zijn grootaandeelhouder Salveo begraven de strijdbijl. Er is een compromis gevonden over de samenstelling van het bestuur. Dit verandert niets aan de machtsverhoudingen bij het bedrijf. Salveo is nog steeds de bovenliggende partij.

Lees verder
Cryo-Save staat zwak tegenover grootaandeelhouders
12-09-2013

Cryo-Save heeft van de Ondernemingskamer de tijd gekregen om zijn opties te onderzoeken. Het is de vraag hoe zinvol dat is op het moment dat een machtige groep investeerders een koerswijziging wil.

Lees verder
Grootaandeelhouder Salveo zet coup op Cryo-Save door
26-07-2013

On-Nederlands taferelen bij Cryo-Save. Grootaandeelhouder Salveo is het wachten beu en roept eigenhandig een aandeelhoudersvergadering van Cryo-Save bijeen om eigen mensen in het bestuur te krijgen.

Lees verder

Fondsnieuws

Esperite heeft extra financiering nog niet rond
31-12-2016

(ABM FN-Dow Jones) Esperite Group heeft vooralsnog geen vers kapitaal weten aan te trekken, maar heeft wel "substantiële vooruitgang" geboekt in de gesprekken die het voert met potentiële externe investeerders. Dit maakte het Zutphense biotechbedrijf zaterdagochtend bekend, daaraan toevoegend dat het nog te vroeg is om meer details te delen met de markt.

Afgelopen zomer liet CEO Frederic Amar Esperite voor te bereiden op een "aanzienlijke externe financieringsronde" door de uitgifte van nieuwe aandelen en converteerbare obligaties. Deze ronde, zo zei de topman toen, nog voor het einde van 2016 plaatsvinden.

"Het bedrijf heeft financiële bijdragen nodig om de bestaande activiteiten te consolideren en de ontwikkeling te versnellen in het belang van zijn bestaande en toekomstige aandeelhouders", aldus Amar destijds, die toen aangaf zelf ook mee te zullen doen aan de financieringsronde.

Een update over de additionele financiering door zijn belangrijkste aandeelhouder Amar, die volgens de laatste melding in het register substantiële deelnemingen een belang van 32,17 procent houdt in Esperite, volgt in januari 2017, zo liet het biotechbedrijf vanochtend weten.

Esperite zal maximaal 20 procent van het uitstaande aandelenkapitaal emitteren, aldus de onderneming eerder dit jaar.

Vrijdag sloot het aandeel Esperite op 1,34 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Esperite wil beter gaan communiceren - VEB
29-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) Esperite heeft laten weten eenduidiger en beter te zullen gaan communiceren. Dit zei de Vereniging van Effectenbezitters dinsdag na een gesprek met het biotechbedrijf.

Topman Frédéric Amar voerde samen met bestuurder Gert-Jan van de Marel afgelopen vrijdag een gesprek met de VEB. "Esperite heeft in dit gesprek haar wens uitgesproken om in de toekomst eenduidiger en beter te communiceren", zei de belangenbehartiger voor aandeelhouders.

De VEB was van mening dat Esperite te weinig informatie verschafte aan aandeelhouders over het voornemen om de kaspositie van de onderneming te versterken. Uiteindelijk besloot Esperite om dit via een aandelenuitgifte te doen.

"Vanzelfsprekend volgt de VEB de ontwikkelingen bij Esperite met belangstelling", concludeerde de belangenbehartiger naar aanleiding van de toezeggingen van het biotechbedrijf.

Op een vlak Damrak noteerde het aandeel Esperite dinsdag 1,5 procent lager op 1,25 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Lichte omzetgroei voor biotechbedrijf Esperite
08-11-2016

(ABM FN-Dow Jones)  Esperite heeft in het derde kwartaal van 2016 een licht hogere omzet behaald, omdat de snelle groei bij dochterbedrijf Genoma grotendeels werd tenietgedaan door de omzetdaling bij stamceldochter Cryo-Save. Dit meldde het biotechbedrijf uit Zutphen dinsdag voorbeurs. 

De omzet in het derde kwartaal was 2 procent hoger dan een jaar eerder, waarbij de brutomarge op jaarbasis steeg van 55 naar 56 procent en daarmee gelijk was aan het eerste halfjaar.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) verbeterde, maar bleef volgens Esperite negatief. In de eerste helft van het jaar was dit resultaat 1,5 miljoen euro negatief. 

