VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Zalm de deur uit

Verkoop van uiteindelijk het hele belang in de viskwekerij Marine Harvest moet Nutreco een betere gemiddelde marge, een sterk verbeterd rendement, een goede kasstroom en minder sterk fluctuerende resultaten opleveren.

President-commissaris Rob Zwartendijk en bestuursvoorzitter Wout Dekker leidden de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Nutreco naar unanieme goedkeuring van het voorstel om Marine Harvest naar de beurs te brengen of onderhands te verkopen. Het betreft de verkoop van het hele 75%-belang of van ten minste 34 procent in die joint venture van Nutreco en Stolt Nielsen. Verkoop van ten minste 34 procent garandeert een overblijvend minderheidsbelang. De uiteindelijke verkoop van het totale belang is volgens Nutreco de juiste weg om belangenverstrengeling in de toekomstige leverancier-klantrelatie te voorkomen. Marine Harvest is met een wereldmarktaandeel van 22 procent (waarmee zij bijna driemaal zo groot is als nummer twee in de markt) een vitale klant.

De vis- en zalmkweek liet sterk fluctuerende resultaten zien met een ebit variërend van -5 tot +15 procent, bij een rendement van -5 tot +15 procent op een investering van 500 miljoen euro. Het is een kapitaalintensieve operatie. Verkoop van Marine Harvest moet voor Nutreco dan ook leiden tot een betere gemiddelde marge, met een sterk verbeterd rendement, een goede kasstroom en minder sterk fluctuerende resultaten.

De opbrengst van de verkoop zou aangewend kunnen worden voor acquisities in de groeiende diervoermarkten van Centraal- en Oost-Europa, Azië en Latijns-Amerika en voor investeringen in visvoer. Verder kan Nutreco een actievere rol spelen bij de consolidatie van de vleessector in de Benelux en Spanje.

Gezien de succesvolle beursgang van twee kleinere concurrenten in Chili en Noorwegen lijkt een beurswaarde boven de boekwaarde van 544 miljoen van het 75%-belang in Marine Harvest verzekerd. Ook zal de door Nutreco verstrekte lening van 150 miljoen dan door de banken overgenomen worden.

Overigens ligt Marine Harvest operationeel goed op koers: de nieuwe organisatie is na de fusie nu op haar plaats, verschillende fabrieken zijn reeds gesloten, vierhonderd man zijn afgevloeid en een synergiewinst van 30 miljoen euro lijkt haalbaar.
Het pad voor de komende beursgang is zeker geëffend door de momenteel hoge zalmprijzen. Anderzijds is de door Nutreco ingezette consolidatiegolf in de zalmindustrie beslist een factor geweest bij het herstel van het prijsniveau.

Een vertegenwoordiger van het Amerikaanse Capital Strategies merkte nog op dat Marine Harvest het risico loopt op een importverbod voor gekweekte zalm in de Verenigde Staten vanwege de roofbouw op vis om in haar behoefte aan vismeel en visolie te voorzien, een bedreiging voor de visstand in de wereld. Deze opmerking, in feite buiten de orde, bracht niemand uit zijn evenwicht. Het voorstel tot verkoop van Marine Harvest werd unaniem aangenomen door de 25 aanwezige aandeelhouders, die 35 procent van de gewone aandelen en 100 procent van de cumulatief preferente aandelen vertegenwoordigden.