VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Dieptepunt gepasseerd

Verslagjaar 2003 was het rampjaar voor Nutreco. Het afboeken van de helft van de goodwill en concessies op de balans (190 miljoen euro) en daarboven een combinatie van lage zalmprijzen en dierziekten in de agribusiness, die omzet en winst verlaagden, drukten Nutreco diep in het rood. De ebita daalde voor het derde jaar in successie en is met 118 miljoen euro beneden het niveau van 2000 beland. Gelukkig bleef de kasstroom van de afgelopen jaren (144 miljoen) wel op peil.

Voor 2004 verwacht Nutreco in het eerste halfjaar uit te komen op het niveau van 2003 en een verbetering in het tweede halfjaar. Hoewel de extreem lage zalmprijzen in de periode 2002-03 nog niet geleid hebben tot sluiting van grotere bedrijven, is het resultaat wel een vermindering van de vispijplijn met acht procent, waardoor de Europese prijzen aantrekken. Daarnaast zijn er positieve ontwikkelingen in de agribusiness in Spanje en in het varkens- en kippenvlees in de Benelux. De eerste commerciële kabeljauwoogst wordt eind 2004 verwacht. Tenslotte versterken de in 2003 doorgevoerde herstructureringen en efficiencyverbeteringen de concurrentiepositie. De verwachte besparing voor 2004 bedraagt zestien miljoen euro.

De strategie voor de middellange termijn richt zich op autonome groei bij stabiele marges. De balans laat een solvabiliteit zien van 31 procent, waarbij dan nog een derde van het eigen vermogen uit geactiveerde goodwill bestaat, zodat grotere acquisities uitgesloten zijn. Het belangrijkste streven is de upgrading van zalm tot half- en eindproducten in Europa. Om dit te bereiken zullen de marketingbudgetten in enkele jaren moeten worden verdubbeld en zal procescapaciteit moeten worden gecreëerd. Verder wil men de mengvoederactiviteiten van de Benelux uitbreiden naar noordwest Europa en in Spanje verder ontwikkelen. Met premixes wil men groeien buiten de bestaande gebieden. Huisdiervoeding zal men uitbreiden daar waar al een positie bestaat (Italië en Spanje). Doelstellingen voor wat betreft omzet- en winstgroei zijn vastgesteld, maar zullen op zijn vroegst in het tweede halfjaar genoemd worden.

Corporate governance was een belangrijk agendapunt. Nutreco zal op enkele uitzonderingen na, bijvoorbeeld het openbreken van de bestaande contracten met zittende bestuurders, de code-Tabaksblat naleven. Over het beloningsbeleid ontstond een stevige discussie. Terwijl de criteria voor de bonusuitkering duidelijk lijken – winst- en kasstroomdoelstelling vijftig procent, strategische en operationele doelen ieder 25 procent – en achteraf uitgelegd kunnen worden, is de toekenning van gratis aandelen aan het bestuur zeer discutabel. De toekenning is gebaseerd op de toename van Total Shareholders Return en wordt vergeleken met een ‘peer’ groep van twaalf bedrijven. De samenstelling van deze groep met onder andere drie bouwbedrijven is merkwaardig en de hoogte van de toekenning, die bij een middenpositie in de groep het salaris bijna kan verdubbelen, is extreem. Pensioenfonds ABP en de VEB waren echter de enige tegenstemmers. De andere aandeelhouders, inclusief de aanwezige Fortis Bank, vinden kennelijk een potentiële salarisverdubbeling in deze tijd niet abnormaal.