Esperite gaf geen concrete cijfers over het nettoresultaat in de trading update. 

In het stamcelsegment, waar dochterbedrijf Cryo-Save actief is, daalde de omzet in het derde kwartaal op jaarbasis met 12 procent. In de eerste helft van het jaar daalde de omzet nog met 6 procent. De marge verbeterde door kostenbesparingen, met een ongeveer neutraal resultaat voor aftrek van rente, belastingen, afwaarderingen en amortisatie (EBITDA). 

Bij Genoma, de tak die zich richt op voorspellende geneeskunde, verdubbelde de omzet ruimschoots in het derde kwartaal, evenals de brutomarge. In de eerste helft van het jaar bedroeg de groei hier ook al 171 procent. Het bedrijfsresultaat bleef negatief, vanwege de opstartfase, maar was relatief stabiel in de eerste drie kwartalen van dit jaar.

Het onderdeel verwacht "aanzienlijke ontwikkeling" op zijn markt, wijzend op een snelle verandering naar meer gereguleerde prijzen, waaronder de vergoedingen voor genetische tests bij publieke en private zorgverzekeraars. Genoma is bezig om in verschillende landen nieuwe laboratoria te plaatsen om de omzet verder uit te breiden. 

Genoma meldde verder dat er nog geen datum is in de claimzaak voor patentbreuk door een sectorgenoot voor het gebruik van een prenatale dna-test. 

Via het research & development-onderdeel The Cell Factory zullen behandelingen worden ontwikkeld tegen afstoting van orgaan- en celtransplantaties en verschillende aandoeningen waaronder artritis, multiple sclerose, taaislijmziekte, herseninfarct en een type diabetes. Dit gebeurt door middel van het verkrijgen van zogenoemde extracellulaire blaasjes uit mesenchymale stamcellen. Esperite zoekt naar partners voor dit bedrijfsonderdeel.

Het bedrijf heeft een aandelenemissie aangekondigd, die het bestaande aandelenkapitaal met maximaal 20 procent zal verwateren. 

Het aandeel Esperite halveerde sinds de top op 2,71 euro begin maart van dit jaar in waarde en sloot maandag op 1,33 euro. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Esperite gaat zich richten op therapieën ziekte van Crohn
20-10-2016

(ABM FN-Dow Jones) Esperite gaat zich richten op de ontwikkeling van therapieën voor de behandeling van de ziekte van Crohn. Dit meldde de Zutphense stamcelbank donderdag voorbeurs.

Via onderdeel The Cell Factory zullen behandelingen tegen de darmziekte worden ontwikkeld. Dit gebeurt door middel van het verkrijgen van zogenoemde extracellulaire blaasjes uit mesenchymale stamcellen, aldus het bedrijf.

Op een lichtgroen Damrak sloot het aandeel Esperite woensdag 0,4 procent hoger op 1,32 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Esperite antwoordt VEB over eerder aangekondigde emissie
30-09-2016

(ABM FN-Dow Jones) Esperite heeft de Vereniging van Effectenbezitters per brief geïnformeerd de op 29 augustus dit jaar aangekondigde plaatsing van aandelen en converteerbare aandelen nooit uitgesloten te hebben, zoals de VEB eerder beweerde. Dit bleek vrijdag uit de brief van Esperite die de VEB op zijn website heeft geplaatst.

Voor de VEB kwam de aankondiging destijds als een verrassing, nadat het bestuur van het stamcelbedrijf tijdens de op 9 juni gehouden jaarvergadering nog meldde dat er geen reden was voor een aandelenemissie. Dientengevolge vroeg de belangenbehartiger het bedrijf per brief om opheldering.

Esperite erkende destijds wel dat liquide middelen niet "in overvloed aanwezig" waren. CEO Frédéric Amar betoogde volgens de VEB op de jaarvergadering weliswaar "dat cash niet 'in abundance' beschikbaar was, maar dat de onderneming niettemin toe kon met haar huidige financiering. Omwille van het aantrekken van cash bestond geen noodzaak tot het uitgeven van extra aandelen.

Esperite antwoordde per brief op 27 september 2016 dat "de mogelijkheid in de toekomst eigen vermogen aan te trekken niet werd uitgesloten en dat de raad van bestuur het aantrekken van additionele financiering zou kunnen overwegen".

