VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Over gegevens op deze website

Voor de informatie op deze website maakt de VEB gebruik van gegevens van een aantal externe partijen.

  • De koersgegevens van beursfondsen alsmede de kerngegevens van de beursfondsen op deze website worden geleverd door VWD Groep. 

  • Morningstar is onze partner op het gebied van beleggingsfondsen. De data over duizenden beleggingsfondsen zijn afkomstig van deze partij. 

  • De meest actuele nieuwsberichten over beurs en beleggen zijn afkomstig van nieuwsagentschap ABM Financial News.

Al deze partijen besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de geleverde gegevens.
 
Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De genoemde partijen alsmede de aan hen gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen.

Tevens aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van gegevens of ideeën verstrekt door VWD group.

De informatie op deze website is in licentie verkregen van verschillende leveranciers en dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden.