VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarom deze actie?

ICT-fonds LCI was begin deze eeuw een lieveling op de Amsterdamse beurs. Wat de aandeelhouders toen niet wisten, is dat de snelle groei mogelijk was dankzij leugens, opgepompte balansen en mismanagement. In december 2001 werd LCI failliet verklaard. 

Waar staan we?

Een paar maanden vóór de ondergang in 2001 spiegelde technologiebedrijf LCI zijn aandeelhouders nog forse winsten voor. Door fraude, misleiding en falend management hebben beleggers grote schade geleden. De VEB wenst deze schade te verhalen compensatie te verkrijgen voor gedupeerde beleggers. Na een lange enquêteprocedure daagde de VEB in 2011 de bestuurders commissarissen en accountant PWC voor de rechter.

De bestuurder en de commissarissen stelden dat de vorderingen van de beleggers waren verjaard. De Rechtbank Amsterdam ging daarin mee en heeft begin 2014 geoordeeld dat de vorderingen waren verjaard. In hoger beroep heeft het Gerechtshof Amsterdam evenwel - met de nodige voorbehouden - geoordeeld dat de vorderingen niet zijn verjaard. Het Hof heeft de inhoudelijke behandeling van de procedure hervat.

De procedure tegen accountant PwC loopt nog bij de rechtbank. De VEB heeft de controledossiers opgevraagd. Deze inzage is geweigerd. De rechtbank moet nu oordelen op de inhoudelijke vraag of PwC ten onrechte een goedkeurende verklaring heeft gegeven bij de LCI-jaarrekening 200/2001. De inhoudelijke behandeling is daarop voortgezet.

Naar verwachting zal nog geen definitief oordeel worden uitgesproken in 2019.