Bovendien herhaalde Esperite in de brief met de externe financiering de bestaande activiteiten te willen consolideren en de ontwikkelingen te willen versnellen. Vragen over de huidige positie van de ondernemen zijn ter kennis genomen, zo meldde het bedrijf. Het concern verwees naar de volgende trading update, die gepland staat op 8 november 2016, en concludeerde indien de situatie het vereist, een interim-update te publiceren.

De VEB meldde een reactie op de brief voor te bereiden.

Het aandeel Esperite sloot donderdag op een nipt hoger Damrak vlak op 1,26 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Update: VEB vraagt Esperite om uitleg over aangekondigde emissie
21-09-2016

(ABM FN-Dow Jones) De Vereniging van Effectenbezitters heeft aan Esperite per brief om opheldering gevraagd over de op 29 augustus dit jaar aangekondigde plaatsing van aandelen en converteerbare obligaties. Dit meldde de belangenbehartiger dinsdag.

Voor de VEB kwam die aankondiging als een verrassing, nadat het bestuur van het stamcelbedrijf tijdens de op 9 juni gehouden jaarvergadering nog meldde dat er geen reden was voor een aandelenemissie.

Tijdens en na de vergadering drong de VEB aan op meer duidelijkheid en transparantie richting de markt. Voor de belangenbehartiger was dat toen reden om zich te onthouden van stemming bij het verlenen van decharge aan het bestuur.

Esperite erkende destijds wel dat liquide middelen niet "in overvloed aanwezig" waren. 

CEO Frédéric Amar betoogde volgens de VEB op de jaarvergadering weliswaar "dat cash niet 'in abundance' beschikbaar was, maar dat de onderneming niettemin toe kon met haar huidige financiering. Omwille van het aantrekken van cash bestond geen noodzaak tot het uitgeven van extra aandelen, zo verklaarden CEO en commissarissen uitdrukkelijk", zo omschreef de VEB.

"Op 29 augustus 2016, dus ruim twee maanden na de algemene vergadering, kondigt Esperite opeens een emissie aan. Dat het management in zo'n krap tijdsbestek terugkomt op zijn eerdere mededelingen, geeft aanleiding tot vragen. De VEB wil dat Esperite toelichting geeft en heeft hierom verzocht in haar brief van 20 september 2016", zo vervolgde de VEB.

De Vereniging vraagt het bedrijf in de brief om uiterlijk 26 september antwoord te geven op de vragen wat er sinds 9 juni is veranderd, waarom de positie van Esperite ten opzichte van een emissie is gewijzigd, en wat de status van het beheer van de kasvoorraad is.

CEO Amar liet woensdag desgevraagd aan ABM Financial News weten de brief dinsdag te hebben ontvangen. "We zullen spoedig over deze kwestie communiceren", liet hij weten.

Het aandeel Esperite noteerde woensdag op een groen Damrak 2,6 procent hoger op 1,29 euro.

Update: om informatie, reactie CEO Esperite, en actuele koers van het aandeel toe te voegen.

 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

VEB vraagt Esprite om uitleg over aangekondigde emissie
21-09-2016

(ABM FN-Dow Jones) De Vereniging van Effectenbezitters heeft aan Esperite per brief om opheldering gevraagd over de op 29 augustus dit jaar aangekondigde plaatsing van aandelen en converteerbare obligaties. Dit meldde de belangenbehartiger dinsdag.

Voor de VEB kwam die aankondiging als een verrassing, nadat het bestuur van het stamcelbedrijf op de in juni gehouden jaarvergadering nog meldde dat er geen reden was voor een aandelenemissie.

Tijdens en na de vergadering drong de VEB aan op meer duidelijkheid en transparantie richting de markt. Voor de belangenbehartiger was dat toen reden om zich te onthouden van stemming bij het verlenen van decharge van het bestuur.

Esperite erkende destijds wel dat liquide middelen niet "in overvloed aanwezig" waren. 

CEO Frédéric Amar betoogde volgens de VEB op de jaarvergadering weliswaar "dat cash niet 'in abundance' beschikbaar was, maar dat de onderneming niettemin toe kon met haar huidige financiering. Omwille van het aantrekken van cash bestond geen noodzaak tot het uitgeven van extra aandelen, zo verklaarden CEO en commissarissen uitdrukkelijk", zo omschreef de VEB.

"Op 29 augustus 2016, dus ruim twee maanden na de algemene vergadering, kondigt Esperite opeens een emissie aan. Dat het management in zo'n krap tijdsbestek terugkomt op zijn eerdere mededelingen, geeft aanleiding tot vragen. De VEB wil dat Esperite toelichting geeft en heeft hierom verzocht in haar brief van 20 september 2016", zo vervolgde de VEB.

