VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarom deze actie?
De VEB en European Investors hebben op 8 december 2017 Steinhoff en vijftien bestuurders en commissarissen aansprakelijk gesteld voor de door de aandeelhouders geleden schade. Ook heeft de VEB accountant Deloitte aansprakelijk gesteld.

Steinhoff is na Ikea het grootste woondetailhandelsbedrijf van Europa. De van oorsprong Zuid-Afrikaanse onderneming bezit tientallen ketens, vooral op het gebied van meubels, bedden en matrassen. Steinhoff is een Nederlandse entiteit, statutair gevestigd te Amsterdam.

Steinhoff verloor begin december 2017 bijna 90 procent van haar beurswaarde. Aandeelhouders leden hierdoor 12 miljard euro schade. Dat gebeurde in reactie op het aangekondigde vertrek van CEO Markus Jooste en het bericht dat er onregelmatigheden zijn gevonden in de cijfers. De onregelmatigheden hadden betrekking op boekhoudkundige waarderingen van niet-Zuid-Afrikaanse activa. Deze activa werden in de jaarrekening over 2016 nog gewaardeerd op 6 miljard euro.

De VEB zet grote vraagtekens bij de informatievoorziening van Steinhoff aan beleggers. Inmiddels is gebleken dat zowel de jaarrekening over 2016 als over 2015 geen getrouw beeld geeft van de financiële positie van Steinhoff. Deloitte voorzag deze jaarrekeningen van een ongeclausuleerde goedkeurende controleverklaring. Steinhoff is onder andere genoteerd aan de beurs van Frankfurt en aan de beurs van Johannesburg, Zuid-Afrika. Overigens procedeert de VEB/European Investors ook tegen Deloitte als controlerend accountant.

 

Waar staan we?

Stand van zaken: standstill met Steinhoff, procedure tegen Deloitte in 2019 op de rol
De VEB/European Investors en Steinhoff zijn op 17 oktober 2018 overeengekomen de in Nederland tussen hen lopende collectieve actie te schorsen tot 3 april 2019. De VEB/European Investors heeft als collectieve belangenbehartiger Steinhoff voor de Nederlandse rechter gedaagd voor volgens VEB onjuiste en misleidende jaarrekeningen, prospectussen en persberichten.

Steinhoff krijgt dankzij de schorsing tijd om het herstructureren van haar onderneming voort te zetten en verdere voortgang te maken met haar onderzoeken en de voorbereiding van haar financiële verslaggeving. “Steinhoff is bezig met een complexe reorganisatie, waarbij zij haar financiële verplichtingen herstructureert en haar onderzoek en financiële verslaggeving aan het afronden is. Deze overeenkomst biedt ons tijd om ons te concentreren op het voltooien van deze taken in het belang van alle stakeholders”, aldus Danie van der Merwe, huidig CEO van Steinhoff. De VEB/European Investors is akkoord gegaan met deze belangrijke stap omdat daarmee de stabilisering van de onderneming verder wordt gesteund, wat in het belang is van zowel de zittende als voormalige Steinhoff-aandeelhouders.

VEB/European Investors-directeur Paul Koster: “De VEB/European Investors beoogt met deze overeenkomst de belangen van haar institutionele partners, particuliere leden en beleggers in het algemeen te dienen.” Na de schorsing staat het de VEB/European Investors en Steinhoff vrij om de juridische procedure voort te zetten, dan wel om via onderhandelingen een schikking te bereiken voor gedupeerde aandeelhouders.

Deze actie is nu open voor deelname Aanmelden

Relevante periode 1 januari 2015 tot en met 8 december 2017