VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fonds: ABN AMRO

Brazilië blijkt een groot risico: vier bedrijven die nog niet zijn geraakt door schandalen
Brazilië blijkt een groot risico: vier bedrijven die nog niet zijn geraakt door schandalen
14-12-2015

Arcadis is de laatste in een flinke lijst bedrijven die in Brazilië in verband wordt gebracht met fraude. Daarmee is de vraag relevant wie er in deze eens zo veelbelovende markt eigenlijk nog niet in de problemen is gekomen?

Lees verder

Fondsnieuws

Nieuwe kredietaanbieders maken Nederland stabieler
29-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) De risico's voor het Nederlandse financiële systeem nemen af doordat meer kredieten worden gefinancierd door andere spelers dan banken. Dat is de conclusie van een rapport dat De Nederlandsche Bank dinsdag heeft gepubliceerd.

Het aandeel van verzekeraars en pensioenfondsen op de Nederlandse markt voor woninghypotheken is sinds begin 2010 verdubbeld, tot 20 procent, terwijl dat van banken is gezakt tot 62 procent. Als ook de bancaire dochters van verzekeraars worden meegeteld, dan is dit aandeel zelfs gestegen naar 28 procent. 

Ook leningen aan grote bedrijven worden minder vaak gefinancierd door banken zelf, en vaak door middel van bedrijfsobligaties door banken en de plaatsing van onderhandse leningen bij grote beleggers. Ook op dit vlak worden Nederlandse verzekeraars actiever, stelde het DNB-rapport.

Omdat de looptijden van de verplichtingen van pensioenfondsen en verzekeraars beter aansluiten op hypotheken met een lange rentevaste periode, neemt het totale mismatch-risico op de Nederlandse financiële markt af, stelde DNB dinsdag in een presentatie van het rapport. Dit is gunstig voor de stabiliteit van het financiële systeem.

Pensioenfondsen en verzekeraars financieren hun beleggingen met een stabiele stroom premie-inkomsten en zijn in dat opzicht veiliger financierders van hypotheken dan banken, die het risico lopen hun kortetermijnfinanciering kwijt te raken, lichtte DNB toe.

DNB wijst ook op risico's: zo kunnen kredietrisico's zich opstapelen bij nieuwe spelers die onvoldoende verstand hebben van risicobeheersing.

Ook zet de concurrentie de marges voor banken onder druk. Door de concurrentie is de brutomarge voor nieuwe hypotheekleningen bij banken voor looptijden van langer dan tien jaar met ongeveer een derde gedaald, van circa 3 procentpunt in 2012 en 2013 tot circa 2 procentpunt in 2015 en 2016. Voor kortere rentevasteperiodes schommelt de marge inmiddels rond 1,5 procentpunt, wat voor de looptijden van vijf tot tien jaar in de periode 2009-2013 ongeveer de helft hoger was.  

Een oorzaak voor de sterkere concurrentie op de hypothekenmarkt is de lage rente, waardoor pensioenfondsen en verzekeraars op zoek moesten naar beleggingen met hoger rendement dan staatsleningen.

Ook de verwachte hogere kapitaaleisen voor banken spelen een rol. De kapitaaleisen voor hypotheken waren in het verleden relatief gunstig voor banken, maar worden door nieuwe regels juist gunstiger voor verzekeraars. Zo krijgen hypotheken die groter zijn dan de woningwaarde krijgen voor banken straks een standaardweging van 75 procent, terwijl dat in de interne modellen die grote Nederlandse banken toepassen nu nog gemiddeld slechts zo'n 20 procent is. Voor pensioenfondsen blijft de vergelijkbare risicoweging 35 procent en voor verzekeraars is het tussen 20 en 50 procent, toonde het DNB-rapport.

Overigens lijken de kapitaaleisen geen doorslaggevende rol te spelen in de keuzes van verzekeraars en pensioenfondsen, stelde DNB verder. Verzekeraars en pensioenfondsen kiezen namelijk relatief vaak voor hypotheken met een NHG-garantie, hoewel zo'n garantie voor hen geen voordeel biedt op het vlak van kapitaaleisen.  Banken hoeven voor hypotheken met een NHG-garantie juist wel minder kapitaal aan te houden dan voor andere hypotheken, maar financieren desondanks relatief weinig NHG-hypotheken. 

Directeur bankentoezicht Jan Sijbrand van DNB zei dinsdag dat Nederlandse banken voldoende zijn gekapitaliseerd om een toename van de kapitaaleisen met 20 of 30 procent op te kunnen vangen, door de verwachte bijstelling van de kapitaaleisen, die wordt aangeduid als Basel 3.5 of Basel 4. "Nederlandse banken kunnen dat aan", aldus Sijbrand.  Wel zullen banken meer hypotheekrisico van hun balans afvoeren, door te securitiseren, covered bonds uit te geven en pakketten met hypotheken te verkopen aan grote beleggers, verwacht hij.

Uiteindelijk blijven banken een belangrijke rol spelen in de financiering van hypotheken en bedrijfsleningen, verwacht DNB. Verzekeraars en pensioenfondsen financieren vooral hypotheken met een lange rentevaste periode van 20 jaar.  Banken blijven dominant bij de kortere rentevaste periodes.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Nordea ziet weinig kans voor herstart fusiebesprekingen met ABN AMRO - media
25-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) Nordea acht de kans op een herstart van fusiebesprekingen met ABN AMRO klein. Dat zei bestuursvoorzitter Björn Wahlroos vrijdag in een interview met persbureau Bloomberg.

De topman merkte daarbij op geen interesse meer te hebben in de aankoop van aandelen van ABN AMRO van de Nederlandse regering en een verhuizing naar Nederland om fiscale redenen.

"De waarschijnlijkheid van een combinatie van de twee banken is laag", zei Wahlroos in het interview.

