VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Specialist in veevoeders

In de jaarvergadering van Nutreco bleken 185 aandeelhouders direct vertegenwoordigd te zijn met bijna 50 procent van het aandelenkapitaal. Zij kregen opnieuw magere resultaten gerapporteerd. Slechts door een boekwinst van ruim 20 miljoen euro op de verkoop van de Hendrix Meat Group kon het bedrijfsresultaat fractioneel verbeterd worden.

De omzet steeg weliswaar 50 procent, maar de brutomarge daalde opnieuw. Exclusief incidentele posten noteerde Aquaculture een teruggang in het bedrijfsresultaat van bijna 2 procent en Agriculture van 12 procent met kipvlees als boosdoener. De viskweek rapporteerde een verlies van 15 miljoen euro. De verbetering in het nettoresultaat van 56 tot 77 miljoen euro kwam tot stand door een lagere afschrijving op goodwill, lagere belastingen, een beter resultaat op deelnemingen en het positief resultaat van de bijzondere baten.

Toch zat het bestuur wat comfortabeler in de stoelen dan vorig jaar. Met optimisme wordt de weg van de nieuwe strategie ingeslagen: viskweek buiten de deur met een werkkapitaal van in totaal circa 550 miljoen euro, belang kip- en varkensvlees gereduceerd en focus op de relatief succesvolle activiteiten in dier- en visvoer.

De resultaten van Nutreco zullen de komende jaren nog sterk beïnvloed worden door de viskweek-joint venture Nutreco-Stolt Nielsen. De consolidatie in de zalmkweekindustrie voltrekt zich relatief langzaam. Wat sneller in Noord-Amerika en Chili, maar hij stagneert in Noorwegen wegens het dumping-dispuut met de EU, die productafzet en -prijs te onzeker maakt. In ieder geval zal de joint venture zo’n 25 miljoen euro aan synergiebesparingen binnenhalen. Een structurele winstverbetering is slechts te verwachten wanneer men de kans in Europa benut om tot een wezenlijke verhoging van de toegevoegde waarde van zalmproducten te komen. Dit vereist investeringen in het bouwen van productidentiteit en bovenal marketingtalent. Beide waren tot nu toe niet voorhanden. Een lichtpunt is wel de ontwikkeling van kabeljauwkweek met een verwachte productie van 3.000 ton dit jaar en 6.000 ton in 2006.

Verder leverde de vergadering weinig spectaculaire elementen op. De corporate governance wordt op enkele punten (bestuurderscontracten en stemprocedures) nog wat bijgeslepen. De VEB benadrukte nogmaals de noodzaak van transparantie op het punt van beloningscriteria. Verder verdween commissaris Svein Rennemo naar de joint venture, werd Louis Ligthart herbenoemd en werd Jaap Vink (ex-CSM) voor de eerste maal als commissaris benoemd.