VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

FAQ Fortis-schikking

Meest gestelde vragen

 • 1. Wat moet ik doen?

  Allereerst is het voor u belangrijk om te zien of u aangemeld staat voor VEB-actie Fortis én lid bent van de VEB. Klik hier om dat te controleren.

  Als het gaat om het indienen van een claim is er nu geen reden tot haast. Het nieuws van 14 maart 2016 betreft de aankondiging van de bereikte schikking. Het zal nog enige tijd duren voordat u uw claim hoeft in te dienen.

  De VEB zal alle aangesloten beleggers ruim op tijd informeren (via in ieder geval haar website en magazine Effect) als het moment gekomen is om een claim in te dienen. Uitbetaling van compensatie zal naar schatting eind 2018 plaatsvinden.


 • 2. Kom ik in aanmerking voor compensatie?

   

  De Ledencompensatie is bestemd voor gedupeerde Fortis-beleggers die*:

  Acties inzake registratie en lidmaatschap (voor wie in aanmerking komt)
  1) uiterlijk 31 december 2014 VEB-lid waren,
  2) of op 31 december 2014 VEB-lid waren maar dat nu niet meer zijn,
  • Word alsnog spoedig lid. Het lidmaatschap kan vereist blijken om in aanmerking te komen voor de gunstige Ledencompensatie.
  • We vragen u lid te blijven tot minimaal het moment van uitbetaling.
  3) of zich voor 1 januari 2015 enkel registreerden bij de VEB voor VEB-actie Fortis.

 • 3. Ik wil graag iemand spreken over VEB-actie Fortis. Waar kan ik terecht?

  Voor vragen over deze schikking en de afwikkeling kunt u het beste de berichtgeving op deze website lezen. Indien u VEB-lid bent, kunt u natuurlijk ook met de VEB bellen.  


 • 4. Waarvoor kan ik de VEB benaderen als het gaat over Fortis?
 • 5. Wat is mijn relatienummer?

  U vindt uw relatienummer op de wikkel van magazine Effect. Daarnaast vindt u het terug op de jaarlijkse acceptgiro, brieven van de VEB, het bankafschrift (bij betaling per automatische incasso) en veel andere VEB-correspondentie.

  Eventueel kunt u uw relatienummer aanvragen op de VEB-website.


 • 6. Wanneer ontvang ik compensatie?

  De schikking met Ageas is voorwaardelijk en zal eerst door de rechter (het Gerechtshof Amsterdam) moeten worden goedgekeurd. Het gaat daarbij om een zogenoemde WCAM-procedure. De kans bestaat zelfs dat de schikking niet wordt goedgekeurd.

  Naar verwachting kunt u eind 2017 uw claim(s) indienen. Vervolgens worden alle claims verwerkt, wat nog enige tijd in beslag neemt. De compensatie zou dan kunnen worden uitbetaald eind 2018.

   


 • 7. Hoeveel compensatie kan ik verwachten?

  Dat hangt allereerst af van de deelschikking waarvoor u in aanmerking komt: de Algemene compensatie of ook de Ledencompensatie

  Op dit moment is nog niet exact bekend hoeveel iedere Gedupeerde Belegger aan compensatie ontvangt. Hieronder desalniettemin een indicatie:

  • Het typische VEB-lid (met een buy & hold beleggingsfilosofie) met een absoluut koersverlies van € 5.000-20.000 geleden in de periode 21 september 2007 tot 14 oktober 2008 krijgt daarvan in de meeste gevallen 10-16% gecompenseerd ('Ledencompensatie').
  • Een niet-lid krijgt in dezelfde situatie naar verwachting 5-7% gecompenseerd ('Algemene compensatie').
  • Deze percentages zijn grove indicaties en zijn o.m. afhankelijk van de (timing van de) diverse aan- en verkooptransacties.
  • Bovenstaande compensatiepercentages zijn hoog, niet alleen vergeleken met succesvolle Amerikaanse schikkingen, maar zeker gezien dat de gehele beurs (en de financials in het bijzonder) fors daalde in die periode.

  Op de website van de Fortis-schikking (www.forsettlement.com) vindt u ook een berekenmodule waarmee u een indicatie kunt krijgen van uw te ontvangen compensatie. Indien u daarover vragen heeft, belt u naar het Fortis-callcenter via 030-25 25 359.


