VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fonds: Delta Lloyd Groep

Delta Lloyd: streep onder het verleden
Delta Lloyd: streep onder het verleden
24-05-2016

Topman Hans van der Noordaa zat duidelijk goed in zijn vel tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Zelfverzekerd ging hij in op de business gerelateerde vragen van beleggers, terwijl president-commissaris Rob Ruijter zichtbaar meer moeite had kritiek op de governance van Delta Lloyd te pareren.

Lees verder
DNB en VEB steunen doorgang claimemissie Delta Lloyd
DNB en VEB steunen doorgang claimemissie Delta Lloyd
11-03-2016

Geen reden voor ingrijpen Ondernemingskamer.

Lees verder
Ontbreken ‘eigen’ rekenmodel bij Delta Lloyd aan de basis van ruzie met grootaandeelhouder
Ontbreken ‘eigen’ rekenmodel bij Delta Lloyd aan de basis van ruzie met grootaandeelhouder
04-03-2016

Te laat begon Delta Lloyd met de ontwikkeling van een eigen rekenmodel om de buffer te berekenen. In het standaardmodel dat de verzekeraar nu gebruikt komt de eigen solvabiliteit fors lager uit. Maar hoeveel lager? Daarom draait de ruzie met grootaandeelhouder Highfields.

Lees verder

Fondsnieuws

Langer leven gepensioneerde treft buffer Delta Lloyd
23-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) De kapitaalbuffers van Delta Lloyd zijn in het vierde kwartaal opnieuw stevig geslonken, waardoor de solvabiliteit ondanks alle genomen maatregelen toch weer aan de onderkant van de beoogde bandbreedte zit. Dit maakte de verzekeraar donderdag bekend bij de jaarcijfers.

De daling van de Solvency II-ratio tot 143 procent, van 158 procent in het derde kwartaal was "enigszins teleurstellend”, zei chief risk officer Clifford Abrahams in een telefonische toelichting voor analisten. 

Delta Lloyd versterkte vorig jaar na een hoop tumult van protesterende aandeelhouders zijn kapitaal met 650 miljoen euro. De verzekeraar pleegde ook diverse andere noodgrepen om de buffers te versterken. Zo werd ook het grote aandelenbelang in de private bank Van Lanschot verkocht.

De ingrepen creëerden wel ruimte om de nieuwe "ernstige tegenslagen” op te vangen, zei Abrahams. 

Opnieuw werd de solvabiliteitsratio geraakt door tegenvallers: ditmaal waren het de langlevenrisico’s in de pensioencontracten, die 15 procentpunt van de buffer afhaalden, en de problematische aftrekpost van de toekomstige fiscale winst (LAC DT), die nog eens 8 procentpunt van het kapitaal kostte. 

Sterfte en aannames

Delta Lloyd, dat veel langlopende pensioencontracten op de balans heeft staan, zag de langlevenrisico’s stijgen door een minder gunstige nieuwe sterftetabel van het Actuarieel Genootschap. Daarbij schakelde de verzekeraar ook zijn rekenmethode meer gelijk met die van de meeste sectorgenoten. 

Het was niet de eerste keer dat tegenvallers bij de Amsterdamse verzekeraar de indruk wekten dat het bedrijf zich in het verleden iets te rijk heeft gerekend. 

Ook de ervaringen met sterfte in de eigen portefeuille van Delta Lloyd boden aanleiding om de aannames bij te stellen. De grote pensioencontracten die de verzekeraar in de periode 2008 tot en met 2013 sloot, beïnvloeden deze ervaringen in de pensioenportefeuille steeds sterker, lichtte CFO Abrahams toe. 

"We kijken elke twee jaar goed naar het langlevenrisico en kijken daarbij ook graag naar wat sectorgenoten doen”, zei hij. Ook een rol speelt dat de top van de verzekeraar in de afgelopen jaren geheel is vernieuwd. "Dat geeft mogelijk een vers perspectief.”  

