VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bij elke schadevergoeding gelden (deelnemings)voorwaarden. Meestal wordt de afwikkeling verzorgd door een speciaal daarvoor aangestelde Claims Administrator, die claims toetst aan de deelnemingsvoorwaarden. 

Schikkingsvoorwaarden
Aan deelname aan een VEB-actie kunnen nadere eisen worden gesteld. Het belangrijkste is dat de rechthebbende op de (vordering met betrekking tot de) effecten (als VEB-lid) geregistreerd staat.

Zodra een schikking is getroffen, wordt duidelijk welke effecten en deelnemers voor mogelijke compensatie in aanmerking komen.  

Hieronder worden enkele voorbeelden van zaken vermeld die voorafgaand aan een schikking niet vaststaan: 

 • Onrechtmatigheid
 • Schade
 • Totale schikkingsbedrag
 • Relevante periode
 • Welke effecten in aanmerking komen voor compensatie
 • Het wel of niet verplicht zijn van een VEB-lidmaatschap
 • Het eventuele moment waarop een gedupeerde belegger VEB-lid moet zijn geworden. VEB-acties kunnen daarbij met terugwerkende kracht gesloten worden voor nieuwe leden. Ook het kwalificeren voor en de hoogte van compensatie kan van dit moment afhankelijk zijn.
 • Welke beleggers in aanmerking komen voor compensatie. Professionele handelaren en/of institutionele partijen kunnen bijvoorbeeld worden uitgesloten van deelname, zoals het geval was bij de World Online-schikking.

 

Afwikkeling schikkingen
Aan de hand van de schikkingsvoorwaarden beoordeelt de Claims Administrator alle ingediende claims. Het afwikkelingsproces neemt vaak enige tijd in beslag, vanwege: 

 • Benodigde voorbereidingstijd. Aan de beoordeling van claims wordt de uiterste zorg besteed. Dat vergt de nodige voorbereidingen bij de Claims Administrator.
 • Verwerking van claims. Iedere belegger - binnen dit collectieve proces - moet voldoende gelegenheid krijgen om een geldige claim in te dienen. Vaak worden duizenden claims beoordeeld en afgehandeld. Elke zaak is daarbij anders. 
 • Medewerking van derden. Voor een spoedige afwikkeling is de medewerking van derden vereist, zoals de banken voor het aanleveren van transactie overzichten (indien mogelijk). 


Let op: de afwikkeling van schikkingen kan langer in beslag nemen dan van tevoren verwacht. Dit komt door de vele losse schakels in het proces.

In de regel dienen VEB-leden lid te blijven totdat uitbetaling heeft plaatsgevonden en zij zullen daarom zelf moeten afwegen of de verwachte compensatie opweegt tegen de kosten van het lidmaatschap. De VEB is een belangenvereniging (zonder winstoogmerk) en bestaat bij de gratie van haar leden. De door leden betaalde contributie stelt de VEB in staat om succesvol op te blijven treden namens beleggers, nu en in de toekomst. 

Vragen?
Zie hier de veel gestelde vragen met antwoorden.