VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

FAQ Fortis-schikking

Meest gestelde vragen
 • Wat is de huidige stand van zaken?

   

  Op de website van ForSettlement wordt een overzicht bijgehouden van het totaal aantal behandelde claims. Klik hier voor het overzicht.

  Het merendeel van de claims is inmiddels verwerkt. Echter, om de volgende grote uitbetalingsronde te kunnen laten plaatsvinden dienen bijna alle claims te zijn verwerkt. De doelstelling is om deze betaalronde nog in 2020 te voltooien. 

  Een slotbetaling volgt als alle claims zijn verwerkt.

   

 • Wat is de status van mijn claim?

  De VEB heeft geen inzage in de status van individuele claims en kan de verwerking hiervan niet bespoedigen. U kunt navraag doen bij de claims administrator. U treft de contactgegevens hier aan: https://www.forsettlement.com/page/contact. Indien u met een medewerker van het callcenter wenst te spreken dient u de automatische beantwoording af te luisteren alvorens u de optie kunt intoetsen om doorverbonden te worden.

 • Wanneer komt u in aanmerking voor een gunstigere Ledencompensatie?

  Gunstigere Ledencompensatie

  Trouwe VEB-leden die jarenlang lid zijn van de VEB komen vanzelfsprekend in aanmerking voor de gunstigere Ledencompensatie.
  Let op dat u bij deel III van het claimformulier het vakje “Ja” aankruist om zo aan te geven dat u active claimant bent!

  De VEB-leden ontvangen een gunstigere Ledencompensatie zodra zij voldoen aan de schikkingsvoorwaarden. Het VEB-lid dient daarvoor aan de voorwaarden te voldoen van het volgens de Fortisschikking gehanteerde begrip van active claimant. Daarvoor is verder ook van belang dat de claims administrator tijdig het claimformulier ontvangt met het daarbij behorende bewijsmateriaal. Zie voor meer gedetailleerde informatie de website www.forsettlement.com

  Voorwaarden Ledencompensatie
  U dient vóór 31 december 2014 geregistreerd te zijn voor de VEB-actie Fortis (en erna lid zijn geworden) of u dient vóór 31 december 2014 lid te zijn geworden (en gebleven) bij de VEB. Zie ook vraag 8.

  Aanvankelijk was het de bedoeling dat de VEB ieder VEB-lid dat was geregistreerd voor de Fortis-actie een apart bewijs van lidmaatschap zou sturen, om daarmee in aanmerking te komen voor de gunstigere Ledencompensatie. Inmiddels is een efficiëntere route gevonden. De VEB verstrekt het bewijs van lidmaatschap en betaling direct aan de claims administrator zodat huidige VEB-leden geen bewijs hoeven te voegen bij deel III van het claimformulier. Het is uiteindelijk aan de claims administrator om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de gunstigere Ledencompensatie.

  Let op dat u bij deel III van het claimformulier het vakje “Ja” aankruist om zo aan te geven dat u active claimant bent!

  Zie voor meer gedetailleerde informatie de website www.forsettlement.com.

   

 • Wat moet ik als VEB-lid doen om mijn claim in te dienen?

  Registreren voor VEB-actie Fortis
  Indien u nog geen registratie heeft gedaan voor de VEB-actie Fortis dan moet u dat alsnog zo spoedig mogelijk doen door dat per e-mail of per brief door te geven aan de VEB. Per e-mail via: vebactiefortis@veb.net. Per post via: Beleggersvereniging VEB, Postbus 240, 2501 CE Den Haag.

  Zelfstandig een claim indienen
  Als VEB-lid bent u zelf verantwoordelijk voor de indiening van uw claim. De VEB dient voor u dan ook geen claim in. Wel heeft de VEB al de nodige inspanningen verricht om het proces voor de indiening van een claim te vereenvoudigen. Daardoor is het voor u mogelijk om tijdig het ingevulde claimformulier met het daarbij behorende bewijsmateriaal in te dienen bij de claims administrator.

  Papieren claimformulier
  Personen die zich al enige tijd geleden hebben ingeschreven voor de VEB-actie Fortis hebben het papieren claimformulier al ontvangen op het Belgische of Nederlandse postadres zoals dat bij de VEB bekend is. Het papieren claimformulier was als bijlage opgenomen bij de “mededeling van de verbindendverklaring van de Fortis schikking”. Deze formele mededeling was gericht aan alle (rechts)personen die aandelen Fortis hebben gekocht of gehouden op enig moment in de periode van 28 februari 2007 tot en met 14 oktober 2008. De verzending van dat papieren claimformulier heeft reeds in 2018 plaatsgevonden. Tevens is het digitale claimformulier vanaf 27 juli 2018 beschikbaar op de website www.forsettlement.com.