Volgens Abrahams gaan er jaren overheen voordat trends in nieuwe portefeuilles met pensioencontracten goed zichtbaar worden. "Je moet het wat tijd geven om te marineren. We hebben nu in elk geval onze reserves naar behoren versterkt."

Een poging om het langlevenrisico af te dekken met een aantal grote swapcontracten is definitief mislukt, bleek donderdag verder. Een groot buffervoordeel dat Delta Lloyd zich op basis van die contracten had toegerekend, werd door DNB begin 2016 voor een belangrijk deel afgekeurd. Delta Lloyd was uitgegaan van een veel langere looptijd dan de contractduur, op grond van de dubieuze aanname dat het contract telkens tegen dezelfde voorwaarden kon worden verlengd. 

De verzekeraar ziet nu af van zijn plan om de swapcontracten aan te passen aan de eisen van De Nederlandsche Bank, omdat Delta Lloyd wil overstappen naar een intern model voor de berekening van Solvency II-buffer. Daarin biedt zo’n swap veel minder voordeel. Dit zal in de toekomst een positieve impact hebben op het gegenereerde kapitaal van zo'n 30 miljoen euro per jaar, zei Abrahams.

Fiscale winst

Een tweede tegenvaller in het vierde kwartaal dat Delta Lloyd 137 miljoen euro minder toekomstige fiscale winsten mag aftrekken van zijn kapitaaleisen. 

Deze domper kwam niet geheel onverwacht. Bij de invoering van de Solvency II-regels begin 2016 stond toezichthouder DNB verzekeraars toe deze grote, maar twijfelachtige korting slechts gedeeltelijk toe te passen, in afwachting van nadere richtlijnen, die begin februari van dit jaar werden gepubliceerd. Op basis van de nieuw leidraad besloot Delta Lloyd de aftrekpost te verlagen van 524 miljoen naar 387 miljoen euro, wat  resulteerde in een 8 procentpunt lagere buffer.

Al met al verbeterde de kwaliteit van de kapitaalbuffer, zei Abrahams. Hij benadrukte dat Delta Lloyd voor het nieuwe jaar nog een paar ingrepen gepland heeft die het bufferkapitaal weer omhoog kunnen tillen tot het gewenste niveau van rond 160 procent: een fusie van Nederlandse en Belgische levensverzekeringsentiteiten en de overstap naar het interne Solvency II-model.

Drie emmertjes kapitaal

De cijfers van Delta Lloyd lieten opnieuw zien dat niet alleen de diverse kortingen en aftrekposten in Solvency II, maar ook de aparte emmertjes voor eigen, vreemd en fictief bufferkapitaal de solvabiliteit van verzekeraars extra volatiel maken. 

Omdat de marktrente in de tweede helft van 2016 begon te stijgen, daalde het vereiste buffervermogen van Delta Lloyd.  Hogere rentes verlagen de langetermijnrisico’s voor verzekeraars. 

Doordat Delta Lloyd minder bufferkapitaal nodig heeft, daalde ook de hoeveelheid uitgestelde belastingbaten die het bedrijf mag meetellen voor de buffer om onverwachte verliezen op te vangen. Zo verdampte het voordeel weer voor een deel.

De fictieve belastingbaten behoren tot de zwakste klasse van eigen vermogen, oftewel het derde emmertje (Tier 3) waarin maar 15 procent van het vereiste kapitaal mag zitten. Het tweede emmertje met achtergestelde vreemd vermogen mag samen met het derde emmertje niet meer dan de helft van het buffervermogen uitmaken. 

Een bedrag van 480 miljoen euro aan uitgestelde belastingbaten viel hierdoor “buiten de boot”. Delta Lloyd mocht door de hogere rente nog slechts 80 miljoen euro aan belastingbaten als bufferkapitaal meetellen. 

