VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

FAQ Fortis-schikking

Meest gestelde vragen

 • 1. Wat is de huidige stand van zaken?

  Voor de huidige stand van zaken verwijzen wij u naar het volgende bericht. In de beschikking van het Hof staat opgenomen dat de schikkingsovereenkomst niet algemeen verbindend wordt verklaard. Het gevolg daarvan is dat u voorlopig geen claim kunt indienen en dus voorlopig ook geen compensatie ontvangt.


 • 2. Meer informatie

  De VEB bestudeert de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam. Nadere informatie volgt op deze website. Tevens wordt bekeken welke mogelijkheden resteren om de belangen van de claimanten naar behoren te vertegenwoordigen.


 • 3. Heeft het zin om de VEB te bellen of te e-mailen voor meer informatie over de VEB-actie Fortis?

  Nee, op dit moment niet. Wij kunnen niet meer melden dan hetgeen momenteel aan informatie staat opgenomen op deze website. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om onze verdere berichtgeving over de VEB-actie Fortis af te wachten. Houdt u hiervoor dan ook onze website in de gaten.


 • 4. Moet ik lid zijn van de VEB om deel te kunnen (blijven) nemen aan de VEB-actie Fortis?
 • 5. Wanneer verwacht de VEB meer duidelijkheid te kunnen geven over de vervolgstappen inzake de VEB-actie Fortis?

  Op dit moment kunnen wij daar nog niets over vermelden. Houdt u in ieder geval de berichtgeving in de gaten op onze website en de nieuwsbrief.


 • 6. Wanneer kunnen Fortis-beleggers compensatie ontvangen?

  Het Gerechtshof Amsterdam heeft de procedure om de schikking tussen Ageas (het voormalige Fortis), de VEB en andere claimorganisaties verbindend te verklaren aangehouden. Het is momenteel nog niet zeker of de schikking alsnog wordt aangepast om daarna het verzoek te doen aan het Gerechtshof Amsterdam tot verbindend verklaring. Daardoor is het nu nog onduidelijk of en wanneer de gedupeerde Fortis-beleggers compensatie krijgen.

  De VEB bestudeert de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam en publiceert nog nadere informatie op deze website. Het uitgangspunt voor de VEB is wederom om tot een redelijke vergoeding te komen voor de gedupeerde Fortis-beleggers.

  We verzoeken u vriendelijk de informatie op onze website te blijven volgen.


 • 7. Wat kan ik als VEB-lid doen om deel te nemen aan een Fortis-schikking terwijl ik ook ben aangesloten bij een andere organisatie dan de VEB?

  Het is verstandig om zelf onderzoek te doen naar de voorwaarden en kosten voor deelname bij deze andere organisatie. U kunt slechts via één organisatie een claim indienen.

  De VEB vraagt u niet om uw rechten over te dragen aan de VEB. De kosten om via de VEB deel te nemen, aan bijvoorbeeld een gunstigere ledenschikking, bestaan uit slechts een jaarlijks bedrag voor het lidmaatschap. De VEB ontvangt dus geen percentage van uw compensatie. Als u van een andere organisatie een volmacht heeft getekend en u heeft uw rechten gecedeerd, dan is het aan u om te beoordelen of u dat kunt ontbinden of vernietigen (respectievelijk uw vordering weer aan u zelf kunt laten overdragen). U kunt wel als VEB-lid de VEB op de hoogte stellen van uw klachten over de afgifte van de volmacht of het cederen van rechten aan andere claimorganisaties.

  De VEB treedt als maatschappelijke organisatie weliswaar op voor alle beleggers, maar als vereniging hebben de leden daarbij prioriteit. Leden van de VEB profiteren van vele andere voordelen. Tevens kan het lidmaatschap vereist zijn voor het deelnemen aan andere VEB-acties dan de VEB-actie Fortis.