De gesprekken met de Zweedse bank Nordea over een fusie met ABN AMRO zijn afgerond, maar zouden in de toekomst wel weer kunnen worden hervat, zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën op 25 oktober in zijn wekelijkse interview met televisiezender RTLZ.

Eerdere berichten over een benadering van ABN AMRO door Nordea werden snel de kop ingedrukt door Dijsselbloem, die via de Nederlandse media meldde dat de overheid de bank bij voorkeur geleidelijk naar de beurs brengt, na de beursgang van een eerste tranche van 23 procent in 2015. "Ik heb gezegd dat we voortgaan op het ingeslagen pad van geleidelijk verkopen", zei de minister. 

Dijsselbloem hield de mogelijkheid van een onderhandse verkoop in een later stadium open "Het enige wat ik kan zeggen is: het ligt nu echt stil. Het is afgerond."

 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Kosten banken kunnen veel lager - ECB
24-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) De Europese centrale bank ziet nog veel ruimte voor kostenbesparingen bij Europese banken, vooral in landen met een hoog aantal bankmedewerkers per hoeveelheid uitstaand krediet en met veel bankfilialen per inwoner. Dat stelde de toezichthouder donderdag in zijn halfjaarlijkse rapport over financiële stabiliteit.

De centrale bank wees op grote verschillen in de efficiëntie van banken in de verschillende Europese landen. Zo is het aantal bankfilialen per miljoen inwoners gemiddeld 400 voor de Europese Unie.

Sommige grote landen zit daar echter ruim boven, zoals Spanje, dat de kroon spant met bijna 700 filialen, terwijl Frankrijk, Portugal en Italië meer dan 500 filialen per miljoen inwoners tellen.

Andere landen duiken er diep onder, met name Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Scandinavische en Baltische staten, met minder dan 200 filialen.

Niet toevallig zijn dit vaak ook landen waar de winstgevendheid van banken nog wel in orde is. Na Estland is Nederland het meest efficiënte jongetje van de klas met 100 filialen per miljoen inwoners.

België, waar ING heeft aangekondigd hard in te zullen grijpen in het kantorennetwerk, zit iets onder het Europese gemiddelde met 300 filialen per miljoen inwoners, volgens de cijfers van de ECB. 

Als ook de hoeveelheid uitstaande leningen per werknemer wordt meegenomen, scoren banken in Nederland, het het Verenigd Koninkrijk en Zweden het best qua efficiëntie, met bijna 30 miljoen euro aan balanstotaal per medewerker. 

Frankrijk en België zitten met deze maatstaf in de middenmoot, met 17 miljoen euro, terwijl qua aantal werknemers op het balanstotaal Duitsland en Italië benedengemiddeld efficiënt zijn, met 10 miljoen euro per medewerker. 

Vooral digitalisering kan het aantal filialen helpen verminderen, stelde de ECB. Door vergevorderde digitalisering hebben met name banken in Noordse landen de laagste kostenniveaus in de EU. De grote Nederlandse banken ING, Rabobank en ABN AMRO, zijn hier ook al jaren volop mee in de weer.

Maar banken in andere landen die niet al intensief aan het digitaliseren zijn, zullen daar de eerste jaren nog veel kosten voor moeten maken. 

Analisten voorzien daarom dat de operationele kosten van grote beursgenoteerde banken in de eurozone tussen 2016 en 2018 maar met zo'n 2 procent zullen dalen, volgens het rapport van de centrale bank.

Behalve door kosten te besparen zullen banken hun lage winstgevendheid, die deels wordt veroorzaakt door het lage renteklimaat, de komende jaren proberen op te krikken door meer fee-inkomsten te genereren, meer te focussen op consumentenkrediet met hoge marges, verwacht de ECB. 

Analisten hebben hun ramingen voor het rendement op eigen vermogen van beursgenoteerde banken in de eurozone het afgelopen halfjaar verder verlaagd, tot gemiddeld zo'n 7 procent, van een eerdere raming van ongeveer 8 procent.

 Dat is lager dan de gemiddelde kapitaalkosten voor banken, die boven 10 procent liggen. Beleggers eisen al sinds 2009 meer rendement dan banken zelf behalen, wat deels veroorzaakt wordt door de strengere kapitaaleisen voor banken. Die aanpassing is volgens de ECB echter grotendeels achter de rug. De uitdagingen komen inmiddels niet meer zozeer van hogere kapitaaleisen, maar meer van cyclische factoren, waaronder het lage renteklimaat. 

De lage winstgevendheid van Europese banken is een punt van zorg voor de ECB. Hierdoor kunnen banken op termijn mogelijk de economische groei minder goed ondersteunen. Als het negatieve rendement voor beleggers te lang duurt, kunnen banken bovendien hun toegang tot de kapitaalmarkt verliezen.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Bank moet klant waarschuwen dat aflossingsvrij niet bestaat
22-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) Grote Nederlandse banken moeten klanten boven de 50 jaar met een hoge aflossingsvrije hypotheek de komende jaren duidelijk maken dat ze hun hypotheek na dertig jaar alsnog moeten aflossen, wat met een lager pensioeninkomen niet altijd even eenvoudig is. Dit stelde toezichthouder De Nederlandsche Bank dinsdag in een rapport.

Ook moeten banken meer inzicht krijgen in de spaarpotjes die klanten met een hoge aflossingsvrije hypotheek hebben uitstaan bij andere financiële instellingen, stelde DNB in het rapport.

Nieuw onderzoek van de toezichthouder bevestigde dat de vier grote Nederlandse banken - ING, ABN AMRO, Rabobank en SNS - zich weinig zorgen hoeven te maken over de risico's van hun grote portefeuilles met veelal hoge hypotheken. 

Tijdens de afgelopen huizenmarktcrisis liepen de jaarlijkse kredietverliezen bij de vier grootste banken op tot maximaal 0,2 procent van de totale uitstaande hypotheekschuld. Dit is internationaal gezien erg laag, zeker omdat de gemiddelde Nederlandse hypotheek juist erg hoog is, en in 60 procent van de gevallen ook deels of geheel aflossingsvrij. 