Na de verwachte overname door NN Group zal de beperkende factor eerder het plafond van 15 procent voor het Tier 3-kapitaal worden, dan het maximum van 50 procent voor Tier 2 en Tier 3-kapitaal samen, merkte Abrahams op.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Solvabiliteit Delta Lloyd opnieuw verzwakt in vierde kwartaal
23-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) De solvabiliteit van Delta Lloyd is in het vierde kwartaal verslechterd, terwijl de verzekeraar ook tegenvallende jaarresultaten bij de levensverzekeringen en het schadebedrijf moest melden. Dit bleek donderdag uit de jaarcijfers van de Amsterdamse verzekeraar, die zich dit jaar laat overnemen door NN Group.

De nettowinst steeg met 80 procent, van 128 miljoen euro in 2015 naar 231 miljoen euro. 

De Solvency II ratio daalde van 156 procent in het derde kwartaal naar 143 procent eind vorig jaar, door een ongunstige ontwikkeling van het langlevenrisico en nieuwe richtlijnen van toezichthouder DNB voor het verliesabsorberende vermogen van uitgestelde belastingbaten (LAC DT). 

Met deze kapitaalbuffer blijft Delta Lloyd duidelijk achter bij sectorgenoten als Aegon, NN Group en ASR. Vergeefse pogingen om de relatief zwakke kapitaalpositie onder het nieuwe toezichtskader te versterken, onder andere door een zwaarbevochten grote kapitaalinjectie, leidden vorig jaar uiteindelijk tot de acceptatie van een overnamebod door NN Group.

De operationele prestaties "blijven een prioriteit", stelde de verzekeraar, nadat vorig jaar een "teleurstellende" waarde van nieuwe productie bij het Levensverzekeringenbedrijf werd gerealiseerd van 27 miljoen euro.

Ook de schadeverzekeraar liet matige cijfers zien: een gecombineerde ratio van claims en kosten van 105,4 procent. Stormschade kostte Delta Lloyd vorig jaar 30 miljoen euro.

"We blijven vertrouwen houden in de solvabiliteitspositie van Delta Lloyd als zelfstandig bedrijf als de overname door NN Group niet doorgaat", stelde CEO Hans van der Noordaa in een verklaring. Dat optimisme is mede gebaseerd op de 172 miljoen euro aan kapitaal dat Delta Lloyd vorig jaar zelfstandig genereerde. De doelstelling is 200 tot 250 miljoen euro.

Delta Lloyd zag de contanten in de holding vorig jaar toenemen van een tekort van 319 miljoen euro per eind 2015 naar een plus van 510 miljoen euro, mede dankzij de forse kapitaalinjectie. 

De verzekeraar keert geen dividend uit in verband met de geplande overname door NN Group, voor 5,40 euro per aandeel.  

Goedkeuring van toezichthouders voor de overname wordt verwacht in het tweede kwartaal. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Norges Bank vergroot belang in Delta Lloyd flink
22-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) Norges Bank heeft een groter belang in Delta Lloyd gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 20 februari 2017.

Norges Bank meldde een kapitaalbelang van 5,02 procent met een dito stemrecht. 

Op 30 november 2016 meldde Norges Bank nog een kapitaalbelang van 3,73 procent met eenzelfde stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel NN
21-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor NN Group verhoogd van 33,00 naar 33,70 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling.

De overname van Delta Lloyd is nog niet rond, maar de kans dat dit wel gebeurt is groter dan dat de deal nog afketst, aldus de analisten van de Duitse zakenbank. Onduidelijk is nog welke impact de cijfers van Delta Lloyd zullen hebben op die van NN. Berenberg denkt dat dit voor een verlaging zal zorgen. Desalniettemin menen de analisten dat de overname in ieder geval zal bijdragen aan de kasstroom.

