VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 13 juli 2018 de Fortisschikking verbindend verklaard. In totaal is ruim 1,3 miljard euro beschikbaar als vergoeding voor de schade die Fortis-beleggers leden in 2007 en 2008.

Waar staan we?
Binnen enkele weken zullen veel leden een bericht ontvangen van de claims administrator over de status van hun ingediende claim. In geval van een incomplete claim wordt met in de gelegenheid gesteld aanvullende informatie te verschaffen. Bij een volledig afgewezen claim bestaat er de mogelijkheid om beroep aan te tekenen. Dit dient wel binnen de in de brief gestelde termijn te gebeuren.

Update 24-5-2019 : Meer Fortis claims ingediend dan verwacht 
Een groot aantal gedupeerde Fortis beleggers heeft zich gemeld bij de claims administrator voor compensatie uit de Fortis-schikking. Er zijn meer dan 270.000 afzonderlijke claims ingediend, welke momenteel worden verwerkt. Er bestaat een kans dat de compensatie enigszins lager uit valt dan men op basis van eerdere schattingen kon afleiden. Ook dit is het gevolg van grotere belangstelling voor de schikking dan geraamd.

De deadline voor het indienen van claims is inmiddels verstreken. Nieuwe claims kunnen niet meer worden ingediend. 


Veelgestelde vragen