Het aandeel Esperite sloot dinsdag op een iets lager Damrak 2,9 procent in het rood op 1,26 euro.

 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Esperite geeft aandelen en obligaties uit
29-08-2016

Esperite betreedt de kapitaalmarkt met de onderhandse plaatsing van aandelen en converteerbare obligaties. Dit maakte het biotechbedrijf uit Zutphen maandag voorbeurs bekend.

Esperite zal maximaal 20 procent van het uitstaande aandelenkapitaal emitteren. De condities van de convertibles zullen niet afwijken van de voorwaarden die eerdere converteerbare obligaties hadden.

CEO Frederic Amar maakte vorige week dinsdag bij de halfjaarcijfers reeds bekend dat het bedrijf zich voorbereidde op een "aanzienlijke externe financieringsronde" nog voor het eind van het jaar. Daar doet de topman zelf ook aan mee, samen met andere potentiële investeerders. "Het bedrijf heeft financiële bijdragen nodig om de bestaande activiteiten te consolideren en de ontwikkeling te versnellen in het belang van zijn bestaande en toekomstige aandeelhouders", aldus Amar.

Het aandeel Esperite sloot vrijdag op een groen Damrak 1,5 procent hoger op 1,25 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Kleiner verlies voor Esperite
23-08-2016

Esperite heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een hogere omzet behaald, terwijl het verlies daalde. Dit meldde het biotechbedrijf uit Zutphen dinsdag voorbeurs.

"Met Genoma heeft Esperite een prestatieniveau gehaald dat vertrouwen heeft in zijn robuuste en krachtige organisatie", zei het bedrijf in een toelichting. 

Bij Genoma, de tak die zich richt op voorspellende geneeskunde, stegen de verkopen in de eerste jaarhelft met maar liefst 171 procent op jaarbasis en met 58 procent ten opzichte van de laatste zes maanden van 2015.

Bij stamcelbank Cryo-Save daalde de omzet op jaarbasis met 6 procent, maar was er ten opzichte van de laatste zes maanden van vorig jaar sprake van een verbetering met 2 procent. 

De halfjaaromzet van Esperite steeg van 13,9 miljoen naar 14,7 miljoen euro. De brutomarge verbeterde daarbij van 55 naar 56 procent.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) verbeterde van 2,8 miljoen negatief naar 1,5 miljoen euro negatief. De operationele uitgaven bleven stabiel op 9,7 miljoen euro.

Onder de streep resteerde een nettoverlies van circa 2,7 miljoen euro, een lichte verbetering ten opzichte van een jaar eerder toen er in de eerste helft van het jaar een verlies van ruim 3 miljoen euro in de boeken stond. 

Eind juni had Esperite 945.000 euro in kas, tegen 1,5 miljoen euro eind december 2015. 

Outlook

Esperite kwantificeerde dinsdag geen specifieke outlook voor heel het jaar, maar gaf aan dat men goed gepositioneerd is voor lange termijn groei. 

CEO Frederic Amar maakte dinsdag bij de halfjaarcijfers bekend dat het bedrijf zich voorbereidt op een "aanzienlijke externe financieringsronde" nog voor het eind van het jaar. Daar doet hij zelf aan mee samen met andere potentiële investeerders, zo zei de topman. Salveo Holding van Amar hanteert een belang van ruim 28 procent in Esperite.

"Het bedrijf heeft financiële bijdragen nodig om de bestaande activiteiten te consolideren en de ontwikkeling te versnellen in het belang van zijn bestaande en toekomstige aandeelhouders", aldus Amar.

Het aandeel Esperite sloot maandag op een rood Damrak 0,8 procent hoger op 1,43 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

VEB maant Esperite om meer informatie te verstrekken
19-06-2016

Stamcelbedrijf Esperite is veel te karig met het verstrekken van informatie. Dit stelde de Vereniging van Effectenbezitters dit weekend op de eigen website.

"Het voortbestaan van stamcelbedrijf Esperite is niet in gevaar. Met die boodschap ging CEO en grootaandeelhouders Frédéric Amar berichten daaromtrent in de media te lijf tijdens de afgelopen jaarvergadering. Wat ontbrak (en ontbreekt) is voldoende informatie om die woorden op waarde te kunnen wegen", aldus de VEB.