 • 8. Helaas kom ik niet in aanmerking voor de Ledencompensatie en ik ben geen VEB-lid. Waar kan ik terecht?

  Voor vragen over de schikking en de afwikkeling kunt u het beste de berichtgeving op de website www.FORsettlement.com volgen. Indien u VEB-lid wordt, kunt u met veel van uw vragen ook bij de VEB terecht. 


 • 9. Hoe moet ik mijn claim indienen bij de Claims Administrator als ik als VEB-lid ook bij een andere organisatie ben aangesloten?

  Indien u de claim via een andere organisatie wilt laten indienen, dan moet u zich bij die andere organisatie goed laten informeren over de aldaar gehanteerde voorwaarden. 

  U kunt bij die andere organisatie (schriftelijk) informatie inwinnen over bijvoorbeeld de volgende punten:

  • Komt u via die andere organisatie inderdaad in aanmerking voor dezelfde gunstigere compensatie die u als VEB-lid kunt krijgen?
  • Welke financiële bijdrage moet u (jaarlijks) betalen?
  • Moet u nog een bepaald percentage afstaan van uw compensatie?
  • Waaruit bestaat de eventuele dienstverlening en is het (echt) noodzakelijk om gebruik te maken van deze diensten?
  • Kunt u een volmacht of cessie nog wel (kosteloos) annuleren, om vervolgens als VEB-lid gewoon uw claim in te dienen?

  De VEB vraagt u niet om uw rechten over te dragen aan de VEB. Als u van een andere organisatie een volmacht heeft getekend en u heeft uw rechten gecedeerd, dan is het aan u om te beoordelen of u dat kunt annuleren (respectievelijk uw vordering weer aan u zelf kunt laten overdragen). U kunt wel als VEB-lid de VEB op de hoogte stellen van uw klachten over de afgifte van de volmacht of het cederen van rechten aan andere claimorganisaties.

  De kosten om via de VEB deel te nemen aan de gunstigere ledenschikking bestaan uit slechts een jaarlijkse bedrag voor het lidmaatschap: https://www.veb.net/lidmaatschap/veel-gestelde-vragen-veb-lidmaatschap. De VEB ontvangt geen percentage van uw compensatie. De voordelen van het lidmaatschap leest u hier: https://www.veb.net/lidmaatschap/voordelen-van-het-lidmaatschap. De VEB is een vereniging die in actie komt voor haar leden en haar activiteiten zijn niet beperkt tot slechts de VEB-actie Fortis. Tevens kan het lidmaatschap vereist zijn voor het deelnemen aan andere VEB-acties dan de VEB-actie Fortis, zie voor een overzicht: https://www.veb.net/acties-menu/actieoverzichtspagina.


Wat nu

 • 1. Wat moet ik doen?

  Allereerst is het voor u belangrijk om te zien of u aangemeld staat voor VEB-actie Fortis én lid bent van de VEB. Klik hier om dat te controleren.

  Als het gaat om het indienen van een claim is er nu geen reden tot haast. Het nieuws van 14 maart 2016 betreft de aankondiging van de bereikte schikking. Het zal nog enige tijd duren voordat u uw claim hoeft in te dienen.

  De VEB zal alle aangesloten beleggers ruim op tijd informeren (via in ieder geval haar website en magazine Effect) als het moment gekomen is om een claim in te dienen. Uitbetaling van compensatie zal naar schatting eind 2018 plaatsvinden.

   


 • 2. Aan wie moet ik informatie opsturen om te bewijzen dat ik Gedupeerde Belegger Fortis ben?

  Op dit moment hoeft u niets op te sturen. De VEB zal u tijdig op de hoogte brengen wanneer deze fase is aangebroken. Tegen die tijd is een speciale Claims Administrator (professioneel administratiekantoor belast met afhandeling claims) aangesteld die de berekening en uitkering van compensatie in goede banen leidt.


 • 3. Hoe word ik geïnformeerd over voortgang in de afwikkeling?

  VEB-leden worden primair via beleggingsmagazine ‘Effect’ geïnformeerd over ontwikkelingen in VEB-acties. Updates worden vaak ook geplaatst op de VEB-website (kijk onder VEB-actie Fortis), die eveneens grotendeels toegankelijk is voor niet-leden.