Op een groen Damrak handelde het aandeel NN Group dinsdag een half procent hoger op 29,63.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Delta Lloyd verzelfstandigt Mezzanine Fund
14-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) Delta Lloyd Asset Management en het team van het Delta Lloyd Mezzanine Fund hebben overeenstemming bereikt over de verzelfstandiging van de mezzanine-activiteiten. Dit maakte Delta Lloyd dinsdag nabeurs bekend.

Het fonds zal verder gaan onder de naam Dutch Mezzanine Fund. De strategie en het team blijven onveranderd. DMF verstrekt achtergesteld kapitaal aan middelgrote Nederlandse bedrijven ten behoeve van de realisatie van groeiplannen van deze ondernemingen.

Het eerste fonds is volledig geïnvesteerd. De beoogde omvang van het nieuwe fonds is ruim 100 miljoen euro.

Delta Lloyd verzelfstandigt het Mezzanine fonds vanwege de focus op institutionele beleggers. DMF staat namelijk ook open voor private investeerders, aldus Delta Lloyd, die wel als investeerder in het fonds aanblijft.

Privium Fund Management neemt de rol van Delta Lloyd Asset Management over als AIFMD-beheerder.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Goldman Sachs vergroot belang in Delta Lloyd substantieel
14-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) The Goldman Sachs Group heeft een groter belang in Delta Lloyd gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 8 februari 2017.

Goldman Sachs meldde een kapitaalbelang van 3,12 procent bij eenzelfde stemrecht.

Op 30 mei 2014 meldde Goldman Sachs nog een kapitaalbelang van 0,15 procent bij een dito stemrecht.

 Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.


 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: Barclays gelooft in overname Delta Lloyd
08-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) Barclays ziet NN Group steeds dichterbij een succesvolle overname van Delta Lloyd komen en verhoogde daarom het advies voor de overnameprooi van Onderwogen naar Gelijkgewogen met een koersdoel dat gelijk is aan het overnamebod van 5,40 euro per aandeel.

De analisten hanteerden een Onderwogen advies voor Delta Lloyd vanwege de balans, zwakke kapitaalpositie en moeizame kapitaalgeneratie door de verzekeraar.

Aangezien de door NN beoogde overname van Delta Lloyd inmiddels door zowel de raad van commissarissen als de raad van bestuur van de overnameprooi wordt gesteund en het bod naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar wordt afgerond, verhoogde Barclays het koersdoel naar het overnamebod van 5,40 euro per aandeel.

Het aandeel Delta Lloyd sloot dinsdag op een groen Damrak 0,4 procent hoger op 5,35 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

NN Group neemt belang Delta Lloyd van Talpa over
07-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft een belang in Delta Lloyd van Talpa Beheer overgenomen. Dit maakte de verzekeraar dinsdag bekend.

NN Group koopt van Talpa een belang van 5,3 procent in de Amsterdamse verzekeraar en betaalt daarvoor 5,36 euro per aandeel ofwel bijna 132 miljoen euro. NN financiert deze overname uit eigen kasvoorraden. 

Met deze aanschaf komt het belang van NN Group in Delta Lloyd op ongeveer acht procent uit.

NN heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van de transactie op de hoogte gesteld, die onderdeel uitmaakt van de geplande overname van Delta Lloyd in zijn geheel door NN.

NN is bereid 5,40 euro per aandeel Delta Lloyd te betalen. Dit bod werd eerder deze maand officieel gelanceerd.

Op een groen Damrak koerste het aandeel NN Group dinsdag 0,2 procent hoger naar 31,72 euro en steeg Delta Lloyd 0,4 procent naar 5,35 euro. 


Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Old Mutual verkleint belang in Delta Lloyd flink
04-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) Old Mutual heeft een kleiner belang in Delta Lloyd gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 1 februari 2017.

Old Mutual meldde een kapitaalbelang van 2,91 procent met eenzelfde stemrecht.