Het relatief lage risico is te danken aan specifieke factoren, bleek uit het onderzoek: de structurele krapte op de Nederlandse woningmarkt, het sociale zekerheidsstelsel en de ruime juridische mogelijkheden die banken in Nederland hebben om een huis te verkopen tegen gunstige voorwaarden.

In het meest ongunstige scenario, met lage huizenprijzen en verhoudingsgewijs hoge hypotheken, kunnen de verliezen voor banken oplopen tot 5 procent van het hypotheekbedrag, over de looptijd van dertig jaar, becijferde DNB. Dit moet echter worden afgezet tegen de veel hogere rentemarge die banken cumulatief over deze periode behalen op deze leningen.

Toch wil DNB dat de grote hypothekenberg wordt afgebouwd, om de risico's voor huiseigenaren de economie te beperken. De hypotheken kunnen over een jaar of tien namelijk wel een flinke groep huiseigenaren in de problemen brengen. Dat betreft met name huiseigenaren met een hoge hypotheekschuld en een grotendeels aflossingsvrije hypotheek, die ze na dertig jaar alsnog moeten aflossen.  

Een "risicovolle groep" van 6 procent van de hypotheekhouders bij de vier grote banken is ouder dan 50 jaar en heeft een grotendeels aflossingsvrije hypotheek, die ook nog eens tenminste 80 procent van de waarde van de aangekochte woning groot is. Deze hypotheken moeten veelal tussen 2025 en 2035 worden afgelost. Het gaat om een bedrag van 40 miljard euro.

Banken moeten deze groep de komende jaren opzoeken en bewust maken van hun situatie, stelde DNB. Het probleem van hoge restschuld zou sterk kunnen worden verminderd door bij een herfinanciering van een bestaande hypotheek het aflossingsvrije deel verder te beperken, suggereerde de toezichthouder.

Om beter zicht te krijgen of eigenaren met een aflossingsvrije hypotheek de schuld kunnen afbetalen, moeten banken ook beter zicht krijgen op welke spaarpotjes de klanten hebben bij andere financiële instellingen, meent DNB.

Door de beperking van de hypotheekrente-aftrek tot niet-aflossingsvrije hypotheken voor nieuwe hypotheken is het percentage geheel aflossingsvrije hypotheken in de portefeuilles van de vier grote banken gedaald van 27 procent in 2011 tot 23 procent in 2015. Het percentage gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheken bleef gelijk op 38 procent.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ABN AMRO
21-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 23,00 naar 23,40 euro met een ongewijzigd koopadvies. 

Volgens analist Anton Kryachok van de Zwitserse bank moet ABN AMRO, om de neerwaarts bijgestelde kostenratio van 56 tot 58 procent in 2020 te behalen, de omzet met 0,6 miljard tot 1,0 miljard euro laten groeien ten opzichte van het consensusniveau voor 2016, gelijk aan een jaarlijkse omzetgroei van 1,8 tot 2,7 procent. De consensus wijst momenteel op een vrijwel stabiele ontwikkeling van de omzet in de komende jaren.

De marktvorser sprak verder van beter dan verwachte kwartaalresultaten met een onderliggende winst voor belastingen van 970 miljoen euro, die 29 procent boven de consensus uit kwam. De omzet was conform verwachting en de onderliggende kosten kwamen 3 procent lager uit dan verwacht.

Kryachok verwacht dat de pay-out ratio voor de korte termijn op de gecommuniceerde 45 tot 50 procent zal blijven liggen vanwege onzekerheden in de regelgeving, maar zodra deze onzekerheden verdwijnen zal ABN AMRO volgens de marktvorser mogelijk overgaan tot het uitkeren van een groter deel van de winst.

Het aandeel ABN AMRO noteerde maandag op een groen Damrak 0,7 procent hoger op 20,44 euro.

 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Uitgelicht: rode lantaarn voor ABN AMRO
18-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO was afgelopen week de grootste daler in de AEX. De bank werd 5,1 procent goedkoper op de beurs.

Halverwege de week opende ABN AMRO de boeken en kondigde tevens aan nog eens 1.500 banen te zullen schrappen.

De kostenbesparingen komen bovenop de besparingen die in het tweede kwartaal waren aangekondigd en de reeds lopende digitalisering, die samen 0,5 miljard moeten opbrengen. De besparingen moeten compenseren voor de verwachte kostenstijging van 0,9 miljard euro in de periode 2015 tot 2020, vooral door hogere loonkosten en toezichtkosten.

ABN AMRO scherpte verder de doelstelling voor de kostenratio aan van een bandbreedte van 55 tot 60 procent in 2017 naar 56 tot 58 procent in 2020. De bank merkte daarbij op dat de oude doelstelling geen rekening hield met de toezichtkosten, die de afgelopen jaren sterk stegen.

Als een verrassing kwamen de extra maatregelen niet, onder meer ING Groep kondigde onlangs al een ingrijpende kostenreductie aan.

Kwartaalcijfers

De nettowinst van ABN AMRO steeg in het derde kwartaal met 19 procent, geholpen door hogere inkomsten en fors lagere voorzieningen voor slechte leningen, van 509 miljoen een jaar eerder tot 607 miljoen euro. Analisten rekenden vooraf op 555 miljoen euro winst.

Ook de onderliggende winst bedroeg 607 miljoen euro. Hierin zijn reorganisatiekosten van 144 miljoen euro evenwel niet meegenomen. Voor heel 2016 zullen de reorganisatiekosten circa 300 miljoen euro bedragen.

De rentebaten stegen met 3 procent tot krap 1,58 miljard euro, terwijl de fee-inkomsten met 3 procent daalden ten opzichte van het voorgaande jaar. De overige inkomsten stegen fors, mede door de herwaardering van een belang in betaaldienst Equens.

De kernkapitaalratio CET1 kwam uit op 16,6 procent terwijl de ongewogen leverage ratio op 3,7 procent bleef staan.

