VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onduidelijk groeipad

Na de desinvesteringen in 2006 (zalmkwekerij Marine Harvest) en enkele acquisities in 2007, is Nutreco er in geslaagd een omzet te behalen van ruim 4 miljard euro met een bedrijfsresultaat van 149 miljoen euro. Het op één na hoogste bedrijfsresultaat (164 miljoen euro in 2001) in het tienjarig bestaan van Nutreco als beursgenoteerd bedrijf. Vorig jaar lag dit bedrijfsresultaat (ebitda) nog op 113 miljoen euro.

Uit de cijferpresentatie door bestuursvoorzitter Wout Dekker werd al snel duidelijk dat het bestuur uitermate tevreden is over de behaalde resultaten. Daarbij moet overigens wel worden aangetekend dat de omzetstijging van 1 miljard euro in 2007 ten opzichte van 2006 voor eenderde deel tot stand is gekomen door prijsstijgingen op de wereldmarkt van grondstoffen en dus niet door een hogere afzet. Met een afzet van 8 miljoen ton meng/diervoeder behoort Nutreco in deze branche nu tot de top vijf ondernemingen in de wereld. Research en development (r&d) en innovaties zijn en blijven zeer belangrijk voor Nutreco. Door het werken in vierentwintig landen waar eigen fabrieken en werkmaatschappijen zijn gevestigd, is Nutreco minder kwetsbaar voor dierziektes.

De omzet en resultaten van Nutreco vertonen een voortdurend stijgende lijn en er wordt gestreefd naar een ebitda van 230 miljoen euro in 2010, hetgeen een verdubbeling ten opzichte van 2006 betekent. Behalve deze doelstelling wordt in het jaarverslag als strategisch doel voor aandeelhouderswaarde creatieeen brutomarge nagestreefd van 5 procent (2007: 3,7 procent).

Het blijft echter onduidelijk op welke wijze Nutreco deze stijging wil bereiken. Zeker gelet op de overname van enkele activiteiten van Basf (geconcentreerde vitaminemengsels, premixen en basismixen) en kort daarna (in mei 2007) de grootste overname (kosten 330 miljoen euro) ooit van Nutreco, de diervoedingsactiviteiten van Maple Leaf. Voor aandeelhouders is het van het grootste belang om duidelijkheid te hebben over welk groeipad Nutreco nu inslaat. Nog een overname roept namelijk direct de vraag op of dit voor Nutreco nog wel te beheersen is.

Ondanks meerdere vragen hieromtrent van de VEB wilde president-commissaris Rob Zwartendijk zich niet binden of deze stijging moet worden gerealiseerd door autonome omzet of acquisities. Een wel erg onbevredigend antwoord. Volgens de voorzitter van de audit committee van de raad van commissarissen Louis Ligthart wordt er met name extra aandacht gegeven aan de integratie van de kleine acquisities en op de vraag van de VEB of de integratie van IT systemen en risicobeheersing onder controle is, reageerde hij positief. Ook wordt er meer gewerkt aan harmonisatie en centralisering van de automatisering.

Op het terrein van het beloningsbeleid is een duidelijke verbetering doorgevoerd. Nadat prestatieaandelen onvoorwaardelijk zijn toegekend aan het management, moeten zij deze vanaf nu gewoon – in overeenstemming met de code-Tabaksblat – voor een periode van vijf jaar aanhouden en kunnen dus niet eerder worden gekocht.