Op 10 oktober 2016 meldde Old Mutual nog een kapitaalbelang van 4,93 procent met een dito stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

NN Group lanceert bod op Delta Lloyd
02-02-2017

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft zijn bod van 5,40 per aandeel op het uitstaand aandelenkapitaal van Delta Lloyd officieel gelanceerd. Dit meldden de verzekeraars donderdag voorbeurs in een gemeenschappelijk persbericht.

Zowel de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Delta Lloyd ondersteunen het bod. De ondernemingsraden van beide bedrijven hebben tevens een positief advies uitgegeven op het bod.

De aanmeldingstermijn start op 3 februari 2017 en loopt af op 7 april 2017, "onder voorbehoud van de verlenging van de termijn", aldus Delta Lloyd.

Delta Lloyd organiseert op 29 maart een buitengewone vergadering van aandeelhouders om het bod met de aandeelhouders te bespreken, waarna direct na afloop van de bijeenkomst een tweede buitengewone vergadering van aandeelhouders zal plaatshebben om te besluiten over de juridische fusie.

Gestanddoening van het bod in onder voorbehoud van de voorwaarde dat ten minste 95 procent van alle geplaatste aandelen is aangemeld. In het geval tijdens de buitengewone vergadering van aandeelhouders over de juridische fusie door de aandeelhouders goedkeuring wordt gegeven wordt de drempel voor gestanddoening verlaagd naar 67 procent.

De twee levensverzekeraars verwachten dat het bod in het tweede kwartaal van 2017 wordt afgerond.

Eind december werden de twee bedrijven het reeds eens over een overname door NN Group van Delta Lloyd, waarmee de langverwachte consolidatie onder de grote Nederlandse levensverzekeraars een feit is. Het bod van 5,40 euro per aandeel ligt 2 procent hoger dan het aanvankelijke eerdere bod.

NN Group sloot woensdag op een groen Damrak 0,4 procent lager op 32,61 euro. Delta Lloyd sloot vlak op 5,33 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Highfields Capital Management verkleint belang in Delta Lloyd
31-01-2017

(ABM FN-Dow Jones) Highfields Capital Management LP heeft een kleiner belang in Delta Lloyd gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 27 januari 2017.

Highfields Capital Management meldde een kapitaalbelang van 2,94 procent met eenzelfde stemrecht. Op 6 januari 2017 meldde Highfields Capital Management nog een kapitaalbelang van 4,90 procent met een dito stemrecht.

Wet op het financieel toezicht 

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Dochter Delta Lloyd wil hypotheken terugkopen
30-01-2017

(ABM FN-Dow Jones) Amstelhuys, een dochteronderneming van Delta Lloyd, heeft de intentie om hypotheken onder de zogenoemde Arena 2012-I terug te kopen. Dit maakte de bankverzekeraar maandag voorbeurs bekend.

Dit betekent de volledige aflossing van de uitstaande faciliteiten: de klasse A2 notes ter waarde van krap 456 miljoen euro, Klasse B notes ter waarde van dik 18 miljoen euro, Klasse C notes met een waarde van ruim 16 miljoen euro,  Klasse D notes ter waarde van 14 miljoen Klasse E notes die krap 8 miljoen euro waard zijn.

Het aandeel Delta Lloyd sloot vrijdag vrijwel onveranderd op 5,33 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Delta Lloyd was bijna in Taiwanese handen - media
20-01-2017

(ABM FN-Dow Jones) Delta Lloyd was eind vorig jaar bijna in Taiwanese handen gekomen. Dit schreef Het Financieele Dagblad vrijdag op basis van anonieme ingewijden in een reconstructie.

Fubon uit Taiwan haakte na vergevorderde gesprekken op het allerlaatste moment af. Het had een bod op tafel willen leggen van 5,60 euro per aandeel Delta Lloyd in contanten, toen 0,30 euro per aandeel meer dan het bod van NN Group. Daarnaast wilde het 200 miljoen euro aan vers kapitaal in Delta Lloyd steken om de kapitaalpositie van de Nederlandse verzekeraar te versterken met een garantie dat te herhalen als de buffer onder een bepaald niveau zou zakken, zo schreef het FD. Fubon houdt een belang van 9,7 procent in Delta Lloyd.