  Gunstigere Ledencompensatie
  Op het claimformulier dient u aan te geven dat u in aanmerking wilt komen voor de gunstigere Ledencompensatie omdat u tijdig bij de VEB bent aangesloten (active claimant).
  De VEB verstrekt het bewijs van lidmaatschap en betaling direct aan de claims administrator zodat huidige VEB-leden geen bewijs hoeven te voegen bij deel III van het claimformulier. Het is uiteindelijk aan de claims administrator om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de gunstigere Ledencompensatie. Zie voor meer gedetailleerde informatie over het te verstrekken bewijsmateriaal de website www.forsettlement.com. Zie ook vraag 2 en vraag 6.

  Relevant bewijsmateriaal
  Ieder VEB-lid die een claim indient is zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van het relevante bewijsmateriaal zoals opgenomen staat in het claimformulier en de daarbij behorende toelichting.

  Diverse banken sturen proactief een positieoverzicht naar de bij deze banken bekende adressen van huidige cliënten. In Nederland gaat het daarbij om de volgende banken: ABN AMRO, Rabobank, ING, Van Lanschot, BinckBank/Alex. De verzending van deze positieoverzichten heeft reeds medio 2018 plaatsgevonden. Indien u geen overzicht heeft ontvangen dan kunt u alsnog proberen om deze zelf op te vragen bij uw bank of broker voor zover zij stukken van u hebben bewaard. De VEB kan u hier niet bij assisteren.

  De VEB verstrekt het bewijs van lidmaatschap en betaling direct aan de claims administrator zodat huidige VEB-leden geen bewijs hoeven te voegen bij deel III van het claimformulier. Het is uiteindelijk aan de claims administrator om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de gunstigere Ledencompensatie. Zie voor meer gedetailleerde informatie over het te verstrekken bewijsmateriaal de website www.forsettlement.com.

  Tijdig indienen claim
  Als VEB-lid moet u vóór 28 juli 2019  het daarvoor bestemde claimformulier ingevuld indienen bij de claims administrator met het daarbij vereiste bewijsmateriaal. Claims die later  binnenkomen bij de claims administrator worden niet verwerkt.

  Verzending claimformulier naar claims administrator
  Enkel de claims administrator kan claims beoordelen. Wij verzoeken u derhalve vriendelijk om geen claimformulieren of bewijsstukken naar de VEB te zenden. Wij kunnen het eventueel ontvangen bewijsmateriaal niet beoordelen. De VEB stuurt de ontvangen claimformulieren en bewijsstukken retour. De VEB draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het bij de claims administrator indienen van een door de VEB ontvangen claim.

  Hulp nodig?
  U kunt hulp krijgen bij het indienen van uw claim via FORsettlement. Neem daarvoor contact op via www.forsettlement.com/page/contact.

   

 • Heeft het zin om de VEB te bellen of te e-mailen voor meer informatie over de VEB-actie Fortis?

  Nee, op dit moment niet. Wij kunnen niet meer melden dan hetgeen momenteel aan informatie staat opgenomen op deze website. Houdt u dan ook onze website in de gaten. Raadpleeg voor meer informatie de website www.forsettlement.com.

 • Moet ik lid zijn van de VEB om deel te kunnen (blijven) nemen aan de VEB-actie Fortis?

  Zoals geldt voor elke (openstaande) VEB-actie zijn VEB-leden zeker van deelname aan een VEB-actie, mits voldaan wordt aan de schikkingsvoorwaarden. De VEB spant zich in voor haar leden en blijft dat ook doen in het kader van de VEB-actie Fortis. De VEB verstrekt het bewijs van lidmaatschap en betaling direct aan de claims administrator zodat huidige VEB-leden geen bewijs hoeven te voegen bij deel III van het claimformulier. Het is uiteindelijk aan de claims administrator om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de gunstigere Ledencompensatie.

 • Wat is de relevante periode?

  De relevante periode loopt van 28 februari 2007 (c.o.b.) tot en met 14 oktober 2008 (c.o.b.). Deze relevante periode omvat meer specifiek drie referentieperiodes:
  - Periode 1 van 21 september 2007 o.o.b. t/m. 7 november 2007 c.o.b.
  - Periode 2 van 13 mei 2008 o.o.b. t/m. 25 juni 2008 c.o.b. 
  - Periode 3 van 29 september 2008 o.o.b. t/m. 3 oktober 2008 c.o.b.

  De afkorting "o.o.b." betekent het moment waarop de handel begint op de effectenbeurs van Amsterdam of Brussel, op een gegeven datum en "c.o.b." betekent het moment waarop de handel sluit op de aandelenbeurs van Amsterdam of Brussel, op een gegeven datum.

 • Hoe kan ik controleren of mijn gegevens bij de VEB correct zijn en hoe kan ik deze wijzigen?

  Op het VEB-ledenportaal kun u inloggen en zelf uw gegevens zelf aanpassen.

