VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op zoek naar acquisities

Nyloplast is een groep van industriële bedrijven, actief in de verwerking van kunststof halffabrikaten (Nyloplast), ontwerp en productie van elektronische bedieningspanelen (Danielson) en bewegwijzering (Naamplaat BWW). In 2007 werd op een omzet van 35,8 miljoen euro (+3%) een nettoresultaat behaald van 3,3 miljoen, inclusief een eenmalige bate van netto 1 miljoen euro. Exclusief deze eenmalige bate is sprake van een netto winstgroei van 7 procent. In 2007 heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de bijdrage aan de winst, Danielson (incl. bewegwijzering) draagt nu voor tweederde bij en Nyloplast voor eenderde, terwijl een jaar eerder deze verhoudingen omgekeerd waren.

Bij Danielson zijn de assemblageactiviteiten in Hongarije stopgezet en samengevoegd met de productie in Hardenberg. De verbeterde resultaten bij deze groep zijn dan ook vooral gerealiseerd door efficiencyvoordelen en aanpassingen in de productie. Met betrekking tot de vooruitzichten van Danielson voor 2008 werd opgemerkt dat afnemers voorzichtiger zijn met het plaatsen van orders, maar dat omzetgroei door vergroting van het marktaandeel mogelijk moet zijn.

Ten aanzien van Naamplaat bewegwijzering werd in antwoord op vragen van de VEB opgemerkt dat deze activiteiten alleen uitgevoerd kunnen worden in een zeer flexibele productieomgeving omdat de voorspelbaarheid van de orders nauwelijks meer aanwezig is door de veranderde marktomstandigheden. Voor wat betreft Nyloplast (fittingen) wordt ten aanzien van de marktgroei opgemerkt dat de activiteiten in de bouw nauwelijks toenemen, maar dat door prijsaanpassingen het resultaat ten minste gehandhaafd kan worden.

Het dividend dat over 2007 zal worden uitgekeerd is aanzienlijk hoger dan in 2006 (0,90 eurocent), omdat de eenmalige bate als eenmalig interim dividend uitgekeerd zal worden. Het slotdividend zal één euro per aandeel bedragen, waardoor er een totaal dividend zal worden uitgekeerd van 1,70 euro per aandeel. Een en ander is mede ingegeven door de sterke solvabiliteitspositie van de onderneming.

Gezien de ambitie van Nyloplast om door acquisities de huidige activiteiten te verbreden en versterken - en zo mogelijk andere industriële activiteiten op te zetten - wil algemeen directeur Roland Zoomers voldoende middelen in kas hebben om bedrijven te kunnen overnemen. Ondanks de forse inspanningen die op dit terrein gedurende een aantal jaren gepleegd zijn, heeft dit nog niet geresulteerd in daadwerkelijke overnames.

Zoomers betoogde in de vergadering dat de onderneming grote waarde blijft hechten aan de beursnotering, ondanks het feit dat slechts 6,6 procent van de aandelen vrij verhandelbaar is.Hij is van mening dat de beursnotering tot op heden meer voordelen dan nadelen heeft. De kosten van de beursnotering worden door de onderneming geschat op 45 duizend euro, de transparantie van het beleid heeft grote voordelen bij de communicatie met stakeholders en werkt beslist motiverend voor management en medewerkers, aldus Zoomers.

President-commissaris Ten Cate trad af, maar hij heeft zich herkiesbaar gesteld. OmdatTen Cate 33,5 procent van de aandelen direct houdt en ook een belang heeft via de Maxxit Groep (met 48,6 procent van de aandelen) is hij volgens de code Tabaksblat niet onafhankelijk, wat Nyloplast overigens ook aangeeft. De VEB heeft zich bij zijn herbenoeming dan ook van stemming onthouden.