VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Indrukwekkende groei

Nutreco heeft in 2001 wederom een indrukwekkende groei laten zien. Het bedrijf kent twee hoofdactiviteiten, te weten Aquaculture en Agriculture.

Door overnames in 2000 en ook in begin 2001 is het belang van Aquaculture (met name zalm) sterk toegenomen. Het aandeel van Aquaculture in het bedrijfsresultaat steeg verder van 55 procent naar 70 procent. Bij Agriculture gaat het om pluimvee en varkens. In 2000 hebben de zeer gunstige resultaten van Aquaculture een teruggang bij Agriculture ruimschoots kunnen compenseren.De golf van dierziektes zoals BSE, dioxine, varkenspest en MKZ en de soms ook negatieve geluiden over vis vormen een reden tot zorg en voortdurende aandacht.Naast optimale kwaliteitszorg heeft men gezorgd voor spreiding over producten en markten. Op een verdere geografische spreiding en verhoging van de toegevoegde waarde door bewerking en verwerking van de geproduceerde vis en vlees is men attent.Voor 2001 heeft men enerzijds goede verwachtingen van het pluimvee terwijl anderzijds de zalm de zeer gunstige marktprijzen van het jaar 2000 niet zal kunnen evenaren. Naast verdere acquisities zal er ook sterke nadruk op synergie worden gelegd, men verwacht een groei van de winst per aandeel n afschrijving van goodwill van 10 procent te behalen. Vr goodwillafschrijving correspondeert dit met een winstgroei per aandeel van rond 18 procent.De invloed van de MKZ, waar men overigens met name in het belangrijke Spanje en in de pluimvee-activiteiten geen last van had, zal mede door compenserende effecten per saldo beperkt zijn.