VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wachten op overnames

Nutreco heeft het boekjaar 2006 afgesloten met een recordresultaat van 520 miljoen euro op een omzet van ruim 3 miljard euro,
vooral dankzij de boekwinst van ruim 400 miljoen euro op verkochte
bedrijfsactiviteiten. De belangrijkste daarvan was het belang van 75 procent in
zalmkweekbedrijf Marine Harvest. Ook werd afscheid genomen van het
dierenfokkerijbedrijf Eurobrid. Met het afronden van de desinvesteringsfase van
de strategie kan de opbouwfase van Nutreco beginnen.

Exclusief de incidentele baten, laten bedrijfsresultaat en winst nog altijd
een opgaande lijn zien. Ten opzichte van 2005 zijn deze gestegen met
respectievelijk 2,4 en 13 procent. Op divisieniveau blijkt echter dat drie van
de vier divisies te kampen hebben met margedruk. In het bijzonder de
vleesdivisie die in 2006 verantwoordelijk was voor ongeveer 25 procent van de
omzet en 8 procent van de winst, moest genoegen nemen van een flinterdunne marge
van 2,3 procent (2005: 3,5%). De angst voor een nieuwe uitbraak van de
vogelgriep en hogere inkoopprijzen hebben een behoorlijke impact gehad. In 2005
waren de prestaties van deze divisie juist nog zeer goed.

De VEB stelde daarom dat deze divisie wellicht niet langer past in de strategie van Nutreco, die
juist gericht is op minder volatiele resultaten. Bestuursvoorzitter Wout Dekker
zag dit anders en wees op het hoge rendement op het geïnvesteerde vermogen bij
deze divisie en op een nieuw systeem om inkoopkosten te kunnen doorberekenen. Om
inzicht te krijgen in de concrete financiële doelstellingen van Nutreco op de
middenlange termijn, ook op divisieniveau, vroeg de VEB hierop een toelichting.
Nutreco wilde die echter vanwege de vermeende concurrentiegevoeligheid niet
verstrekken.

In een business met lage marges draait het vooral om schaalgrootte. Nutreco
richt zijn pijlen daarom nu op het uitbouwen van zijn posities in diervoeding en
visvoer, zowel door autonome groei als door acquisities. Overnames moeten
Nutreco’s positie versterken in West-Europa en in groeimarkten als Azië, Latijns
Amerika en Oost-Europa. Het overnamepad is inmiddels ingeslagen door de aankoop
van de activiteiten van Basf in geconcentreerde vitaminemengsels, premixen en
basismixen met een jaaromzet van ongeveer 200 miljoen euro. Volgens Dekker
worden momenteel gesprekken gevoerd met kandidaten die samen ruim 1 miljard aan
omzet generen. Voorts moet het rendement op geïnvesteerd vermogen (roace) op
ongeveer 20 procent liggen en de ebitda op ongeveer 15 procent.

Op gebied van corporate governance werd een nieuw langetermijnbeloningsbeleid
voorgesteld. Hierin zijn opties vervangen door voorwaardelijke toekenning van
aandelen op basis van het totaal aandeelhoudersrendement ten opzichte van een
peer group. Deze bleek te bestaan uit alle Nederlandse beursgenoteerde
ondernemingen: een wel heel ruime peer group! Bovendien hoeven de
onvoorwaardelijk toegekende aandelen niet voor een periode van vijf jaar te
worden aangehouden, zoals de code-Tabaksblat bepaalt. De VEB heeft daarom
tegengestemd.