VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De weg naar compensatie kan lang en moeizaam verlopen. De VEB spant zich daarbij in voor een optimaal resultaat en informeert haar achterban over nieuwe ontwikkelingen. 

Updates en communicatie
Over de voortgang in VEB-acties (inclusief eventuele vereiste acties vanuit gedupeerde beleggers) wordt door de VEB gepubliceerd in ledenmagazine ‘Effect’. Daarnaast wordt op de VEB-website regulier actienieuws geplaatst.
 

Inspanningen VEB
De VEB behartigt de belangen van haar leden en andere beleggers in Nederland en Europa. Als het belang van een belegger dan wel zijn belegging (potentieel) geraakt wordt, kan de VEB in actie komen. In dat geval treedt de VEB primair op namens haar betalende leden. In ieder geval kunnen de volgende middelen worden ingezet in het kader van VEB-acties.

  • Juridische procedures. Het recht biedt bescherming aan beleggers tegen bijvoorbeeld fraude of misleiding, en biedt de mogelijkheid bij de rechter het gelijk te halen. Ons ervaren team van advocaten spant zich hiervoor dagelijks in.
  • Publiciteit. Het is belangrijk dat beleggers weten welke marktpartijen niet integer of onrechtmatig handelen. De VEB schuwt er niet voor om beleggers hiervoor te waarschuwen. Marktpartijen hechten tegelijkertijd  veel waarde aan hun reputatie en proberen schade te  voorkomen dan wel te verminderen. De VEB roept marktpartijen daarom geregeld op om zaken uit het verleden op een nette manier op te lossen. Of om maatregelen te nemen in het belang van hun klanten of andere stakeholders, zodat verdere misstanden worden voorkomen.
  • Onderhandelingen. Juridische procedures kunnen lang duren, zijn geldverslindend en de uitkomst staat van tevoren niet vast. Een schikking kan daarom gunstig zijn voor zowel gedupeerde beleggers als wederpartijen.

 
Duur acties
Voordat gedupeerde beleggers überhaupt een compensatie tegemoet kunnen zien, dient eerst een langdurig (juridisch) traject te worden doorlopen (zie 'inspanningen VEB' hierboven). Daarbij valt op voorhand niet te zeggen wanneer en of een eventuele compensatie kan worden bereikt.

In het geval van de VEB-actie Ahold duurde het circa vier jaar tussen het moment dat beleggers werden gedupeerd en compensatie. In het geval van de actie World Online duurde dat twaalf jaar. Een langere actieduur valt niet uit te sluiten. Eén ding is zeker, de duur van een VEB-actie laat zich moeilijk voorspellen.

Kans op succes
In het verleden is de VEB vaak succesvol gebleken in het voeren van juridische acties. Voor lopende acties kan de VEB echter geen indicatie geven van de kans op succes.
 

Vragen?
Zie de veel gestelde vragen met antwoorden.