Wel erkende Esperite tijdens de aandeelhoudersbijeenkomst dat liquide middelen niet "in overvloed aanwezig" zijn. Volgens de ondernemingsleiding is er eevnwel geen reden voor een aandelenemissie.

Tijdens de jaarvergadering werd volgens de VEB veel tijd in beslag genomen door CEO Amar, om wie het volgens de belangenbehartiger allemaal draait bij Esperite, "door een uitgebreide, wat voortkabbelende presentatie" over de nieuwe productlijnen en producten die Esperite nu en in de nabije toekomst in de markt zet.

Ook namen de topman en de commissarissen volgens de VEB "uitgebreid de gelegenheid te baat om het Financieel Dagblad een veeg uit de pan te geven". De krant berichtte dat het voortbestaan van de onderneming aan een zijden draadje hangt.

Op vragen van de VEB over de reorganisatie die in gang is gezet door Esperite "werd keer op keer ontwijkend gereageerd". Esperite verwacht door de verhuizing naar Zwitserland op structurele basis een besparing van 1,2 miljoen euro te realiseren. "Wat de kosten van de verhuizing zijn geweest, zodat de terugverdientermijn kan worden ingeschat, blijft nog onduidelijk."

Tijdens en na de vergadering heeft de VEB aangedrongen op meer duidelijkheid en transparantie richting de markt. Voor de belangenbehartiger was voorgaande reden zich te onthouden van stemming bij de decharge van het bestuur.

Zaterdag berichtte de VEB dat Esperite nog altijd geen nadere informatie heeft gegeven over de bedrijfsverhuizing en de kosten die daarmee gepaard gaan.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Esperite sluit faciliteiten Nederland en België
15-06-2016

Esperite, de grootste stamcelbank van Europa, schroeft zijn kostenbesparingen op door de verwerking van stamcel monsters te centreren in één laboratorium. Dit meldde de onderneming woensdag voorbeurs.

De faciliteiten in Nederland en België worden gesloten, en alle samples worden voortaan direct naar het laboratorium van Esperite in Genève verzonden.

Het centraliseren in één laboratorium moet de kosten jaarlijks met 1,2 miljoen euro terugdringen, waarvan volledige impact vanaf juli dit jaar wordt verwacht. Ook in de eerste zes maanden van dit jaar profiteerde Esperite naar eigen zeggen al deels van de genomen maatregelen.

Met de stap gaan beperkte kosten gepaard, aangezien het bestaande laboratorium in Zwitserland slechts beperkte investeringen nodig had, na de overname van Salveo in 2014. De kosten waren al opgenomen in het boekjaar 2015, voegde Esperite daaraan toe. 

"Kosten voor het sluiten van de faciliteiten werden geminimaliseerd", zei Esperite, mede doordat werknemers doorwerkten en er geen vrijwel geen vertrekvergoedingen hoefden te worden betaald.

In 2014 kondigde CEO Frederic Amar van Esperite een kosten- en herstructureringsbesparingsprogramma aan, die tot doel had de laboratoriumprocessen in Zwitserland voor de verwerking van stamcellen te centraliseren en optimaliseren. Een belangrijk onderdeel van het zogenoemde Galaxy project was het voorkomen van dubbele kosten.

Esperite verwacht dat na de centralisatie en verdere automatisering hetzelfde werk kan worden gedaan als voorheen, alleen met circa een kwart minder werknemers.


Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Esperite ontkent financiele problemen
31-05-2016

Esperite heeft ontkend dat het in financiële problemen verkeert. Dit meldde de stamcelbank dinsdag in reactie op een artikel in Het Financieele Dagblad van maandag. 

Esperite noemde de suggesties van het dagblad dat het in financiële problemen zou verkeren en dat de accountant investeerders zou waarschuwen over de overlevingskansen van het bedrijf "suggestief", "compleet ongepast" en een gerenommeerde krant als het FD "onwaardig".

Op 31 december had Esperite 1,4 miljoen euro in kas. Hoewel de kaspositie volgens de stamcelbank moet verbeteren, is het bestaan van het bedrijf niet in gevaar. Het management toonde daarbij vertrouwen in de vooruitzichten.

Esperite wees er verder op dat accountant EY geen problemen had met de converteerbare lening van 0,9 miljoen euro van CEO Frédéric Amar, zoals in het FD gesteld werd. 