Analisten reageerden overwegend positief op de cijfers. Deutsche Bank sprak van een positieve verrassing over de brede linie. Theodoor Gilissen Bankiers besloot na de kwartaalcijfers het koersdoel voor ABN AMRO te verhogen met 4,50 euro naar 21,00 euro. Het advies bleef evenwel Niet Aanbevolen. De cijfers waren beter dan verwacht, aldus de analisten, maar de kwaliteit daarvan viel tegen.

KBC Securities haalde ABN AMRO van de kooplijst, maar handhaafde het koersdoel van 23,00 euro. De analisten van het Belgische beurshuis sprak van beter dan voorziene cijfers door een meevaller op het vlak van voorzieningen voor slechte leningen.

Staat verkoopt

De Nederlandse Staat verkocht na de kwartaalcijfers 65 miljoen aandelen ABN AMRO tegen 20,40 euro per stuk. Door de verkoop, die ruim 1,3 miljard euro opleverde, daalde het belang in de bank naar 70 procent.

ABN AMRO keerde op 20 november 2015, na jaren van afwezigheid, terug op het Damrak tegen een koers van 17,75 euro. Uit cijfers van BinckBank bleek dat van de groep beleggers die via Binck inschreef op de IPO in november vorig jaar, nog altijd ruim 45 procent aandelen ABN AMRO in handen heeft.

Een volksaandeel is ABN AMRO nog niet geworden, voegde Binck daaraan toe. Het aandeel zou bij de klanten van de broker "ternauwernood de AEX halen". Op basis van belegd vermogen en omzet schommelde het aandeel dit jaar vaak ergens tussen de 20e en 25e plek. Het belegd vermogen in financials als ING en Aegon is respectievelijk 9 en 3 keer groter, evenals de effectieve omzet. "Een en ander kan natuurlijk niet helemaal los worden gezien van market-cap/verhandelbaarheid", voegde de broker daaraan toe.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

NLFI verkoopt aandelen ABN AMRO tegen 20,40 euro per stuk
17-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) NLFI zal namens de Nederlandse Staat 65 miljoen aandelen ABN AMRO verkopen tegen 20,40 euro per aandeel. Dit maakte ABN AMRO donderdag voorbeurs bekend, nadat het woensdag reeds bekend maakte een belang an 7 procent te zullen verkopen.

Door de verkoop daalt het belang van NLFI in ABN AMRO van 77 naar 70 procent. Dit is conform de doelstelling om het totale belang in de bank geleidelijk af te stoten.

De aandelen wordt verkocht aan gekwalificeerde beleggers via een zogeheten accelerated bookbuilding offering.

Op een rood Damrak sloot het aandeel ABN AMRO 4,1 procent lager op 20,90 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Nederlandse Staat verkoopt opnieuw deel belang in ABN AMRO
16-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse Staat wil een belang van 7 procent in ABN AMRO verkopen. Dit maakten NLFI en ABN AMRO woensdag nabeurs bekend.

Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen, dat optreedt namens de Nederlandse Staat, wil zijn belang in ABN AMRO terugbrengen van 77 naar 70 procent door de verkoop van maximaal 65 miljoen aandelen. Dit is conform de doelstelling om het totale belang in de bank geleidelijk af te stoten.

De aandelen wordt verkocht aan gekwalificeerde beleggers via een zogeheten accelerated bookbuilding offering. Naar verwachting sluit dit proces al op donderdag 17 november.

De bank maakte eerder op de dag resultaten over het derde kwartaal bekend. ABN AMRO zei extra kostenbesparingen door te gaan voeren die 0,4 miljard euro moeten opleveren. Er worden nog eens 1.500 banen geschrapt.

Op een rood Damrak sloot het aandeel ABN AMRO 4,1 procent lager op 20,90 euro. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Kapitaalvloer blijft struikelbrok in Bazel
16-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) De kapitaalvloer blijft een struikelblok in de gesprekken tussen Amerikaanse en Europese regelgevers over mondiale Bazel 4-kapitaaleisen voor banken. Dit zei financieel directeur Kees van Dijkhuizen van ABN AMRO woensdag in een toelichting op de kwartaalcijfers.

Zo’n overkoepelende 'output floor' ofwel kapitaalvloer moet volgens de Amerikanen worden neergelegd op 70 of 80 procent van de kapitaaleis die geldt zonder intern model. Dit zou de toepassing van interne modellen voor de berekening van minimale kapitaalbuffers door Nederlandse banken grotendeels zinloos maken, meent Van Dijkhuizen, die binnenkort CEO Gerrit Zalm zal opvolgen. 

De risicoweging van Nederlandse hypotheken van ABN AMRO zou in zo'n geval kunnen verdubbelen, van de huidige 12 procent tot 25 procent of meer, zei Van Dijkhuizen. De kapitaaleisen zouden navenant stijgen, waardoor het rendement op de hypotheken voor de bank snel zou verdampen. 

Versoepeling

Het Bazels Comité heeft toegezegd te zullen werken aan een versoepeling van de huidige plannen, om te voorkomen dat de totale kapitaaleisen voor banken te sterk stijgen door de nieuwe regels. 

In het Bazels Comité voor het bankentoezicht zijn centrale bankiers en toezichthouders over de hele wereld vertegenwoordigd.

Vooral een deel van de Europese banken, met name uit Duitsland, Zweden en Nederland, die dankzij hun interne modellen lage risicowegingen mogen hanteren voor hun leningenportefeuilles, zou door Bazel 4 hard worden geraakt in hun kapitaaleisen.  

Van Dijkhuizen denkt dan ook dat de ruime kapitaalbuffer van 16,6 procent voor ABN AMRO een luxe uitgangspositie geeft, zo lang er geen duidelijkheid is over verwachte nieuwe kapitaalregels. Een verdubbeling van de kapitaaleisen voor hypotheken zou "zo maar" twee procentpunt van de kapitaalbuffer kunnen afscheren, zei hij. "Je kunt beter vooraf gespaard hebben dan achteraf."

