VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarom deze actie?
De VEB zet grote vraagtekens bij de informatievoorziening aan beleggers in de periode na februari 2013. Zo liet Imtech in mei 2015 nog weten positieve cijfers over 2015 te verwachten. Imtech lijkt echter na februari 2013 nooit 'in control' te zijn geweest.

Waar staan we?
Het faillissement van Imtech is uitgesproken op 13 augustus 2015. In september 2015 heeft de VEB de bestuurders en commissarissen van Imtech aansprakelijk gesteld voor mogelijke misleiding van beleggers voorafgaande aan het faillissement. De VEB is eveneens zeer kritisch op accountant KPMG en de rol van de banken. In het bijzonder gaat het om de rol van de banken bij de twee claimemissies, waarmee kort voor het faillissement nog 1,1 miljard euro werd opgehaald bij de aandeelhouders.

De VEB en de Imtech-curatoren hebben hun krachten gebundeld bij het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Imtech. Deze unieke samenwerking moet helpen duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden rond dit grootste naoorlogse faillissement van een beursgenoteerde onderneming in Nederland. Ook zullen de VEB en curatoren samenwerken bij eventuele acties jegens de mogelijk aansprakelijke partijen in het faillissement.

Door diverse oorzaken heeft het onderzoek vertraging opgelopen. Informatie over ontwikkelingen en de laatste stand van zaken wordt hier gepubliceerd.


Deze actie is (nog) open voor nieuwe leden Aanmelden

Deelname aan de actie is mogelijk als:
U aandeelhouder Imtech was vanaf 4 februari 2013. Meld u snel aan als VEB-lid.