VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Groei gaat door

Aalberts Industries (AI) voert al jaren een helder strategisch beleid. De eerste doelstelling is groei van de winst per aandeel (de laatste vijf jaar circa 50 procent, ondanks emissies voor grote acquisities). Voor een groei van de wpa is omzetgroei nodig die zowel autonoom als door middel van acquisities bereikt wordt.

Als de markten tegen zitten, en dat was de laatste twee jaar het geval, dan komt de bijdrage vooral uit aankopen. De groei moet ook evenwichtig verdeeld zijn over de twee groepsactiviteiten. Deze zijn: Industrial Services en Flow Control. Industrial Services biedt door middel van hoogwaardige technologie producten aan die complex en klantspecifiek zijn. Via een europees netwerk van productielocaties zit AI dicht bij de klant deze zijn o.a. chipmachine- en telecomindustrie en de automobiel sector. Men streeft naar topposities in die markten. Dit is nodig omdat aan de afnemerszijde steeds meer geconsolideerd wordt. Verder moet de balans gezond blijven. Hierbij streeft AI naar een garantievermogen van minimaal 25 procent van het balanstotaal, in 2003 was dit 32 procent.

Over het moeilijke jaar 2003 is president directeur Jan Aalberts zeer tevreden. Voor grote acquisities was geen ruimte, mede door de lage beurskoers. Toch werden nog vijf bedrijven gekocht o.a. in Frankrijk en Zweden, begin 2004 werd de Noorse firma Rawfoss overgenomen. Hiermee krijgt de divisie Flow Control voor water, gas en verwarming een entree op de Scandinavische markt. Alle acquisities werden uit eigen middelen gefinancierd. De AVA wordt elk jaar door een trouwe groep van circa 80 particulieren aandeelhouders bezocht, die een fan zijn van oprichter en grootaandeelhouder Aalberts. Bij hen leeft de vraag wanneer stopt Jan, die inmiddels 62 jaar is. Voorzitter van de raad van commissarissen de heer Niessen wil hier niet op in gaan, maar de opvolging is goed geregeld.

De top bestaat uit 15 mensen in een bedrijf dat decentraal georganiseerd is. Dit geeft ruimte aan creativiteit en ondernemersschap voor het lokale management. Financiering, verzekeringen en uiteraard de aansturing worden centraal geregeld. In 2003 werd een nieuw bonussysteem gekoppeld aan financiële doelstellingen. Het resultaat hiervan was dat het werkkapitaal verbeterde met 17 miljoen euro. De kasstroom steeg met 20 procent tot 114 miljoen euro. Voor 2004 is Aalberts optimistisch. In het vierde kwartaal 2003 trokken de markten reeds aan en deze trend zet zich voort. Vooral Oost Europa en Rusland zullen evenals in 2003 bovengemiddeld groeien. Naast autonome groei met betere marges worden de acquisities onverminderd voortgezet. Wellicht komt dan een eerdere uitspraak namelijk te streven naar een omzet van een miljard euro dan binnen bereik. Dertien augustus worden de halfjaar cijfers gepubliceerd.