VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aanmelden Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 24 mei 2017 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs, Jaarbeursplein 1 te Utrecht. De vergadering vindt plaats van 10.30-12.30 uur en wordt afgesloten met een lunch. De registratie en ontvangst vindt plaats vanaf 09.30 uur. 

Agenda Algemene Ledenvergadering VEB 2017 Doel
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken informeren

2. Notulen

   a) Algemene ledenvergadering VEB d.d. 25 april 2016

   b) Bijzondere algemene ledenvergadering VEB d.d. 6 juni 2016

 

vaststellen

informeren

3. Inleiding door Paul Koster, directeur VEB informeren

4. Jaarverslag 2016

   a) Jaarverslag 2016

   b) Jaarrekening 2016

 

informeren

vaststellen

5. Decharge 2016

   a) Decharge bestuur VEB

   b) Decharge raad van toezicht VEB

 

besluiten

besluiten

6. Begroting 2017

informeren

7. Herbenoeming mevrouw M. Beijer als lid raad van toezicht

besluiten

8. Benoeming registeraccountant voor verenigingsjaar 2017

besluiten

9. Rondvraag en sluiting

afsluiten

 

Toelichting agendapunt 8:

Op voordracht van de raad van toezicht wordt de algemene vergadering voorgesteld het kantoor Bouwer & Officier aan te wijzen als organisatie die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt, aan de algemene vergadering een verklaring omtrent zijn onderzoek aflegt en aan het bestuur verslag van zijn bevindingen uitbrengt.

 

Middagprogramma:

Gastspreker Wim Boonstra, bijzonder hoogleraar Economische en Monetaire Poltiek aan de VU te Amsterdam. Speciaal adviseur bij Raboresearch te Utrecht

Asluitende borrel (14.30 - 15.30).

 

Stap 1 van 1: Aanmeldformulier