Deelname

Compensatie

 • 1. Ik wil mijn compensatie berekenen. Hoe doe ik dat?

  Op de website van de Fortis-schikking (www.forsettlement.com) vindt u een berekenmodule. Indien u daarover vragen heeft, belt u naar het Fortis-callcenter via 030-25 25 359.


 • 2. Hoe ziet de compensatieregeling er (op hoofdlijnen) uit?

  Er is een Algemene compensatie en een gunstige Ledencompensatie.

  De Ledencompensatie geldt voor Gedupeerde Beleggers die zich tijdig hebben aangemeld bij de VEB en aan hun lidmaatschapsverplichtingen hebben voldaan. Deze Ledencompensatie is naar verwachting minimaal 50 procent gunstiger dan de Algemene compensatie.

  Met andere woorden, als een tijdig bij de VEB aangesloten, Gedupeerde Belegger bijvoorbeeld € 4.500 compensatie ontvangt, dan ontvangt een Gedupeerde Belegger die niet is aangesloten bij de VEB met eenzelfde aandelenbezit Fortis in de Relevante periode circa €3.000.

   


 • 3. Hoeveel compensatie kan ik verwachten?

  Dat hangt allereerst af van de deelschikking waarvoor u in aanmerking komt: de Algemene compensatie of ook de Ledencompensatie

  Op dit moment is nog niet exact bekend hoeveel iedere Gedupeerde Belegger aan compensatie ontvangt. Hieronder desalniettemin een indicatie:

  • Het typische VEB-lid (met een buy & hold beleggingsfilosofie) met een absoluut koersverlies van € 5.000-20.000 geleden in de periode 21 september 2007 tot 14 oktober 2008 krijgt daarvan in de meeste gevallen 10-16% gecompenseerd ('Ledencompensatie').
  • Een niet-lid krijgt in dezelfde situatie naar verwachting 5-7% gecompenseerd ('Algemene compensatie').
  • Deze percentages zijn grove indicaties en zijn o.m. afhankelijk van de (timing van de) diverse aan- en verkooptransacties.
  • Bovenstaande compensatiepercentages zijn hoog, niet alleen vergeleken met succesvolle Amerikaanse schikkingen, maar zeker gezien dat de gehele beurs (en de financials in het bijzonder) fors daalde in die periode.


  Bereken uw compensatie
  Op www.FORsettlement.com (website Fortis-schikking) kunt u een berekening maken van de geschatte compensatie waarvoor u mogelijk in aanmerking komt. Voor vragen over de compensatie kunt u terecht bij het Fortis-callcenter via 030-25 25 359.

  Houd er rekening mee dat het gaat om een schatting. De daadwerkelijke compensatie die u ontvangt, kan hiervan afwijken.


 • 4. Ontvang ik compensatie voor al mijn aandelen?

  Dat ligt aan de periode waarin u de aandelen heeft (gekocht en/of) gehouden. Over de aandelen Fortis die u in de volgende Relevante Periode heeft gehad (gekocht of gehouden), ontvangt u compensatie: 28 februari 2007 (sluiten van de handel) tot en met 14 oktober 2008 (sluiten van de handel). 

  De Ledencompensatie is bestemd voor beleggers die Fortis-aandelen hadden in de periode: 21 september 2007 tot 14 oktober 2008.


 • 5. Wanneer ontvang ik compensatie?

  De schikking met Ageas is voorwaardelijk en zal eerst door de rechter (het Gerechtshof Amsterdam) moeten worden goedgekeurd. Het gaat daarbij om een zogenoemde WCAM-procedure. De kans bestaat zelfs dat de schikking niet wordt goedgekeurd.

  Naar verwachting kunt u eind 2017 uw claim(s) indienen. Vervolgens worden alle claims verwerkt, wat nog enige tijd in beslag neemt. De compensatie zou dan kunnen worden uitbetaald eind 2018.


 • 6. Hoe groot is de totale schikking?

  In totaal ontvangen gedupeerde Fortis-beleggers ruim 1,2 miljard euro aan compensatie. Daarmee is dit een van de grootste, zo niet de grootste Europese schikking met een beursfonds uit de geschiedenis.


 • 7. Ik had 1.000 Fortis-aandelen. Na de reverse stock split heb ik 100 aandelen. Op welk aantal aandelen zal de schikking gebaseerd worden?