ABN AMRO mikt op termijn op een buffer van 11,5 procent tot 13,5 procent. 

 Impasse 

"De Amerikanen willen die output floor absoluut hebben", aldus financieel directeur Van Dijkhuizen. Duitsland en Frankrijk, waar banken veel gebruikmaken van interne modellen, willen het juist weer niet. Maar in Italië en Spanje worden interne modellen weer weinig gebruikt, zodat zij geen reden hebben om zich bij Duitsland en Frankrijk aan te sluiten. 

Tijdens de gesprekken met Europese partijen lijken de Amerikaanse toezichthouders weinig belangstelling te tonen voor de argumenten die de Nederlandse sector aandraagt, zoals de goede resultaten die in Nederland zouden zijn behaald met het gebruik van interne modellen voor kredietrisico. 

Amerikanen willen eigenlijk gewoon geen interne modellen, als die leiden tot lagere kapitaalbuffers, bevestigde Van Dijkhuizen. Dat komt door hun slechte ervaringen met herverpakte hypotheken, die tijdens de kredietcrisis van 2008 veel risicovoller bleken dan bleek uit de veilige ratings.

De ervaring met interne modellen bij ABN AMRO is echter heel anders dan in de Verenigde Staten. "Bij ABN AMRO waren de kredietkosten van de grote hypothekenportefeuilles, ondanks twee recessies, nooit hoger dan een kwart procentpunt”, aldus Van Dijkhuizen.

Nederlandse hypotheken 

De Bazel 4-plannen zijn zo belangrijk voor ABN AMRO, omdat de bank voor een groot deel drijft op de rentebaten uit Nederlandse woninghypotheken. Omdat hier nauwelijks serieuze betalingsproblemen zijn, hebben deze hypotheken zeer lage risicowegingen. Hierdoor mag ABN AMRO voor dezelfde hoeveelheid risicokapitaal meer hypotheekleningen uitgeven dan voor riskantere leningen. 

De risicoweging van Nederlandse hypotheken daalde het afgelopen kwartaal naar 12 procent. Hoe lager de gemiddelde risicoweging, hoe groter de impact van de invoering van een kapitaalvloer op het beschikbare bufferkapitaal van de Amsterdamse bank. 

Trump 

Bestuursvoorzitter Gerrit Zalm van ABN AMRO zei te hopen dat de opstellers van de regels eruit komen, zodat ze hun plannen zoals beloofd in januari kunnen presenteren zonder verder uitstel. "Dat is ook mijn hoop als burger. Bazel is één van de internationale instellingen die nog werkt. Ik hoop dat we in januari tot een gemeenschappelijke conclusie kunnen komen”, aldus de topman.

Vrees of hoop bij beleggers dat de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump de Bazel 4-regels kan gaan terugdraaien, deelde financieel directeur Van Dijkhuizen niet. “We hebben geen indicatie dat Trump zich hierin zal mengen. We voorzien geen invloed van hem op internationale regelgeving”, aldus de financiële man van ABN AMRO. Voor de nationale wet- en regelgeving voor de Amerikaanse financiële markten is het een andere verhaal, zei hij. 

Niet normaal 

De winst van ABN AMRO viel over derde kwartaal hoger uit dan verwacht met ruim 600 miljoen euro, wat vooral te danken was aan uitzonderlijk lage kredietkosten. De zeer geringe toevoeging aan de voorzieningen voor slechte leningen in het derde kwartaal was “niet normaal” en zal ook niet zo blijven, zei CFO Van Dijkhuizen. 

Toch was het cijfer nauwelijks geflatteerd doordat eerder genomen voorzieningen vrijvielen, zoals een jaar eerder. ABN AMRO hoefde nauwelijks extra voorzieningen te nemen voor nieuwe betalingsproblemen. Dit was vooral te danken aan de gunstige economische ontwikkelingen, volgens de topman. "Ik mag niet zeggen dat ze nog jarenlang op dit niveau zullen blijven, maar dit kan de komende kwartalen wel doorzetten als de economie zo sterk blijft”, aldus Zalm. 

Opvolger Zalm

Van Dijkhuizen wilde niet ingaan op de gang van zaken die leidde tot zijn uitverkiezing tot volgende CEO. Hij noemde het "verschrikkelijk" dat er onrust was ontstaan nadat betrokkenen hadden gelekt naar de pers over onenigheid tussen de raad van Ccmmissarissen, het bestuur en staatsdeelnemingenfonds NLFI over de kandidatenlijst. ABN AMRO heeft het lek nog niet boven. “De dader ligt vaak op het kerkhof”, aldus de topman. 

Van Dijkhuizen zal zelf opnieuw gekeurd worden door toezichthouder De Nederlandsche Bank, omdat zijn taken anders zullen zijn dan als financieel directeur. De goedkeuringsprocedure zal naar verwachting niet meer dan drie maanden in beslag nemen. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

ABN AMRO zoekt groei in Duitsland met onlinebank Moneyou
16-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO gaat in navolging van ING Groep zijn activiteiten als retailbank uitbreiden in Duitsland, waar nog wel groei kan worden gerealiseerd in tegenstelling tot de overvolle Nederlandse particuliere markt. Dit heeft de bank woensdag gezegd tijdens een perspresentatie bij de derdekwartaalcijfers.

ABN AMRO’s online spaar- en hypotheekbank Moneyou zal worden omgevormd tot een online-bank met complete dienstverlening, inclusief betaal- en andere diensten. Dat zal eerst gebeuren in Duitsland, waar ABN AMRO met internetddochter Moneyou nu al het meest succesvol is. Zo treedt de bank in de voetsporen van ING, dat de afgelopen jaren als enige grote Nederlandse bank een gezonde groei kon vasthouden dankzij een sterke instroom van spaargeld en leningengroei bij ING's onlinebank in Duitsland en in andere Europese landen.

