VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

FAQ Fortis-schikking

Meest gestelde vragen

 • 1. Wat is de huidige stand van zaken?

  In de beschikking van het Hof van 16 juni 2017 werd de schikkingsovereenkomst niet algemeen verbindend verklaard. Het gevolg daarvan is dat u voorlopig geen claim kunt indienen en dus voorlopig ook geen compensatie ontvangt. Lees hier meer. 

  UPDATE 12-12-2017 
  De VEB heeft een aangepaste schikking getroffen met Ageas de rechtsopvolger van Fortis, over compensatie voor gedupeerde beleggers.  Ageas heeft 100 miljoen euro meer ter beschikking gesteld en enkele kernelementen van de schikking zijn gewijzigd. In totaal is ruim 1,3 miljard euro beschikbaar als vergoeding voor de schade die Fortis-beleggers leden in 2007 en 2008.

  Volgende stap
  De partijen zullen het aangepaste schikkingsvoorstel vandaag voorleggen aan het Gerechtshof Amsterdam onder de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) met wederom het verzoek om de schikking bindend te verklaren.

  Een WCAM-procedure neemt normaliter 18-24 maanden in beslag voordat tot uitbetaling van de vastgestelde compensatie overgegaan kan worden. Pas nadat het Hof de schikking algemeen verbindend verklaart en de opt-out periode is verlopen kan de schikking definitief worden geëffectueerd. Een onafhankelijke claims administrator zal de afhandeling van alle claims verzorgen.

   


 • 2. Meer informatie

  Klik hier voor een overzicht van de compensatiestructuur


 • 3. Heeft het zin om de VEB te bellen of te e-mailen voor meer informatie over de VEB-actie Fortis?

  Nee, op dit moment niet. Wij kunnen niet meer melden dan hetgeen momenteel aan informatie staat opgenomen op deze website. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om onze verdere berichtgeving over de VEB-actie Fortis af te wachten. Houdt u hiervoor dan ook onze website in de gaten.


 • 4. Moet ik lid zijn van de VEB om deel te kunnen (blijven) nemen aan de VEB-actie Fortis?
 • 5. Wanneer verwacht de VEB meer duidelijkheid te kunnen geven over de vervolgstappen inzake de VEB-actie Fortis?

  De partijen zullen het aangepaste schikkingsvoorstel vandaag voorleggen aan het Gerechtshof Amsterdam onder de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) met wederom het verzoek om de schikking bindend te verklaren.

  Een WCAM-procedure neemt normaliter 18-24 maanden in beslag voordat tot uitbetaling van de vastgestelde compensatie overgegaan kan worden. Pas nadat het Hof de schikking algemeen verbindend verklaart en de opt-out periode is verlopen kan de schikking definitief worden geëffectueerd. Een onafhankelijke claims administrator zal de afhandeling van alle claims verzorgen.


 • 6. Wanneer kunnen Fortis-beleggers compensatie ontvangen?

  Een WCAM-procedure neemt normaliter 18-24 maanden in beslag voordat tot uitbetaling van de vastgestelde compensatie overgegaan kan worden. Pas nadat het Hof de schikking algemeen verbindend verklaart en de opt-out periode is verlopen kan de schikking definitief worden geëffectueerd. Een onafhankelijke claims administrator zal de afhandeling van alle claims verzorgen.


 • 7. Wat kan ik als VEB-lid doen om deel te nemen aan een Fortis-schikking terwijl ik ook ben aangesloten bij een andere organisatie dan de VEB?

  Het is verstandig om zelf onderzoek te doen naar de voorwaarden en kosten voor deelname bij deze andere organisatie. U kunt slechts via één organisatie een claim indienen.

  De VEB vraagt u niet om uw rechten over te dragen aan de VEB. De kosten om via de VEB deel te nemen, aan bijvoorbeeld een gunstigere ledenschikking, bestaan uit slechts een jaarlijks bedrag voor het lidmaatschap. De VEB ontvangt dus geen percentage van uw compensatie. Als u van een andere organisatie een volmacht heeft getekend en u heeft uw rechten gecedeerd, dan is het aan u om te beoordelen of u dat kunt ontbinden of vernietigen (respectievelijk uw vordering weer aan u zelf kunt laten overdragen). U kunt wel als VEB-lid de VEB op de hoogte stellen van uw klachten over de afgifte van de volmacht of het cederen van rechten aan andere claimorganisaties.

  De VEB treedt als maatschappelijke organisatie weliswaar op voor alle beleggers, maar als vereniging hebben de leden daarbij prioriteit. Leden van de VEB profiteren van vele andere voordelen. Tevens kan het lidmaatschap vereist zijn voor het deelnemen aan andere VEB-acties dan de VEB-actie Fortis.