  Het is duidelijk dat de schikking gebaseerd zal zijn op het origineel aantal aangehouden aandelen ten tijde van Fortis in 2007 en 2008. In het gegeven voorbeeld betekent dit dus op basis van de 1.000 aandelen.


 • 8. Krijgt iedere aandeelhouder compensatie of zijn er ook die niets ontvangen?

  Iedere Fortis-aandeelhouder die aandelen in de relevante periode(s) heeft gekocht of aangehouden, komt mogelijk in aanmerking voor compensatie. Daarbij krijgen de kwalificerende VEB-leden een (naar verwachting en waarschijnlijkheid minimaal 50%) hogere compensatie dankzij de extra Ledencompensatie.


 • 9. Ik heb in de periode 28 februari 2007 (sluiten van de handel) tot en met 14 oktober 2008 (sluiten van de handel) aandelen Fortis gehad. Ik heb alleen niet in de ‘referentieperiodes’ gehandeld. Krijg ik nu geen compensatie?

  U komt waarschijnlijk wel in aanmerking voor een vergoeding. Het gaat dan in ieder geval om een ‘claim form-vergoeding’. En een ‘retailvergoeding’ indien u in aanmerking komt voor de Ledencompensatie. Dat laatste controleert u hier.

  U leest hier meer over de referentieperiodes.


 • 10. Klopt de stelling dat de vergoeding inzake Fortis €0,75 per aandeel bedraagt?

  Deze stelling is niet houdbaar.

  De laagst mogelijke vergoeding per gekocht aandeel is in de tweede periode voor iedere gedupeerde aandeelhouder al hoger dan €0,75. Te weten €0,85 respectievelijk €1,28 per gekocht aandeel. Daarbij komt nog een vaste vergoeding bij per ingediend claimformulier.

  De vergoeding per aandeel hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld wanneer de aandelen zijn gekocht of gehouden, het aantal aandelen dat u op enig moment heeft gehad en of u lid bent van de VEB.

  Op de website Forsettlement.com kunt een calculatiemodule gebruiken om zo, met inachtneming van uw persoonlijke factoren, de te verwachten compensatie te berekenen.

  Rekenvoorbeeld met calculatiemodule www.forsettlement.com

  Indien een gedupeerde aandeelhouder met 1100 aandelen enkel zijn aandelen heeft gehouden over de gehele periode, en verder voldoet aan alle voorwaarden, bedraagt de compensatie voor een niet-actieve claimant €0,93 per gehouden aandeel.

  Enkele andere rekenvoorbeelden voor deze categorie van laagst mogelijke compensatie over de gehele periode:

  Indien een gedupeerde aandeelhouder met 500 aandelen enkel zijn aandelen heeft gehouden, en verder voldoet aan alle voorwaarden, bedraagt de compensatie voor een niet-actieve claimant €1,15 per aandeel. Voor actieve claimanten bedraagt de compensatie per gehouden aandeel € 2,11.

  Indien een gedupeerde aandeelhouder met 1000 aandelen enkel zijn aandelen heeft gehouden, en verder voldoet aan alle voorwaarden, bedraagt de compensatie voor een niet-actieve claimant €0,95 per aandeel. Voor actieve claimanten bedraagt de compensatie per gehouden aandeel € 2,01.

  Indien een gedupeerde aandeelhouder met 5000 aandelen enkel zijn aandelen heeft gehouden, en verder voldoet aan alle voorwaarden, bedraagt de compensatie voor een niet-actieve claimant €0,79 per aandeel. Voor actieve claimanten bedraagt de compensatie per gehouden aandeel €1,30.

   

   


Claim indienen

 • 1. Wanneer kan ik mijn claim indienen?

  Het afwikkelingsproces kan pas beginnen nadat de schikking definitief is. Daarvoor dient eerst het WCAM-proces doorlopen te worden. Naar verwachting kunt u pas eind 2017 uw claim(s) indienen. Dat doet u dan zelf bij een professioneel administratiekantoor, een zogenaamde ‘Claims Administrator’.

  Hierover verneemt u meer zodra het proces tot afwikkeling aanvangt. Blijf de berichten op de website www.forsettlement.com en de VEB-website volgen voor alle informatie.


 • 2. Hoe bewijs ik dat ik aandelen Fortis had?

  Op onze website leest u meer over de gangbare eisen aan bewijsmateriaal.