Het private banking-bedrijf, dat zich richt op de meer vermogende burger, moet ook groeien, met name in Noordwest-Europa. De private bank van ABN AMRO is nu al de grootste op zijn terrein  in Nederland, de nummer drie in Duitsland en nummer vier in Frankrijk. 

De zakelijke bank tenslotte moet op selecte terreinen groeien in de landen om Nederland heen. Daarbij worden de commercial bank en de asset lease-activiteiten, die beide krediet bieden op basis van verstrekt onderpand, samengevoegd.   

Bezuinigingsronde

De groeiplannen vallen samen met plannen om de kosten te drukken. Nadat eerder de TOPS-diensten bij de bank de klos waren, kondigde bestuursvoorzitter Gerrit Zalm woensdag voor 500 miljoen euro aan nieuwe kostenbesparingen aan voor de komende jaren. Dit gaat gepaard met een slordige 300 miljoen aan kosten voor reorganisatie en afvloeiingsregelingen in het derde en vierde kwartaal.

De besparingen zijn nodig omdat banken door de opkomst van de smartphone steeds meer digitaal moeten gaan werken, terwijl de concurrentie van zogeheten fintechbedrijven toeneemt.  De gevaarlijkste concurrenten zijn volgens financieel directeur Kees van Dijkhuizen de grote Amerikaanse internetbedrijven zoals Google en Apple. Die hebben de slagkracht om financiële vernieuwingen wereldwijd door te voeren, wat regionale banken zoals ABN Amro hard kan treffen, als ze niet goed opletten.

Waar digitalisering gaat eindigen, kon CFO niet zeggen, omdat het landschap nog steeds te snel verandert. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: Theodoor Gilissen Bankiers verhoogt koersdoel ABN AMRO
16-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) Theodoor Gilissen Bankiers heeft woensdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 16,50 naar 21,00 euro met een ongewijzigd Niet Aanbevolen advies. 

Hoewel de onderliggende winst volgens analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen Bankiers beter was dan de bedrijfsconsensus, bleek de kwaliteit van de winst evenwel zwak. Zo vielen de personeelslasten namelijk "fors hoger" uit dan de markt had verwacht. "Die tegenvaller werd maar gedeeltelijk gecompenseerd wat meevallende lagere overige kosten", aldus Versteeg. 

Evenwel stelde de marktvorser dat het "onderaan de streep" meeviel, vooral vanwege de "zeer" lage voorzieningen voor kredietverliezen van 23 miljoen euro, tegenover 94 miljoen euro aan voorzieningen in het derde kwartaal vorig jaar.

Versteeg oordeelde dat de koers van de bank met het verbeterde sentiment van banken al sterk is opgelopen. "Daarbij speelt ook dat dit najaar bekend werd dat de Zweedse bank Nordea ABN AMRO wilde overnemen", aldus Versteeg. "Dat bod ging uiteindelijk niet door, maar de kans dat er een bod komt van een Britse bank die na de Brexit buiten de Europese Unie valt is zeker aanwezig." Volgens de analist zal dat "gezien de geschiedenis van ABN AMRO" evenwel niet gemakkelijk gaan. 

Op een nipt hoger Damrak koerste het aandeel ABN AMRO woensdag 1,6 procent lager op 21,45 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: KBC Securities verlaagt advies ABN AMRO na koersstijging
16-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft woensdag het advies voor ABN AMRO verlaagd van Kopen naar Houden, maar hield het koersdoel ongewijzigd op 23,00 euro. 

Analist Matthias de Wit wees op de sterke koersstijging van het aandeel, waardoor het gat in de waardering ten opzichte van ING grotendeels is gedicht. 

De derdekwartaalcijfers van ABN AMRO waren volgens de marktvorser sterk, dankzij lager dan verwachte voorzieningen voor slechte leningen. Ook herwaarderingen en een winst op een deelneming in Equens droegen bij aan de meevaller. 

De onderliggende winst van ABN AMRO kwam uit op 607 miljoen euro, tegen een verwachting van 567 miljoen euro. 

Door een verdere daling van de risicogewogen activa steeg de kernkapitaalratio CET1 ook sterker dan verwacht, tot 16,6 procent, waar analisten rekenden op 16,3 procent.

Het aandeel ABN AMRO noteerde woensdag op een groen Damrak 1,3 procent lager op 21,52 euro. Het aandeel handelde een maand eerder nog op 19,42 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: sterk derde kwartaal ABN AMRO
16-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft een sterk derde kwartaal achter de rug. Dit stelden analisten van Morgan Stanley woensdag in reactie op de kwartaalcijfers van de bank.

De winst voor belastingen lag volgens de analisten van Morgan Stanley 15 procent boven consensus. De operationele winst voor provisies lag daarbij 10 procent hoger dan vooraf voorzien.

De kernkapitaalratio CET1 steeg naar 16,6 procent, wat 0,3 procentpunt beter was dan de 16,3 procent waarop de consensus mikte. "Een weerspiegeling van hogere winsten", aldus de analisten van de Amerikaanse zakenbank.

De kostenmaatregelen die ABN AMRO woensdag aankondigde, klinken "indrukwekkend", aldus de analisten, die echter ook wezen op kosteninflatie in de komende jaren. Dit impliceert per saldo volgens Morgan Stanley een consensusverlaging voor 2018 van ongeveer 5 procent.

Morgan Stanley hanteert een Overwogen advies op ABN AMRO met een koersdoel van 22,90 euro. Het aandeel sloot dinsdag 0,3 procent lager op 21,80 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: meevallende resultaten ABN AMRO
16-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het derde kwartaal beter dan verwacht gepresteerd. Dit stelden analisten van Deutsche Bank woensdag.

De cijfers waren volgens de analisten over de brede linie beter. Een van de aanjagers was volgens Deutsche Bank de lagere kredietverliezen.