Op woensdag 21 december ging er een streep door de rekening, nadat een bezoek aan De Nederlandsche Bank om het eindvoorstel te bespreken bij DNB leidde tot nieuwe vragen. Dat was voor Fubon reden om het overnameproces te beëindigen.

Daarvoor hadden al diverse gesprekken met DNB plaatsgevonden over de versterking van de buffers van Delta Lloyd, dat nog altijd niet optimaal in zijn vel zat als het om solvabiliteit ging. Fubon wilde meer tijd voor nieuwe berekeningen, maar die ontbrak. Bovendien leek de overname in de loop van de tijd duurder uit te pakken.

Fubon leek volgens de krant voor Delta Lloyd veel aantrekkelijker, omdat de Taiwanezen de verzekeraar onafhankelijk wilden laten werken, de naam wilden behouden en minder zouden willen snijden in het personeelsbestand. NN, dat nu met Delta Lloyd aan de haal gaat, snijdt flink en schrapt ook de naam.

Fubon was, voordat het met Delta Lloyd om de tafel ging zitten, ook al bij ASR Nederland langs geweest, maar ook dat ging niet door.


Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: Citigroup verlaagt koersdoelen NN en Delta Lloyd
17-01-2017

(ABM FN-Dow Jones) Citigroup heeft het koersdoel voor NN Group verlaagd van 33,00 naar 28,00 euro, met behoud van het Neutraal advies, vanwege de onzekerheid rond het overnamebod op Delta Lloyd. Dit bleek dinsdag uit een sectorrapport van de bank.

De analisten wijzigden hun ramingen voor de winst per aandeel nauwelijks maar kwamen toch uit op een hoger koersdoel omdat de winsttaxaties zijn doorgerold naar het volgende jaar.

De analisten wezen op de hoge waardering van het aandeel NN en de verminderde kans op extra kapitaalteruggave, nu het bedrijf Delta Lloyd wil overnemen. Hoewel de schulden van NN Group na de overname niet erg hoog zijn, zal NN mogelijk een deel van het kapitaalsurplus willen gebruiken om zijn schuldpositie na de overname te verlagen.

Het koersdoel voor Delta Lloyd werd verlaagd van 5,50 euro naar 5,40 euro met een Neutraal advies. De analisten zien weinig opwaarts potentieel ten opzichte van het overnamebod van NN van 5,40 euro, gezien de magere hoeveelheid kapitaal die Delta Lloyd zelfstandig genereert. Dat verlaagt de kans op dividend, terwijl er nog wel neerwaarts risico is als de overname zou afketsen. 

NN moet rekening houden met de volatiele resultaten van Delta Lloyd in de afgelopen jaren. Citi voorziet een daling van de Solvency II-ratio van Delta Lloyd met 8 procentpunt in het vierde kwartaal, vanwege nieuwe sterftetafels voor Nederland en een langlevenswap die mogelijk niet mag meetellen voor de Solvency II-eisen.

Het aandeel NN noteerde 1,1 procent lager op 32,33 euro, op een rood Damrak. Delta Lloyd zakte 0,1 procent tot 5,33 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Highfields Capital Management verkleint belang in Delta Lloyd
10-01-2017

(ABM FN-Dow Jones) Highfields Capital Management LP heeft een kleiner belang in Delta Lloyd gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 6 januari 2017.

Highfields Capital Management meldde een kapitaalbelang van 4,90 procent met eenzelfde stemrecht. Op 21 december 2015 meldde Highfields Capital Management nog een kapitaalbelang van 5,35 procent met een dito stemrecht.

