VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 13 juli 2018 de Fortisschikking verbindend verklaard. In totaal is ruim 1,3 miljard euro beschikbaar als vergoeding voor de schade die Fortis-beleggers leden in 2007 en 2008.

Indien u als VEB-lid aan de voorwaarden van de Fortisschikking voldoet en in aanmerking wilt komen voor compensatie, dan kunt u een claim indienen bij de claims administrator. Bijgaand overzicht dient ter verkrijging van meer inzicht in de wijze waarop u een claim kunt indienen.

Fase 1: Mededeling verbindendverklaring en papieren claimformulier (uiterlijk medio oktober 2018)
Staat u enige tijd ingeschreven voor de VEB-actie Fortis met een Nederlands of Belgisch postadres, dan heeft u al in 2018 per post het papieren claimformulier ontvangen van de claims administrator. Deze was als bijlage opgenomen bij de mededeling van de verbindendverklaring van de Fortisschikking. Klik hier voor meer informatie. Het (digitale) claimformulier is al vanaf 27 juli 2018 beschikbaar op de website forsettlement.com.

Fase 2: Transactieoverzicht (medio augustus 2018)
Diverse banken hebben medio augustus 2018 proactief een positieoverzicht verzonden naar de bij deze banken bekende adressen van huidige cliënten. In Nederland gaat het daarbij om de volgende banken: ABN AMRO, Rabobank, ING, Van Lanschot, BinckBank. Indien u geen positieoverzicht heeft ontvangen dan kunt u proberen om deze zelf op te vragen bij bank of broker voor zover zij stukken van u hebben bewaard (hier kunnen kosten aan verbonden zijn). De VEB kan u hier niet bij assisteren.

Fase 3: Bewijs van lidmaatschap en betaling (automatische verstrekking)
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de VEB ieder VEB-lid dat was geregistreerd voor de Fortis-actie een apart bewijs van lidmaatschap zou sturen, om daarmee in aanmerking te komen voor de gunstigere Ledencompensatie. Inmiddels is een efficiëntere route gevonden. De VEB verstrekt het bewijs van lidmaatschap en betaling direct aan de claims administrator zodat huidige VEB-leden geen bewijs hoeven te voegen bij deel III van het claimformulier. Het is uiteindelijk aan de claims administrator om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de gunstigere Ledencompensatie. Zie voor meer informatie over het te verstrekken bewijsmateriaal de website www.forsettlement.com.

Belangrijke mededeling: In tegenstelling tot hetgeen BinckBank heeft gecommuniceerd, dient u zelf uw claim bij de claims administrator in te dienen. Het is dus niet mogelijk om uw claim in te dienen bij de VEB.

Fase 4: Indiening claim en vervroegde uitbetaling (27 juli 2018 t/m 28 juli 2019)
Het is mogelijk om van vrijdag 27 juli 2018 t/m zondag 28 juli 2019 een claim in te dienen. Vanzelfsprekend moet u voor uitbetaling van compensatie wel aan de voorwaarden van de Fortisschikking voldoen.

Update 17-12-2018 : “Deze zéér omvangrijke schikking wordt afgewikkeld door een onafhankelijke claims administrator. Als u een claim op papier indient bij de claims administrator dan duurt het langer voordat u een ontvangstbevestiging ontvangt. Heeft u binnen één maand na indiening nog geen ontvangstbevestiging ontvangen dan dient u contact op te nemen met de claims administrator. Het kan voor alle digitale en papieren claims langer duren voordat u de compensatie krijgt waar u recht op heeft. De kans is groot dat het nog enkele maanden duurt alvorens u compensatie ontvangt. De oorzaak daarvan is de enorme drukte bij de claims administrator.”

Naar verwachting heeft u dus pas medio augustus 2018 het relevante bewijs om een geldige claim in te dienen. Op de website van de VEB (www.veb.net) kunt u de komende tijd meer informatie lezen over de afwikkeling van de Fortis-schikking en de wijze waarop beleggers een claim kunnen indienen. Zie verder ook de FAQ. Daarnaast is het raadzaam om de informatie op de schikkingswebsite te raadplegen: www.forsettlement.com.

 

Veelgestelde vragen