ABN AMRO scherpte de doelstelling voor de kostenratio aan van een bandbreedte van 55 tot 60 procent in 2017 naar 56 tot 58 procent in 2020. Deze nieuw afgegeven kostendoelstelling zou volgens Deutsche Bank wel eens kunnen leiden tot een verlaging van de consensus met 5 procent.

De gerapporteerde nettowinst voor belastingen van 826 miljoen euro lag 10 procent hoger dan analisten gemiddeld hadden voorzien. Rekening houden met enkele bijzondere posten, zoals reorganisatiekosten, kwam Deutsche Bank uit op een winst van 927 miljoen euro, zelfs 23 procent meer dan de consensus.

Deutsche Bank hanteert een Houden advies op ABN AMRO met een koersdoel van 20,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag 0,3 procent lager op 21,80 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Reorganisatie ABN AMRO langer en dieper - CNV
16-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO zal de komende jaren nog eens 1.500 vaste banen schrappen en daarmee een vervolg geven aan de maatregelen die eerder al werden aangekondigd.

"De reorganisaties bij ABN AMRO rollen over elkaar heen. De sneeuwbal wordt steeds groter. De reorganisatie duurt langer en gaat een stuk dieper", zei bestuurder Sandra Hendriks van CNV Vakmensen in een eerste reactie.

Er verdwijnen volgens CNV niet alleen nog eens 1.500 vaste banen, maar ook veel zzp'ers en inhuurkrachten die voor de bank werken. In 2020 zijn dat er zeker een kwart minder, schat de vakbond in.

Onduidelijk is volgens Hendriks van CNV "of we er hiermee nu zijn", of dat er in de nabije toekomst nieuwe maatregelen volgen.

"Gelukkig hebben we daar in de cao en het sociaal plan goede afspraken over gemaakt", besloot de bestuurder.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Update: ABN AMRO schrapt nog eens 1.500 banen
16-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO gaat extra kosten besparen ter waarde van 0,4 miljard euro, waardoor nog eens 1.500 banen verloren zullen gaan. Dit maakte de bank woensdag voorbeurs bekend bij de derdekwartaalcijfers. 

De kostenbesparingen komen bovenop de kostenbesparingen die in het tweede kwartaal waren aangekondigd en de reeds lopende digitalisering, die samen 0,5 miljard moeten opbrengen. De besparingen moeten compenseren voor de verwachte kostenstijging van 0,9 miljard euro in de periode 2015 tot 2020, vooral door hogere loonkosten en toezichtskosten.

De extra kostenbesparingen waren al verwacht door analisten, nadat onder andere rivaal ING Groep recent een ingrijpende kostenreductie aankondigde.

Het aantal medewerkers zal door de kostenbesparingen dalen tot 23.000 in 2020, circa 3.500 minder dan in 2015 en 8.000 minder dan in 2010, bleek uit een presentatie van de bank. Dit zal deels gebeuren door het laten afvloeien van externe krachten en natuurlijk verloop, stelde de bank. Er zullen ook gedwongen ontslagen zijn. 

ABN AMRO scherpte verder de doelstelling voor de kostenratio aan van een bandbreedte van 55 tot 60 procent in 2017 naar 56 tot 58 procent in 2020. De bank merkte daarbij op dat de oude doelstelling geen rekening hield met de toezichtskosten, die de afgelopen jaren sterk stegen.

Kwartaalcijfers

De nettowinst van ABN AMRO steeg in het derde kwartaal met 19 procent, geholpen door hogere inkomsten en fors lagere voorzieningen voor slechte leningen, van 509 miljoen een jaar eerder tot 607 miljoen euro. Analisten rekenden vooraf op 555 miljoen euro winst. 

Ook de onderliggende winst bedroeg 607 miljoen euro. Hierin zijn reorganisatiekosten van 144 miljoen euro evenwel niet meegenomen. Voor heel 2016 zullen de reorganisatiekosten circa 0,3 miljard euro bedragen.

De rentebaten stegen met 3 procent tot krap 1,58 miljard euro, terwijl de fee-inkomsten met 3 procent daalden ten opzichte van het voorgaande jaar. De overige inkomsten stegen fors, mede door de herwaardering van een belang in betaaldienst Equens.

De kernkapitaalratio CET1 kwam uit op 16,6 procent terwijl de ongewogen leverage ratio op 3,7 procent bleef staan.

Het aandeel ABN AMRO sloot dinsdag op een groen Damrak 0,3 procent lager op 21,80 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

ABN AMRO schrapt nog eens 1.500 banen
16-11-2016

(ABM FN-Dow Jones)  ABN AMRO gaat extra kosten besparen ter waarde van 0,4 miljard euro, waardoor nog eens 1.500 banen verloren zullen gaan. Dit maakte de bank woensdag voorbeurs bekend bij de derdekwartaalcijfers. 

De kostenbesparingen komen bovenop de kostenbesparingen die in het tweede kwartaal waren aangekondigd en de reeds lopende digitalisering, die samen 0,5 miljard moeten opbrengen.  De besparingen moeten compenseren voor de verwachte kostenstijging van 0,9 miljard in de periode 2015-2020.

De extra kostenbesparingen waren al verwacht door analisten, nadat onder andere rivaal ING Groep recent een ingrijpende kostenreductie aankondigde.

ABN AMRO scherpte verder de doelstelling voor de kostenratio aan van een bandbreedte van 55 tot 60 procent in 2017 naar 56 tot 58 procent in 2020.

Kwartaalcijfers

De nettowinst van ABN AMRO steeg in het derde kwartaal met 19 procent, geholpen door hogere inkomsten en fors lagere voorzieningen voor slechte leningen, van 509 miljoen een jaar eerder tot 607 miljoen euro. Analisten rekenden vooraf op 555 miljoen euro winst. 

Ook de onderliggende winst bedroeg 607 miljoen euro. Hierin zijn reorganisatiekosten van  144 miljoen euro evenwel niet meegenomen. Voor heel 2016 zullen de reorganisatiekosten circa 0,3 miljard euro bedragen.