  Het is zeer verstandig uw bewijsstukken goed in uw eigen administratie te bewaren. De VEB adviseert u daar thans mee te beginnen indien u dat nog niet gedaan heeft.

  Mogelijkerwijs wordt er een collectieve actie op touw gezet voor het opvragen van bewijsstukken bij een aantal grootbanken. Dan hoeft u hier niet zelf voor zorg te dragen. Mocht dat echter niet zo zijn, en u gaat pas bij aanvang van het afwikkelingsproces uw bewijsstukken bijeenzoeken, dan vertraagt dat voor u het proces van afwikkeling.


 • 3. Als ik te zijner tijd een claim indien, wat zijn dan de gevolgen voor mijn rechten?

  Bij het indienen van een claim dient u een afstands- en vrijwaringsverklaring te ondertekenen. Daarmee geeft u aan na ontvangst van compensatie geen verdere (juridische) stappen te zullen ondernemen tegen de wederpartij(en).

  Met het indienen (en niet tijdig intrekken) van een geldige claim vervallen uw rechten om verdere actie te ondernemen tegen de wederpartij(en). 


 • 4. Welke rol vervult de VEB in de afwikkeling van de schikking?

  Zodra de schikking definitief is, wordt de afwikkeling overgedragen aan een onafhankelijke Claims Administrator (professioneel administratiekantoor belast met afhandeling claims).

  De VEB zet zich uiteraard in om het proces van afwikkeling en compensatie zo snel en soepel mogelijk te laten plaatsvinden voor haar leden. Daarbij heeft de VEB echter niet alle touwtjes zelf in handen.   


 • 5. Kan/moet ik alvast mijn bewijsstukken naar de VEB sturen?

  Nee, wij verzoeken u vriendelijk geen transactiebewijs (of daarop gebaseerde informatie) naar de VEB te sturen. U dient te zijner tijd zelf uw claim in bij de Claims Administrator (professioneel administratiekantoor belast met afhandeling claims).

  De VEB aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor documenten die naar haar worden verzonden. 


 • 6. Kan de VEB te zijner tijd voor mij een claim indienen?

  De VEB kan geen claims voor u indienen of verwerken. Bij het bereiken van een compensatie wordt een externe Claims Administrator (professioneel administratiekantoor belast met afhandeling claims) aangewezen.

  Met uw claim(s), vragen en opmerkingen kunt u dan daar terecht. U wordt hierover in ieder geval geïnformeerd via beleggingsmagazine Effect en de VEB-website. 


 • 7. Wie kan mij tijdens de afwikkeling helpen met het indienen van mijn claim(s)?

  Nadat de schikking algemeen verbindend is verklaard door het Gerechtshof in Amsterdam, start het proces van afwikkeling van de claims. De claims worden verwerkt door een professioneel extern administratiekantoor (Claims Administrator). Vragen over het indienen van de claims en de gevraagde bewijsstukken kunnen beleggers stellen aan de medewerkers van dit administratiekantoor.


 • 8. Kan ik ook claims indienen voor mijn bv, partner en/of kinderen?

  De VEB kan niet vooruitlopen op de wijze waarop de afwikkeling zal verlopen. Hierover wordt u bij aanvang daarvan geïnformeerd.


Schikking algemeen

 • 1. Wat is de huidige stand van zaken?

  De tabel van Ageas hieronder dient ter indicatie van de stappen die genomen worden voordat uitbetaling (stap 8) kan plaatsvinden. Op dit moment zijn we bij stap 3. Lees meer over de WCAM-procedure.


 • 2. Is er een kans dat de schikking afketst?
 • 3. De VEB ontvangt 25 miljoen euro als onkostenvergoeding van Ageas. Gaat dat niet ten koste van mijn compensatie?

  De VEB ontvangt een bedrag van 25 miljoen euro als de rechter de schikking redelijk vindt en algemeen verbindend verklaart. Tegenover dit bedrag staat de jarenlange strijd die de VEB heeft geleverd en zal blijven leveren in het belang van beleggers.

  De VEB heeft vele miljoenen euro’s gespendeerd in de afgelopen acht jaar aan interne en externe kosten (waaronder advocaten). Zonder de inzet van de VEB waren meer dan 37.000 aandeelhouders van Fortis minder goed vertegenwoordigd geweest.