"De FD publicaties hebben het bedrijf en zijn aandeelhouders ernstig beschadigd", zo stelde Esperite. De stamcelbank wil met het dagblad in contact treden "zodat inadequate en slecht geïnformeerde communicatie in de toekomst kan worden voorkomen".

Op een rood Damrak noteerde het aandeel Esperite 18,8 procent hoger op 1,57 euro.


Door: ABM Financial News.

Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Esperite in financiele problemen - media
30-05-2016

Biotechbedrijf Esperite verkeert in financiële moeilijkheden. Dit schreef Het Financieele Dagblad zondagavond, na bestudering van het jaarverslag van de onderneming die bekend is geworden door zijn stamcellenbank Cryo-Save.

In het jaarverslag erkent de raad van bestuur dat de "vrije kaspositie is op dit moment niet voldoende", waarbij de accountant van EY waarschuwt voor "substantiële onzekerheid" over het voortbestaan van Esperite.

Esperite is volgens het FD in de problemen geraakt doordat de inkomsten uit zijn stamcellenbank Cryo-Save al jaren teruglopen, mede doordat de concurrentie vergelijkbare diensten aanbiedt voor lagere prijzen. 

De kaspositie van Esperite bedroeg eind 2015 nog slechts 1,4 miljoen, terwijl de operationele kasstroom vorig jaar 2,3 miljoen euro negatief uitviel.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Esperite boekt minder omzet in 2015
29-04-2016

Esperite heeft in 2015 fractioneel minder omzet behaald dan een jaar eerder, terwijl het bedrijfsresultaat verslechterde. Dit meldde het biotechbedrijf uit Zutphen vannacht.

"De geconsolideerde opbrengsten waren lager dan verwacht omdat Esperite hogere kosten moest maken, vanwege twee verschillende dynamieken binnen de markt", aldus Esperite.

Hiermee doelde Esperite op kortstondige, "agressieve" prijsstrategieen binnen de stamcelmarkt, terwijl de markt voor genetische testen "eerder dan verwachte kansen bood", waardoor het bedrijf moest investeren in onderdeel Genoma. 

De jaaromzet daalde van 27,6 miljoen naar 27,5 miljoen euro. De marketingkosten namen iets toe, van 9,1 miljoen tot 9,6 miljoen euro. 

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) verslechterde van 1,1 miljoen negatief tot 4,9 miljoen euro negatief. Het operationeel resultaat daalde van 5,1 miljoen negatief in 2014 tot 7,5 miljoen euro negatief in 2015.

Onder de streep resteerde een verlies dat met ruim 2 miljoen opliep tot 7 miljoen euro negatief.

De kasstroom bleef negatief, maar verbeterde wel flink, van 3,1 miljoen negatief in 2014 tot nog slechts 200.000 euro negatief in het afgelopen jaar.

Bij Genoma, de tak die zich richt op voorspellende geneeskunde, stegen de verkopen in 2015 met 3,4 miljoen euro.

Eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van dit jaar zag Esperite naar eigen zeggen een "bevestiging van de strategie" waarbij de omzet van Genoma 40 procent hoger lag dan in het vierde kwartaal van 2015. 

Esperite verwacht verder dat kostenbesparende maatregelen in het tweede kwartaal duidelijker zichtbaar worden.

Het aandeel Esperite sloot donderdag 4,6 procent hoger op 2,45 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Esperite publiceert cijfers donderdag alsnog
28-04-2016

Esperite zal de jaarcijfers over 2015 en de trading update over het eerste kwartaal vandaag na het slot van de handel in Amsterdam publiceren. Dat zei een woordvoerder van het biotechbedrijf uit Zutphen donderdagochtend in een toelichting tegen ABM Financial News.

Het bedrijf meldde eerder op de dag op zijn website dat de publicatie van de cijfers over 2015 was uitgesteld, om de trading update over het eerste kwartaal van 2016 te kunnen toevoegen. De publicatie stond aanvankelijk gepland voor donderdag voorbeurs.

Het aandeel Esperite noteerde donderdag op een rood Damrak 2,2 procent lager op 2,29 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Esperite stelt publicatie jaarcijfers uit
28-04-2016

Esperite heeft de publicatie van de jaarcijfers over 2015 en het jaarverslag uitgesteld, om de "communicatie van de trading update over het eerste kwartaal van 2016 toe te voegen". Dit meldde het biotechbedrijf donderdag in een korte verklaring op zijn website.

