VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vastbesloten blijven groeien

Aalberts Industries (AI) zet de groei verder door. De omzet steeg in 2006 met 37 procent tot 1,44 miljard euro en het bedrijfsresultaat (ebita) met 40 procent tot 168,1 miljoen euro. De doelstellingen voor de afgelopen vijf jaar – verdubbeling van omzet en winst – zijn gehaald en gelden ook weer voor de komende vijf jaar.

De autonome omzetgroei bedroeg 14 procent en acquisities droegen daaraan voor 23 procent bij. Uitstekende concerncijfers, al lopen de bedrijfsontwikkelingen van de twee divisies de laatste jaren nogal uiteen. Industrial Services zag in 2006 een omzetstijging van 10 procent tot 450 miljoen euro en bij Flow Contol was die stijging zelfs 54 procent, tot 991 miljoen euro. Vijf jaar geleden waren beide divisies nog vrijwel even groot. Het concernevenwicht komt volgens bestuursvoorzitter Jan Aalberts niet in gevaar. De beide divisies werken in verschillende markten met uiteenlopende marges en acquisitiemogelijkheden. Dat bleek in 2006 ook weer uit de verdeling van de omzetgroei. Industrial Services groeide met 6 procent autonoom en 4 procent door acquisities, bij Flow Control waren deze percentages 17 autonoom en 37 door acquisities. De overname van het Franse Comap leverde 180 miljoen euro omzet extra op.

Aalberts is een ambitieuze ondernemer, maar schaalvergroting is ook noodzakelijk om een sterke positie te behouden in markten, waar afnemers met steeds minder leveranciers willen werken. De door Brussel aangekondigde kartelboete van 110,8 miljoen euro verwerpt AI scherp. Hiervoor wordt geen voorziening noodzakelijk geacht. Sterke invloeden van de economische conjunctuur ziet AI niet. Een conjunctuuromslag raakt het concern niet zozeer, is de overtuiging. De diverse bedrijfsonderdelen opereren in uiteenlopende markten.

Bij deze sterke groei van de onderneming geeft oprichter Aalberts wellicht langzamerhand iets prijs van zijn persoonlijke invloed, maar hoeveel is niet geheel duidelijk. Zo is het acquisitiebeleid niet alleen in zijn handen, een team ondersteunt hem daarbij, zei hij. In antwoord op de weer onvermijdelijke vraag over het zoeken naar een opvolger gaf hij te kennen nog lang niet genoeg te hebben van zijn werkzaamheden voor AI.

De mededirecteuren lijken wat meer ruimte te krijgen. Onder de directie functioneert nu een tiental groepsmanagers. Het onlangs aangetreden directielid Lousberg heeft de in oktober vertrokken Bolkenstein opgevolgd. Bij de raad van commissarissen treedt een jongere generatie aan. President-commissaris Niessen vertrok na 26 jaar, vice-voorzitter Brakel nam zijn taak over. Tot nieuwe commissarissen werden benoemd Van de Vijver, ex-Shell, en Scheffers, SHV-bestuurslid.

Aan het dividendbeleid wenst AI niet te tornen. Er wordt 75 procent van de winst ingehouden voor versterking van de financiële positie van het concern en 25 procent is bestemd voor dividenduitkering. Dit dividendbeleid werd hier en daar mager genoemd. Maar Aalberts houdt vast aan een sterke oorlogskas om overnames zo veel mogelijk uit eigen middelen te betalen, wat ook in het voordeel van aandeelhouders zal zijn.