  Per e-mail kunt u uw gegevens controleren en wijzigen via: vebactiefortis@veb.net.
  Per telefoon kunt u uw gegevens controleren: 070-313 00 00 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00). Wijzigingen kunnen door de VEB dus niet telefonisch worden aangenomen.

 • Kan ik mijzelf als VEB-lid registreren voor de VEB-actie Fortis?

  Ja, dat is in beginsel mogelijk. Een registratie voor de VEB-actie Fortis is dan ook aan te raden om zo mogelijk in aanmerking te komen voor een gunstigere Ledencompensatie en om relevante informatie te ontvangen. Let wel, u dient zelf tijdig een claim te hebben ingediend bij de claims administrator om ook in aanmerking te kunnen komen voor de gunstigere Ledencompensatie. De VEB kan niet oordelen of u ook in aanmerking komt voor de gunstigere Ledencompensatie. Dat oordeel ligt bij een onafhankelijke claims administrator. De VEB heeft overigens geen inzage in de beleggingsgegevens van haar leden. Het voldoen aan de lidmaatschaps- en registratievereisten geeft derhalve geen garantie dat u in aanmerking komt voor de gunstigere Ledencompensatie.

 • Kan ik nog VEB-lid worden?

  Ja, u kunt te allen tijde VEB-lid worden. Zie www.veb.net/lidmaatschap/soorten-lidmaatschappen-veb. Daarmee kwalificeert u zich echter niet (meer) voor de gunstigere ledencompensatie. Indien u Fortis gedupeerde bent en u voldoet aan de voorwaarden, dan hebt u wel recht op deelname aan de schikking als non-active claimant, wat wil zeggen dat u de algemene compensatie kunt ontvangen mits u tijdig een geldige claim heeft ingediend

 • Hoeveel compensatie ontvang ik?

  U kunt een voorlopige indicatie berekenen met de daarvoor bestemde calculator op de website www.forsettlement.com/calculator. Beleggers die een geldige claim hebben ingediend ontvangen als eerste betaling een voorschot van 70% van de geraamde compensatie. Een restant zal later als slotbetaling worden uitbetaald. Er bestaat een kans dat de compensatie enigszins lager uitvalt dan men op basis van eerdere schatting kon afleiden. Dit is het gevolg van grotere belangstelling voor de schikking dan geraamd.

 • Wat is FORsettlement?

  Stichting FORsettlement is de stichting die belast is met de afwikkeling van de schikking. Dat omvat o.a. het berekenen, vaststellen en betalen van de vergoedingen voor de (gewezen) houders van aandelen in het kapitaal van Fortis N.V. en Fortis SA/NV zoals toegekend onder de verbindend verklaarde schikking. In deze stichting zit ook een bestuurslid van de VEB.

 • Wie is de claims administrator?

  Stichting FORsettlement heeft Computershare Investor Services PLC benoemd als onafhankelijke claims administrator.

 • Wat kan ik als VEB-lid doen om deel te nemen aan een Fortis-schikking terwijl ik ook ben aangesloten bij een andere (belangen)organisatie dan de VEB?

  Het is verstandig om zelf onderzoek te doen naar de voorwaarden en kosten voor deelname bij deze andere organisatie. U kunt slechts via één organisatie een claim indienen.

  De VEB vraagt u niet om uw rechten over te dragen aan de VEB. De kosten om via de VEB deel te nemen, aan bijvoorbeeld een gunstigere ledenschikking, bestaan uit slechts een jaarlijks bedrag voor het lidmaatschap. De VEB ontvangt dus geen percentage van uw compensatie. Als u van een andere organisatie een volmacht heeft getekend en u heeft uw rechten gecedeerd, dan is het aan u om te beoordelen of u die andere verbintenis kunt ontbinden of vernietigen (respectievelijk uw vordering weer aan u zelf kunt laten overdragen). U kunt wel als VEB-lid de VEB op de hoogte stellen van uw klachten over de afgifte van de volmacht of het cederen van rechten aan andere claimorganisaties.

  De VEB treedt als maatschappelijke organisatie weliswaar op voor alle beleggers, maar als vereniging hebben de leden daarbij prioriteit. Leden van de VEB profiteren van vele andere voordelen. Tevens kan het lidmaatschap vereist zijn voor het deelnemen aan andere VEB-acties dan de VEB-actie Fortis.

 • Wat moet ik doen als mijn claim al is ingediend, maar het positieoverzicht van de bank niet correct is?

  Controleer altijd of het positieoverzicht van de bank correct is met behulp van de bij u beschikbare gegevens. Indien het positieoverzicht niet correct blijkt te zijn, dan kunt u daarover contact opnemen met uw bank. Wilt u alsnog een aangepast positieoverzicht of extra bewijsmateriaal bij uw claim voegen, dan kunt u daarover contact opnemen met de claims administrator: https://www.forsettlement.com/page/contact . De claims administrator geeft daarbij de wijze aan waarop u dat het best kunt doen.

 • Meer relevante informatie

  Klik hier voor meer informatie.