De publicatie van de jaarcijfers en de trading update over het eerste kwartaal stonden gepland voor 28 april voorbeurs.

Het aandeel Esperite noteerde donderdag op een rood Damrak 3,0 procent lager op 2,27 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Esperite onderdeel aangeklaagd vanwege patentinbreuk
22-04-2016

Genoma, dat onderdeel is van biotechbedrijf Esperite, wordt in Zwitserland aangeklaagd door het Amerikaanse biotechbedrijf Illumina vanwege vermeend patentmisbruik. Dit meldde de Zutphense onderneming vrijdagmiddag.

De tak die zich richt op voorspellende geneeskunde zou zich met zijn test Tranquility schuldig hebben gemaakt aan de inbreuk op diverse patenten van Illumina en zijn dochteronderneming Verinata Health.

Tranquility is een prenatale test die chromosomale afwijkingen als het syndroom van Down, maar ook het geslacht van een ongeboren baby binnen vijf dagen kan vaststellen.

Genoma weerlegde vrijdag de beschuldigingen en zal de markt informeren wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Esperite komt volgende week donderdag met jaarcijfers en een trading update over het eerste kwartaal. Het aandeel noteerde vrijdagmiddag 1,9 procent lager op 2,48 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

ABN AMRO en SBM Offshore in de AEX
21-03-2016

Het lokaal genoteerde ABN AMRO en Midkapper SBM Offshore maken per vandaag onderdeel uit van de AEX. Dit is het gevolg van de herweging die beursuitbater Euronext elk kwartaal uitvoert.

 

Om plaats te maken voor de bank en de oliedienstverlener in de hoofdindex, verdwijnen Delta Lloyd en OCI naar de AMX. De Midkap kan ook Intertrust en WDP verwelkomen. Dit betekent dat BinckBank en Fagron terugvallen naar de AScX.

 

De AScX wordt per vandaag verder uitgebreid met Probiodrug en Van Lanschot. Dit heeft wel tot gevolg dat Esperite en Holland Colours niet langer smallcaps zijn, maar in de lokale lijst worden opgenomen.

 

Opvallend wonnen de fondsen die degraderen afgelopen vrijdag fors in waarde, terwijl de fondsen die promoveerden juist koersverliezen leden.

 

"Bijzonder, er is schijnbaar te veel tegen de indexwijziging gespeculeerd", aldus fondsmanager Corne van Zeijl van Actiam vrijdag tegenover ABM Financial News over de opvallende koersbewegingen.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

ABN AMRO en SBM Offshore in de AEX
09-03-2016

Het lokaal genoteerde ABN AMRO en Midkapper SBM Offshore worden opgenomen in de AEX. Dit bleek woensdag nabeurs uit berichtgeving van beursuitbater Euronext.

 

Om plaats te maken voor de bank en de oliedienstverlener in de hoofdindex, verdwijnen Delta Lloyd en OCI naar de AMX. De Midkap kan ook Intertrust en WDP verwelkomen. Dit betekent dat BinckBank en Fagron terugvallen naar de AScX.

 

De AScX wordt verder uitgebreid met Probiodrug en Van Lanschot. Dit heeft wel tot gevolg dat Esperite en Holland Colours niet langer smallcaps zijn, maar in de lokale lijst worden opgenomen.

 

De indexwijzigingen zullen per maandag 21 maart van kracht zijn.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-26 28 999

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Esperite betreedt met Genoma Zuid-Afrikaanse markt
09-02-2016

Esperite-divisie Genoma heeft dankzij een exclusieve samenwerkingsovereenkomst met Intercare de Zuid-Afrikaanse markt betreden. Dit maakte het biotechbedrijf dinsdag voorbeurs bekend zonder financiële details te vermelden.

 

Volgens Esperite zijn de merken Tranquility en Serenity nu "de voornaamste spelers" in de markt voor voorgeschreven medicijnen in Zuid-Afrika. Intercare bezit vier dagziekenhuizen, vier ziekenhuizen voor minder acute en herstellende patiënten en zestien medische centra.

 

De lancering van Genoma in Zuid-Afrika betekent de eerste stap van de divisie van Esperite op het Afrikaanse continent. CEO Frederic Amar van Esperite hintte op "verdere uitbreiding" in de toekomst.

 

Het aandeel Esperite sloot maandag op een rood Damrak 5,0 procent lager op 2,13 euro.

 

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-578 24 80

 

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.