VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wilt u weten hoe een collectieve juridische actie verloopt? Klik op de links voor uitleg over het onderwerp dat u interesseert.

Stap 1: Registreren
Zorg dat u bij de VEB geregistreerd staat voor alle VEB-acties waaraan u wilt deelnemen.

 

Stap 2: Wacht het resultaat af
De VEB gaat juridisch en publicitair de strijd aan met partijen die door haar verantwoordelijk worden gehouden voor misstanden. Hierin heeft de VEB bewezen succesvol te zijn. 

 

Stap 3: Claim(s) indienen! 
Een Claims Administrator wordt meestal aangesteld voor het beoordelen en verwerken van claims. U dient uw claim(s) daar in.

 

Stap 4: Beoordeling claims
Nadat alle claims zijn beoordeeld door de Claims Administrator, doet hij uitspraak over de eventueel door u te ontvangen schadevergoeding.

 

Stap 5: Uitbetaling compensatie
De geldige claims zullen worden uitbetaald aan de hand van de geldende voorwaarden.

 

Is uw vraag onbeantwoord gebleven? Ga dan naar onze veelgestelde vragen over VEB-actiesHier vindt u meer informatie over specifieke VEB-acties.