Wet op het financieel toezicht 

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Majedie verkleint belang in Delta Lloyd
07-01-2017

(ABM FN-Dow Jones) Majedie Asset Management Limited heeft een kleiner belang in Delta Lloyd gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 5 januari 2017.

Majedie meldde een kapitaalbelang van 2,76 procent met eenzelfde stemrecht.

Op 11 april vorig jaar meldde Majedie nog een kapitaalbelang van 3,40 procent met een dito stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: NN Group heeft scherp onderhandeld
23-12-2016

(ABM FN-Dow Jones) Toezichthouder DNB heeft mogelijk een rol gespeeld in de beslissing van Delta Lloyd om akkoord te gaan met het nieuwe bod van NN Group, dat niet veel hoger was dan het eerste overnamebod dat als duidelijk te laag was beoordeeld. Dit opperde analist Joost van Beek van Theodoor Gilissen Bankiers vrijdag naar aanleiding van het nieuws.

"Delta Lloyd was qua solvabiliteit en risico toch een zwakkere speler in de Nederlandse markt."

Theodoor Gilissen Bankiers besloot om het Niet Aanbevolen advies op NN Group te heroverwegen en zal de financiële consequenties van de fusie nader in ogenschouw nemen alvorens een nieuw advies af te geven.

Van Beek noemde het opvallend dat NN Group er rekening mee lijkt te houden dat niet alle aandeelhouders van Delta Lloyd met het bod akkoord zullen gaan. Als tenminste 67 procent van de aandeelhouders, maar minder dan 95 procent, zijn stukken aanmeldt onder het bod zal er een fusie plaatsvinden waarbij deze aandeelhouders aandelen NN Group krijgen.

De Solvency II-ratio van NN Group daalt door de overname van ruim boven 200 procent tot circa 185 procent, waarmee de verzekeraar financieel een stuk scherper aan de wind gaat varen volgens de marktvorser.

Toch is de analist positief over het bod, omdat de winst structureel zal stijgen, hoewel dat wel enige tijd duurt. Het alternatief was meer aandeleninkopen geweest, waardoor het aandeel wel steeds meer waard wordt maar de beurswaarde van het bedrijf afneemt, aldus Van Beek.

Het aandeel Delta Lloyd noteerde vrijdag op een groen Damrak 0,5 procent lager op 5,30 euro. NN Group steeg 4,0 procent tot 32,79 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: NN Group heeft scherp onderhandeld
23-12-2016

(ABM FN)  Toezichthouder DNB heeft mogelijk een rol gespeeld in de beslissing van Delta Lloyd om akkoord te gaan met het nieuwe bod van NN Group, dat niet veel hoger was dan het eerste overnamebod dat als duidelijk te laag was beoordeeld. Dit opperde analist Joost van Beek van Theodoor Gilissen Bankiers vrijdag naar aanleiding van het nieuws.

"Delta Lloyd was qua solvabiliteit en risico toch een zwakkere speler in de Nederlandse markt."

Theodoor Gilissen Bankiers besloot om het Niet Aanbevolen advies op NN Group te heroverwegen en zal de financiële consequenties van de fusie nader in ogenschouw nemen alvorens een nieuw advies af te geven. 

Van Beek noemde het opvallend dat NN Group er rekening mee lijkt te houden dat niet alle aandeelhouders van Delta Lloyd met het bod akkoord zullen gaan. Als tenminste 67 procent van de aandeelhouders, maar minder dan 95 procent, zijn stukken aanmeldt onder het bod zal er een fusie plaatsvinden waarbij deze aandeelhouders aandelen NN Group krijgen. 

De Solvency II-ratio van NN Group daalt door de overname van ruim boven 200 procent tot circa 185 procent, waarmee de verzekeraar financieel een stuk scherper aan de wind gaat varen volgens de marktvorser.

Toch is de analist positief over het bod, omdat de winst structureel zal stijgen, hoewel dat wel enige tijd duurt. Het alternatief was meer aandeleninkopen geweest, waardoor het aandeel wel steeds meer waard wordt maar de beurswaarde van het bedrijf afneemt, aldus Van Beek.

