VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Veelgestelde vragen
 • Wat is de achtergrond van deze schikking?

  Op 23 december 2010 is technologie onderneming InnoConcepts gefailleerd, waardoor het haar beurswaarde verloor.

  Medio 2017 heeft de VEB al met Deloitte, de controlerend accountant van InnoConcepts, een schikking gesloten naar aanleiding van de Innoconcepts-actie van de VEB (de “Deloitte Schikking”). Daarnaast heeft de VEB begin 2018 een schikking gesloten met ING Bank N.V. (“ING”), de bank die InnoConcepts heeft begeleid bij de claimemissie in december 2009.

  Begin december 2016 heeft de VEB de (voormalige) bestuurders en commissarissen van InnoConcepts gedagvaard en aansprakelijk gesteld voor hun betrokkenheid bij het faillissement van InnoConcepts op 23 december 2010 en de schade van (kwalificerende) beleggers.

  Na de eerdere schikkingen met Deloitte en ING sluit de VEB met deze schikking de InnoConcepts-actie.

 • Wie betaalt de schadevergoeding aan de kwalificerende beleggers?

  Deze schikking is met (voormalige) bestuurders en commissarissen van InnoConcepts getroffen. De schikking impliceert geen erkenning van schuld of aansprakelijkheid door de (voormalige) bestuurders en commissarissen van InnoConcepts.

 • Wie komen in aanmerking voor compensatie?

  De schikking geldt alleen voor niet-professionele beleggers die (i) vóór 30 september 2017 lid zijn geworden van de VEB; (ii) zich voor die datum tevens als zodanig hebben aangemeld voor deelname aan de Innoconcepts-actie van de VEB; (iii) die nog lid zijn van de VEB op het moment van uitkering onder deze minnelijke regeling; (iv) en tot slot een geldige claim hebben ingediend bij de Deloitte Schikking.

  Ook geldt de schikking voor professionele beleggers die (i) vóór 8 september 2016 als zodanig partner zijn geworden van de VEB; (ii) zich vóór die datum op geldige wijze en uitdrukkelijk als professionele belegger bij de VEB hebben aangemeld voor deelname aan de Innoconcepts-actie van de VEB; (iii) die nog partner zijn van de VEB op het moment van uitkering onder deze minnelijke regeling; (iv) en tot slot een geldige claim hebben ingediend bij de Deloitte Schikking.

  Deze kwalificerende beleggers zullen automatisch nader bericht van de VEB ontvangen. Naar verwachting zal in het eerste halfjaar van 2020 de compensatie worden uitbetaald.

  Beleggers die niet voldoen aan de hiervoor beschreven voorwaarden, kunnen geen aanspraak maken op compensatie onder de bereikte regeling.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor compensatie?

  Indien u aan de schikkingsvoorwaarden voldoet (zie onder vraag 2) ontvangt u hierover later apart en automatisch bericht. Op dit moment kunt u nog geen claim indienen.

 • Wanneer ontvang ik bericht over de afwikkeling?

  Naar verwachting ontvangt u begin 2020 bericht.

 • In welke periode dien ik aandelen InnoConcepts te hebben gehouden?

  De regeling is bedoeld voor beleggers die InnoConcepts-aandeelhouder zijn geweest in de periode 31 mei 2006 tot en met 16 december 2010.

 • Welk bedrag is voor compensatie beschikbaar?

  In totaal is maximaal ruim 3 miljoen euro beschikbaar als vergoeding voor koersschade van de kwalificerende beleggers (zie vraag 2).

 • Hoeveel compensatie kunnen de kwalificerende beleggers verwachten?

  Het exacte bedrag dat een kwalificerend belegger onder de getroffen schikking zal ontvangen, is nu nog niet te berekenen. Voor de berekening van de hoogte van het bedrag dat de kwalificerende beleggers als compensatie ontvangen wordt (zoveel mogelijk) aangesloten bij de wijze waarop de compensatie is berekend inzake de Deloitte Schikking.

  Samen met de vorige twee InnoConcepts-schikkingen zullen de meeste kwalificerende deelnemers naar verwachting grofweg de helft van de geleden koersschade over de relevante periode vergoed krijgen.

 • Tot wanneer is het lidmaatschap van de VEB vereist?

  Het lidmaatschap van de VEB is vereist ten minste tot het moment dat de compensatie is uitbetaald. Deze vindt naar verwachting in de eerste helft van 2020 plaats.
  Voor de volledigheid verwijzen wij naar de overige eisen voor deelname (zie vraag 2).

 • Ik had in de periode die loopt van 31 mei 2006 tot de datum van faillissement 23 december 2010 aandelen InnoConcepts, maar ben geen lid van de VEB, kan ik alsnog lid worden?

  U kunt niet meer meedoen aan de InnoConcepts-actie van de VEB.
  U kan wel alsnog lid kan worden van de VEB zodat u van toekomstige acties kan profiteren. Voor informatie over de voordelen van een VEB-lidmaatschap: klik hier.

 • Ik ben InnoConcepts belegger en was al voor 8 september 2016 VEB-lid, maar heb mij nog niet gemeld als deelnemer aan de InnoConcepts-actie van de VEB. Kan dat alsnog?

  Nee, u kunt zich niet meer aanmelden voor deelname aan de InnoConcepts-actie van de VEB.
  Aanmelden bij de InnoConcepts-actie van de VEB was mogelijk tot uiterlijk 1 oktober 2017. Indien u zich niet uiterlijk op 30 september 2017 heeft aangemeld voor de InnoConcepts-actie van de VEB komt u niet in aanmerking voor een vergoeding uit hoofde van de schikkingsovereenkomst met de (voormalige) bestuurders en commissarissen van InnoConcepts.

 • Is het vereist om de aandelen InnoConcepts in portefeuille te houden om deel te nemen aan de schikking?

  Nee, dat is niet nodig. Het gaat erom dat u in de relevante periode aandelen InnoConcepts in portefeuille had. Wij raden u aan om de bewijsstukken van uw transacties goed te bewaren.

 • Ik ontvang iedere week een nieuwsbrief van de VEB. Ben ik dan automatisch lid van de vereniging?

  Nee, ook niet-leden kunnen de nieuwsbrief ontvangen. U bent daarmee niet automatisch lid van de VEB. Voor informatie over de voordelen van een VEB-lidmaatschap: klik hier.