VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onverstoorbaar groeien

Aalberts Industries noteerde in vrijwel alle opzichten weer een duidelijke groei. De omzettoename was 14 procent, gelijk verdeeld over autonoom en acquisities. De omzetgroei dient ook evenwichtig te zijn verdeeld over de twee hoofdgroepen.

De eerste, Industrial Services, is actief in de ontwikkeling, productie, behandeling en verkoop van complexe onderdelen voor hoogwaardige industriële eindproducten op basis van klantenspecificaties. Het geografische zwaartepunt van deze activiteiten ligt in Europa. De tweede groep, Flow Control, houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van producten en systemen voor het verbinden, distribueren en reguleren van vloeistoffen en gassen.

Er is niet ieder jaar evenwicht in groei tussen de twee hoofdgroepen. Vorig jaar was de omzetgroei bij Industrial Services met 9 procent tot 394,3 miljoen euro geheel autonoom. Bij Flow Control nam de omzet toe met 19 procent tot 503,4 miljoen euro, waarvan 4 procent autonoom. De overige 15 procent kwam vooral uit de acquisitie van Raufoss Water & Gas (Noorwegen) en Elkhart (VS). Flow Control was ook in 2003 sterker gegroeid.
Recent heeft Aalberts Industries weer twee bedrijven overgenomen, SGI in Frankrijk met 20 miljoen euro omzet en het Duitse Kalle met 3 miljoen euro omzet. Het is de bedoeling dat overgenomen bedrijven direct aan de winst bijdragen, in dezelfde mate als de rest van het concern.

Tegen de achtergrond van de nog matige marktontwikkelingen toonde president-directeur Jan Aalberts zich tevreden over 2004. De nettowinst steeg met 27 procent en de winst per aandeel met 25 procent. De solvabiliteit ging van 32,7 procent in 2003 naar 34,2 procent in 2004 en het dividend steeg met 25 procent. Met een uitkeringspercentage van 25 procent voert Aalberts Industries een matig dividendbeleid om de overige 75 procent te reserveren voor verdere groei. Maar over het koersverloop in 2004 viel weinig te klagen, de koers liep op van 20,53 naar 35,70 euro per eind 2004.

Aalberts gaat met de onderneming voorlopig op dezelfde voet verder. Dat doet hij nog steeds succesvol. Zijn inbreng in het bedrijf is groot. Dat was ook in deze vergadering het geval. President-commissaris Niessen toont zich wel een goede voorzitter, maar Aalberts steelt de show te midden van vele trouwe aandeelhouders. Zo af en toe geeft hij vaderlijk zijn twee mededirecteuren het woord. Op detailvragen gaat hij niet te veel in, met een vriendelijk woord wil hij meestal volstaan, waarbij hij zeker vier keer wees op het concurrentiegevaar dat overal op de loer ligt.