De rentebaten bleven overeind op krap 1,58 miljard euro terwijl de fee-inkomsten daalden ten opzichte van het voorgaande jaar.

De kernkapitaalratio CET1 kwam uit op 16,6 procent terwijl de ongewogen leverage ratio op 3,7 procent bleef staan.

Het aandeel ABN AMRO sloot dinsdag op een groen Damrak 0,3 procent lager op 21,80 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: winst ABN AMRO stijgt
15-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het derde kwartaal een 12 procent hogere winst behaald, geholpen door hogere rentebaten en aanhoudend lage voorzieningen voor slechte leningen. Dat blijkt uit een consensusverwachting die ABN AMRO zelf samenstelde.

De analisten zijn, behalve naar de cijfers, ook benieuwd of ABN AMRO meer kosten gaat besparen en verder gaat digitaliseren, om rivaal ING Groep bij te blijven.   

De gemiddelde verwachting van de analisten ligt op een nettowinst van 555 miljoen euro, tegen 496 miljoen euro een jaar eerder. Onderliggend lag de winst naar verwachting op 567 miljoen euro.

Dat is exclusief de reorganisatiekosten voor aangekondigde kostenbesparingen, die de nettowinst naar verwachting zullen drukken tot zo'n 400 miljoen euro.

Twee analisten denken dat bank in een strategie-update een absoluut kostendoel zal stellen om naartoe te werken, bijvoorbeeld van maximaal 5,0 miljard euro aan kosten, voor 2018 of 2020.

De netto rentebaten stegen in de verwachting van de analisten tot 1,57 miljard euro, van 1,52 miljard een jaar eerder. Lagere spaarrentes hielden de marge overeind, maar de positieve impact van hogere marges op hernieuwde hypotheken is aan het afnemen. 

De fee-inkomsten bleven naar verwachting van de analisten gelijk aan het voorgaande kwartaal op 431 miljoen euro. De totale inkomsten op jaarbasis waren vrijwel vlak met 2,14 miljard euro.

De voorzieningen voor slechte leningen liepen volgens de analisten op naar 117 miljoen euro, van 94 miljoen euro een jaar eerder, door een lagere vrijval van algemene voorzieningen. Ondanks de stijging bleven de voorzieningen voor slechte leningen daarmee op een laag niveau.

De kernkapitaalratio steeg naar verwachting slechts fractioneel, van 16,2 procent in het tweede kwartaal naar 16,3 procent eind september, waarmee ABN AMRO ruim in zijn buffer zit, vergeleken met andere Nederlandse grootbanken. 

De ongewogen leverage ratio, waar ABN AMRO nog wat achterblijft bij zijn doelstelling van 4 procent, steeg vermoedelijk van 3,7 naar 3,8 procent in het derde kwartaal. Bij ABN AMRO is het verschil tussen de risicogewogen en ongewogen buffer vrij groot, omdat de bank veel hypotheken met lage risicowegingen heeft.

Het zal naar verwachting de laatste kwartaalpresentatie worden onder bestuursvoorzitter Gerrit Zalm, die na het nodige gesteggel tussen grootaandeelhouder de Nederlandse Staat en de raad van commissarissen, begin volgend jaar zal worden opgevolgd door financieel directeur Kees van Dijkhuizen.

ABN AMRO maakt de kwartaalcijfers woensdag voorbeurs bekend. Dinsdagmiddag handelde het aandeel 0,1 procent hoger op 21,90 euro. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Mogelijk extra aandelen ABN AMRO naar de beurs - media
15-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse Staat kan mogelijk op korte termijn nieuwe aandelen ABN AMRO naar de beurs brengen nadat de cijfers van de bank uit het derde kwartaal zijn verschenen. Dit schreef De Telegraaf dinsdag.

NL Financial Investments (NLFI), die namens de staat de aandelen van genationaliseerde banken en verzekeraars beheert, mag naar verluidt nog 7 procent van de aandelen naar de beurs brengen voor er opnieuw toestemming van toezichthouders nodig is, aldus de krant.

"Met Thanksgiving Day van volgende week en de feestdagen in december op komst, is er nog maar een week of twee tot maximaal drie om het tweede plukje aandelen naar de beurs te brengen", zo wees een Amerikaanse zakenbankier dicht bij het proces naar de kalender." Na de jaarwisseling kom je al snel in de gesloten periode tot aan de publicatie van de jaarcijfers."

ABN AMRO opent woensdag voorbeurs de boeken over het derde kwartaal. Het aandeel sloot maandag op een groen Damrak 2,2 procent hoger op 21,87 euro. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Beursblik: aanstelling Kees van Dijkhuizen als nieuwe CEO ABN AMRO verrassend
09-11-2016

(ABM FN-Dow Jones) De aanstelling van Kees van Dijkhuizen als nieuwe CEO van ABN AMRO komt als een verrassing, aangezien Chris Vogelzang de meest logische keuze leek. Dit stelde analist Matthias de Wit van KBC Securities woensdag. 

Dinsdag nabeurs presenteerde ABN AMRO Kees van Dijkhuizen als opvolger van Gerrit Zalm als bestuursvoorzitter van de bank. Voor De Wit kwam de aanstelling als een verrassing. De analist meende dat Chris Vogelzang, verantwoordelijk voor Retail & Private Banking, de meest voor de hand liggende keuze leek. 

Evenwel oordeelde de analist dat Van Dijkhuizen geschikt is voor de baan. "Hij kent de bank goed, heeft veel relevante ervaring en profiteert van het imago dat hij zijn beloftes nakomt", aldus De Wit. 

Op een rood Damrak koerste het aandeel ABN AMRO woensdagochtend kort na de opening 2,2 procent lager op 20,15 euro.

KBC Securities hanteert een Kopen advies voor ABN AMRO met een koersdoel van 23,00 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.