VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Stand van zaken
Steinhoff heeft een wereldwijde schikking bereikt met haar beleggers en financiers. Deze schikking – in de vorm van een akkoord – heeft de goedkeuring van de rechtbank Amsterdam verkregen. Gedupeerde beleggers kunnen nu zelf hun claims indienen.

Goedkeuring Steinhoff Settlement door Rechtbank Amsterdam, indienen claimformulieren.
De Global Settlement inzake Steinhoff, die is ondersteund door VEB-European Investors, is op 23 september 2021 door de Rechtbank Amsterdam goedgekeurd.

U bent gerechtigd tot een vergoeding onder deze schikking indien u als belegger in Steinhoff:

● 
Aandelen in International Holdings N.V. en/of Steinhoff International Holdings Proprietary Limited hield of hebt gekocht gedurende enig moment in de periode van 2 maart 2009 (opening beurs) tot en met 5  december 2017 (sluiting beurs) en u deze aandelen hebt gehouden tot in ieder geval 5 december 2017 (sluiting beurs); of
● 
Aandelen vóór 2 maart 2019 kocht en deze hebt gehouden tot in ieder geval 5 december 2017.


Beleggers die voor een vergoeding in aanmerking komen onder deze Globla Settlement dienen dit claimformulier in te vullen. Wees ervan bewust dat VEB-European Investors dit claimformulier niet namens u kan invullen; u zult dit als in aanmerking komende belegger zelf moeten doen.

Steinhoff Settlement approved by Amsterdam District Court; filing of claims.

The Global Settlement concerning Steinhoff and supported by VEB-European Investors, was approved by the Amsterdam District Court on 23 September 2021.

You may be eligible to receive compensation as investor in Steinhoff if:
● 
You held or purchased shares in Steinhoff International Holdings N.V. and/or Steinhoff International Holdings Proprietary Limited at any time in the period from 2 March 2009 (opening of business) up to 5 December 2017 (close of business) and continued to hold such shares until (at least) 5 December 2017 close of business; or
● 
You bought shares before 2 March 2009 and still held those shares on 5 December 2017.


Eligible investors can file a claim to receive the compensation under this Global Settlement if you fill in 
this form. Please be aware that VEB-European Investors cannot file a claim on your behalf, if you are an eligible investors you have to file the claim yourself.

A
chtergrond
Steinhoff is na Ikea het grootste woonretailbedrijf van Europa. De van oorsprong Zuid-Afrikaanse onderneming bezit tientallen ketens, vooral op het gebied van meubels, bedden en matrassen. Steinhoff is een Nederlandse entiteit, statutair gevestigd te Amsterdam.

Woongigant Steinhoff verloor begin december 2017 bijna 90 procent van zijn beurswaarde. Aandeelhouders leden hierdoor 12 miljard euro schade. Dat gebeurde in reactie op het aangekondigde vertrek van ceo Markus Jooste en het bericht dat er onregelmatigheden zijn gevonden in de cijfers. De onregelmatigheden hadden betrekking op boekhoudkundige waarderingen van niet-Zuid-Afrikaanse activa. Deze activa werden in de jaarrekening over 2016 nog gewaardeerd op 6 miljard euro.

De VEB en European Investors hebben op 8 december 2017 Steinhoff en vijftien bestuurders en commissarissen aansprakelijk gesteld voor de door de aandeelhouders geleden schade. Ook heeft de VEB accountant Deloitte aansprakelijk gesteld.

Steinhoff is onder andere genoteerd aan de beurs van Frankfurt en aan de beurs van Johannesburg, Zuid-Afrika.