VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vrolijk verder op het groeipad

Aalberts Industries (AI) gaat in hetzelfde tempo onverstoorbaar door op de ingeslagen weg naar topposities in de markt voor elk van de twee hoofdactiviteiten Industrial Services en Flow Control. Naast soms bescheiden autonome groei is daarvoor een actief acquisitiebeleid nodig. Dat levert vrijwel ieder jaar hetzelfde beeld op. Een reeks van kleinere overnames wordt af en toe afgewisseld met een grotere vis.

Het nettoresultaat steeg in 2005 met 17 procent tot 83,1 miljoen euro. De netto-omzet nam met 18 procent toe tot 1,1 miljard euro en komt dus weer boven de omzetgrens van 1 miljard. Nu in euro’s, in 2000 was dat nog in guldens. Het autonome deel van de omzetgroei bedroeg 3 procent. Dat viel tegen. De marktomstandigheden die in de eerste helft van 2005 nog slecht waren, verbeterden sterk in de tweede helft.

In 2005 zijn acht bedrijven overgenomen. Dit jaar zijn daar alweer het Spaanse Pemag en het Franse Comap aan toegevoegd. Comap is met een omzet van 180 miljoen euro niet onbelangrijk, zeker niet voor de divisie Flow Control. Deze houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van producten voor het verbinden, distribueren en reguleren van vloeistoffen en gassen. De netto-omzet steeg hier met 28 procent tot 644,8 miljoen euro. De autonome groei was slechts 5 procent. Het bedrijfsresultaat was hier 74,4 miljoen euro. De divisie Industrial Services behaalde een omzet van 410,2 miljoen euro. Een toename van 4 procent, hoofdzakelijk door acquisities. Deze divisie is actief in de ontwikkeling, productie, behandeling en verkoop van hoogwaardige industriële eindproducten. Het bedrijfsresultaat beliep hier 45,9 miljoen euro. Het verschil in omzet tussen deze twee divisies loopt op. In 2003 was dat nog 63, miljoen euro, in 2005 is het toegenomen tot 234,6 miljoen euro. De meeste regio’s toonden een stabiele omzetontwikkeling, met uitzondering van Oost-Europa en de Verenigde Staten. In Oost-Europa steeg de omzet met 43 procent tot 65,5 miljoen euro. Relatief spectaculair, maar nog een bescheiden positie. In de Verenigde Staten verdubbelde de omzet tot 127,2 miljoen. Op die nog zeer gefragmenteerde markt moet AI zijn positie aanzienlijk kunnen versterken.

AI heeft de bedrijfsomzet de afgelopen vijf jaar zien verdubbelen. Bestuursvoorzitter Jan Aalberts ziet voor omzet en winst de komende vijf jaar weer een verdubbeling, zo bevestigde hij. Er zijn voldoende reserves voor de financiering van expansie. Alleen voor een grote overname komt een emissie in aanmerking. Gevraagd naar de grenzen aan de groei van AI denkt Aalberts voor een reeks van jaren nog voldoende groeimogelijkheden te hebben. De markt biedt daarvoor genoeg ruimte, zelfs in thuisland Nederland, mede door de consolidatietendens bij afnemers die leveranciers willen met een steeds breder productenpakket. Met de toegenomen omvang blijven risicobeheersingssystemen een centraal thema, ondanks de decentrale verantwoordelijkheden. Maar Aalberts houdt uiteindelijk de touwtjes in handen en dat stemde de merendeels trouwe aandeelhouders tevreden.