Het aandeel Delta Lloyd noteerde vrijdag op een groen Damrak 0,6 procent lager op 5,30 euro. NN Group steeg 3,6 procent tot 32,70 euro.

Door: ABM Financial News.
pers@abmfn.be
Redactie: +32(0)78 486 481

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel NN Group
23-12-2016

(ABM FN) KBC Securities heeft vrijdag het koersdoel voor NN Group verhoogd van 35,00 euro naar 41,00 euro en herhaalde het koopadvies, nadat Delta Lloyd bekendmaakte in te stemmen met een iets hoger overnamebod van NN van 5,40 euro per aandeel.

Het bod ligt 2 procent hoger dan het eerste bod van 5,30 euro, maar beduidend lager dan de 5,80 euro waar analist Matthias De Wit van KBC Securities op had gerekend.

Gezien de lagere waardering zonder het bod en bij gebrek aan aandere bieders adviseerde het analistenhuis aandeelhouders van Delta Lloyd om het bod te accepteren en de contanten te gebruiken om aandelen NN te kopen. KBC Securities stelde het koersdoel voor Delta Lloyd opwaarts bij van 5,30 naar 5,40 euro. 

Aandeelhouders NN kunnen tevreden zijn, stelde De Wit. De overname zal de vrije kasstroom fors vergroten, met 250 miljoen tot 300 miljoen euro per jaar vanaf 2020. Dit valt volgens De Wit te danken aan het sterke vermogen van Delta Lloyd om kapitaal te genereren.   

NN verwacht voor 150 miljoen euro per jaar aan kostenvoordelen te kunnen behalen, wat lager is dan Delta Lloyd eerder had voorgerekend, maar meer dan de 120 miljoen waar De Wit op uitkwam.

De verwachte gecombineerde kapitaalbuffer komt wat lager uit dan waar De Wit op rekende, met een Solvency II-ratio van 185 procent in het derde kwartaal. De analist weet dit aan voorzichtigere verzekeringstechnische aannames door NN dan die van sectorgenoot Delta Lloyd. NN raakt zijn uitzonderlijk sterke kaspositie kwijt, maar blijft bovengemiddeld sterk gekapitaliseerd voor Nederlandse verzekeraarsbegrippen, concludeerde KBC Securities.

Het aandeel Delta Lloyd noteerde vrijdag 0,6 procent lager op 5,30 euro op een licht positief gestemd Damrak. NN Group koerste 3,7 procent hoger op 32,72 euro en was daarmee koploper in de AEX. 

Door: ABM Financial News.
pers@abmfn.be
Redactie: +32(0)78 486 481

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Grote banken mogen meespelen met fintech-startups
21-12-2016

(ABM FN-Dow Jones) Financiële ondernemingen met een innovatief product of dienst kunnen aanspraak maken op een ontheffing of aanpassing van regelgeving, als de regels een wenselijke innovatie in de praktijk belemmeren. Dit maatwerk-in-regelgeving geldt zowel voor kleine fintech-startups als voor de grootbanken, blijkt uit een rapport dat toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten woensdag publiceerden.

De kern van het beleid is dat de toezichthouder bij het beoordelen van innovatieve concepten nadrukkelijk kijkt naar het achterliggende doel van het beleid en de wet- of regelgeving. Als de innovatie voldoet aan dat achterliggende doel, dan zullen toezichthouders de ruimte die zij wettelijk hebben benutten om maatwerk te bieden, stelde het rapport.

In de praktijk kunnen financiële ondernemingen vanaf volgend jaar een verzoek indienen om maatwerk van de toezichthouders. Het verzoek wordt vertrouwelijke behandeld. Zo nodig zullen de toezichthouders aanpassingen van de regels algemeen verbindend verklaren.   

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.