VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarom deze actie?
De VEB zet grote vraagtekens bij de informatievoorziening aan beleggers in de periode na februari 2013. Zo liet Imtech in mei 2015 nog weten positieve cijfers over 2015 te verwachten. Imtech lijkt echter na februari 2013 nooit 'in control' te zijn geweest.

Waar staan we?
De VEB heeft in samenwerking met curatoren een schikking bereikt met de voormalige bestuurders en commissarissen van Imtech, hun verzekeraars en KPMG, de (voormalig) accountant van Imtech. De schikking maakt onderdeel uit van de afwikkeling van het Imtech-faillissement.

Deelname aan de actie
Compensatie is voorbehouden aan VEB-leden (peildatum 31 december 2023) die Imtechaandeelhouder waren in de periode van 4 februari 2013 tot en met 15 augustus 2015 en per saldo verlies hebben geleden op hun belegging.
Professionele partijen en marketmakers zijn uitgezonderd van deelname.