VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Apart maar niet alleen

Nyloplast is een bedrijf met een drietal los naast elkaar staande activiteiten. Het meest winstgevend, goed voor met een derde van de omzet en voor meer dan twee derde van het bedrijfsresultaat in 2005, is Nyloplast Europa. Het bedrijf maakt kunststofverbindingen voor ondergrondse leidingsystemen. Door de gestegen grondstofprijzen is er wel enige margedruk, maar door efficiëntere en kostenbewuste productie kan het margeverlies worden gecompenseerd. Dit bedrijf zorgt voor een constante kasstroom.

De tweede poot is Danielson Europa welk bedrijf membraanschakelaars en touch-screens produceert. Deze is ontstaan uit de eigen activiteit in Hardenberg en het begin 2005 overgenomen Zweeds familiebedrijf Danielson, met vestigingen in Amersfoort en Groot-Brittannië. De twee Nederlandse vestigingen worden in 2006 samengevoegd in Hardenberg. Door de overname steeg de omzet met 12,6 miljoen euro, maar de winstgroei bleef beperkt door de kosten van de afbouw van minder winstgevende omzet en reorganisatiekosten vanwege de samenvoeging. Zonder deze bijzondere kosten zou het bedrijfsresultaat een miljoen euro hoger zijn geweest.

De derde activiteit is De Naamplaat Bewegwijzering. Een kleine activiteit met goede winstgevendheid. In 2005 daalde de omzet echter met 18 procent, onder meer omdat de ANWB zijn exclusieve verkoop van bewegwijzering voor rijkswegen sinds 2004 kwijt is. De omzet moet nu komen door deelname in bewegwijzeringprojecten met aannemers voortkomend uit openbare aanbestedingen. Wel heeft het bedrijf nog een goede marktpositie, maar de concurrentie en margedruk zijn toegenomen.

Algemeen directeur Roland Zomers wil, naast autonome groei, de omzet door acquisities laten groeien. Gezien de geringe mogelijkheden om gelijksoortige bedrijven over te nemen denkt hij aan een vierde industriële activiteit. Op een vraag in welke richting hij denkt, kwam geen nader antwoord. Zomers was positief over de te verwachte resultaten in 2006, mede omdat de integratie en de invoering van het nieuwe ict-systeem in Hardenberg tot nu toe voorspoedig verlopen. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat de belastingdruk weer naar het normale niveau zal stijgen. De verhoging van het dividend tot 50 procent van het resultaat, terwijl de norm 40 is, ondersteunt deze positieve verwachting.

Van de drie commissarissen traden twee af. Hylkema was niet herbenoembaar. Zijn beoogde opvolger had echter op het laatste moment zich teruggetrokken. Op korte termijn hoopt het college een kandidaat te vinden. Bij de stemming over de herbenoeming van Van Dobben de Bruyn onthield de VEB zich stemming omdat hij net als de voorzitter volgens de Corporate Governance Code niet onafhankelijk is.