VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Sinds 1924 behartigt beleggersvereniging VEB de belangen van beleggers. De vereniging laat onder andere haar stem horen via de media en voert actie bij aantoonbare misstanden bij beursondernemingen. Daarnaast is de VEB dé bron voor onafhankelijke beleggingsinformatie.

De VEB komt op voor het belang van meer dan 1.75 miljoen beleggende Nederlanders en telt ruim 30.000 actieve leden. De achterban van de vereniging bestaat uit zowel particuliere als institutionele beleggers.


Belangenbehartiging
Op de eerste plek is de VEB een belangenbehartiger. Dat doet zij op verschillende manieren.

Collectieve (juridische) acties
De VEB zet namens beleggers regelmatig collectieve acties op touw. Vooral wanneer zij zijn gedupeerd door misstanden bij (Nederlandse) beursondernemingen. Het doel is vaak compensatie.

Recente voorbeelden van succesvol afgeronde acties zijn: Fortis, World Online, KPNQWest en Imtech (Fraude). De inzet van de VEB heeft in de afgelopen jaren geleid tot miljarden euro's compensatie voor beleggers.

Enkele spraakmakende procedures die nog lopen, zijn die inzake SNS Reaal en Imtech (Faillissement).

Lobby
Beleggers zijn gebaat bij transparante, eerlijke en betaalbare dienstverlening, en het kunnen uitoefenen van hun rechten. De VEB werkt hieraan door in politiek Den Haag en Brussel te lobbyen, en intensief contact te onderhouden met regelgevers, marktpartijen en andere belangenbehartigers.

Aandeelhoudersvergaderingen
De VEB bezoekt jaarlijks zo’n 150 aandeelhoudersvergaderingen. Dit is het moment bij uitstek om in contact te treden met de mensen die verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse bestuur van beursfondsen.

In deze vergaderingen richt de VEB zich op het aandeelhoudersbelang, waarbij onderwerpen als dividendbeleid, accountantscontrole, vermogenspositie en corporate governance centraal staan.


Onafhankelijke informatie
De VEB beoogt beleggers zo goed mogelijk te informeren over actuele ontwikkelingen in de financiële wereld. Haar website speelt daarin een centrale rol, evenals de Beleggersservice (telefonische vraagbaak voor leden) en beleggingsmaandblad Effect. 

Beleggingsmagazine Effect
Onder meer aan bod komen: fusies en overnames, interviews met topondernemers, sectoranalyses en beleggingstips. Het blad onderscheidt zich door de onafhankelijke visie van de VEB en haar scherpe analyses en onderzoeken.