  De vergoeding staat los van de compensatie die voor de beleggers is onderhandeld en bedraagt 2 procent van het totale schikkingsbedrag van ruim 1,2 miljard euro. De 2 procent is slechts een fractie van de vergoedingen die class-action-advocaten in bijvoorbeeld de Verenigde Staten bedingen ten koste van hun klanten. De VEB onderscheidt zich als non-profit organisatie hiermee positief ten opzichte van commercieel gedreven initiatieven.

  Operationeel draait de VEB een structureel verlies. Incidentele hoge baten bij succesvolle schikkingen zijn daarom essentieel om de reserves aan te vullen, waarmee de continuïteit van de VEB wordt gewaarborgd en de VEB ook in de toekomst dure en langjarige juridische procedures kan voeren met onzekere uitkomst in het belang van haar leden en alle andere beleggers in Nederland en Europa.


 • 4. Met wie is er nu eigenlijk geschikt?

  De VEB heeft (tezamen met enkele andere partijen) geschikt met Ageas voor een totaalbedrag van ruim 1,2 miljard euro. Indirect betaalt de aansprakelijkheidsverzekeraar van de (voormalige) Fortis-bestuurders daarvan 290 miljoen euro.


 • 5. Kan de onderneming Ageas een dergelijke schikking dragen?

  Ageas heeft voldoende kasmiddelen om de compensatie uit te keren. De betaling zal ook gespreid worden in de tijd, waardoor niet meteen het volledige bedrag ter beschikking gesteld zal moeten worden.

  Voor de onderneming en de huidige aandeelhouders valt met deze schikking een belangrijke bron van onzekerheid weg, Ageas kan nu weer de blik op de toekomst richten en dat is goed voor de onderneming en haar aandeelhouders.

  Op het dividendbeleid van Ageas zal deze schikking geen impact hebben, heeft Ageas laten weten. Het dividendbeleid van Ageas is gebaseerd op het netto resultaat van de verzekeringsactiviteiten. Deze schikking raakt niet aan de netto verzekeringsopbrengst en heeft dus geen impact op het toekomstige dividendbeleid.

  In het persbericht van Ageas van 14 maart 2016 licht de Belgische verzekeraar een en ander toe.


 • 6. Wat gebeurt er met mijn dividend over 2015/2016?

  Ageas heeft te kennen gegeven het dividend over 2015/2016 te handhaven.


 • 7. Wat zijn de kernpunten van de WCAM-procedure en wat betekent dit voor mij?

  WCAM staat voor ‘Wet Collectieve Afhandeling Massaschade’. Sinds de invoering werden er acht procedures succesvol afgesloten waarvan de Shell-zaak de bekendste is. Belangrijke momenten daarbij zijn:

   

  • Het aanhangig maken van de procedure bij het Amsterdamse Gerechtshof. Verwacht wordt dat dit twee maanden in beslag zal nemen.
  • Het Hof zal dan een regiezitting met de verzoekers organiseren. Dit duurt normaliter twee tot vier maanden.
  • Vervolgens organiseert het Hof de hoorzitting. Dit neemt circa zes tot negen maanden in beslag.
  • Het Hof zal de gedupeerden de kans geven om in verweer te gaan tegen het verzoek. Dit neemt ongeveer drie tot zes maanden in beslag.
  • Daarna beslist het Hof of de schikking algemeen verbindend wordt verklaard. Gedupeerde aandeelhouders kunnen vervolgens beslissen of zij de schikking aanvaarden of niet (zogenaamde ‘opt-out’).
  • Indien de schikking algemeen verbindend is verklaard, zullen de betrokken partijen hiervan op de hoogte gebracht worden. Dit neemt een periode van vermoedelijk drie tot zes maanden in beslag.
  • Tenslotte, ongeveer drie tot twaalf maanden na het einde van de uitstapperiode, kan de uitkering van de geclaimde bedragen starten.

   

  Samenvattend, is de verwachting dat de procedure ruim 24 maanden zal duren alvorens de betalingen worden gestart. Claimanten kunnen beginnen met het indienen van hun claim(s) vanaf het moment dat het Hof de schikking bindend heeft verklaard.

  Onderstaand schema van Ageas visualiseert het verwachte verloop van schikkingsmoment tot en met uitbetaling. 


Overige