VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wanneer een belegger direct in zijn rechten of in de waarde van zijn belegging wordt geraakt, kan de VEB in actie komen.

Belangenbehartiging betekent voor de VEB gelijk halen wanneer dat noodzakelijk is. Als het niet anders kan zelfs voor de rechter. Strijdlust, een lange adem en een grote achterban, dat zijn de ingrediënten voor de acties die de VEB voert. Het doel is duidelijk: genoegdoening en compensatie voor gedupeerde beleggers. 

Hieronder treft u een beschrijving aan van het proces. 

Stap 1: Beleggers gedupeerd
Helaas worden beleggers regelmatig het slachtoffer van bijvoorbeeld misleiding, oplichting, wanprestaties en wanbeleid. Slechteriken zijn onder andere banken, beursgenoteerde vennootschappen, accountants en/of (voormalige) bestuurders.

Stap 2: De VEB komt in actie
Wanneer grote groepen beleggers worden gedupeerd, komt de VEB doorgaans in actie. Soms achter de schermen, maar ook door direct de (juridische) strijd aan te gaan met de slechteriken.

Stap 3: Collectieve actie?
Soms wordt een collectieve VEB-actie opgestart, waarbij de VEB primair de belangen van haar leden behartigt. Doel is meestal schadevergoeding. In het verleden bleken de inspanningen van de VEB niet voor niks. Onze inzet heeft in de afgelopen jaren geleid tot miljarden euro’s compensatie voor beleggers.