VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Window dressing

Over het afgelopen boekjaar behaalde Océ, producent van kopieerapparaten, uitstekende resultaten. De omzet stagneerde weliswaar op 3,1 miljard euro, maar het bedrijfsresultaat van 121,2 miljoen (2006: 102,2) en de nettowinst van 77,1 miljoen (2006: 55,0) lagen ver boven de resultaten van vorig jaar. Het dividend werd verhoogd van 58 tot 64 eurocent.

De aandeelhoudersvergadering van Océ werd bijgewoond door 85 aandeelhouders. Een beduidend lagere opkomst dan voorgaande jaren toen ongeveer 125 aandeelhouders de weg naar Venlo vonden. Of dit nu te wijten is aan de uitstraling van het bedrijf of de felle concurrentie van andere aandeelhoudersvergaderingen (liefst dertien op één dag) is moeilijk vast te stellen.

Bestuursvoorzitter Rokus van Iperen gaf zoals elk jaar een uitgebreide toelichting op het verslagjaar, de resultaten van het eerste kwartaal van 2008 en de strategie die het bedrijf ontwikkelt om voor de divisie Digital Document Systems (DDS) tot acceptabele resultaten te komen. De goede resultaten van het afgelopen jaar zijn namelijk uitsluitend te danken aan de divisie Wide Format Printing Systems (WFPS) en aan de winsten op printers (OEM) van concurrenten die door Océ gedistribueerd worden.

De DDS divisie realiseerde een omzet van 2,2 miljard euro. Aangezien de resultaten van OEM producten in de resultaten van deze divisie geconsolideerd zijn, vroeg de VEB naar het aandeel in omzet en winst voor deze producten. Van Iperen liet weten dat het aandeel van de handel eenderde van de omzet bedroeg en dat hij niet in staat was informatie te geven over bedrijfsresultaat of nettowinst. Dit antwoord was bijzonder onbevredigend en bovendien onacceptabel. De omzet van OEM producten is ruim 700 miljoen euro en de variabele kosten - lees inkoopprijzen - moeten bekend zijn. Indien uitgegaan wordt van een relatief lage winstmarge van vijf procent is het duidelijk dat de bedrijfsresultaten van de divisie DDS exclusief handelswaar negatief zijn. Océ doet dus aan ‘window dressing’ en camoufleert haar slechte resultaten met de positieve bijdrage van OEM producten. De VEB heeft er in de vergadering bij Océ op aangedrongen zich te conformeren aan de internationale boekhoudrichtlijnen (IFRS 8, Operating Segments) door vanaf het lopende boekjaar een overzicht van de resultaten per divisie te gaan rapporteren. De VEB kon door de onvolledige en misleidende informatie niet anders dan tegenstemmen bij de vaststelling van dejaarrekening, decharge van de raad van bestuur en decharge van de leden van de raad van commissarissen.

Het verslag van de raad van commissarissen gaat nergens in detail en is eigenlijk een clichéverhaal waarin niet wordt ingegaan op de specifieke issues van het boekjaar. Zo hebben de commissarissen in de Verenigde Staten met het management gesproken over de integratie van het in 2005 overgenomen Imagistics, maar wat er dan precies besproken is, wordt niet aangegeven. De VEB wilde weten of de integratie wel goed is verlopen en of de doelstellingen gerealiseerd waren. Het antwoord was positief. De integratie is sneller verlopen dan gepland en alle doelstellingen waren praktisch volledig gerealiseerd.

Op het gebied van corporate governance doet Océ weer stappen in de goede richting. Het administratiekantoor kan - indien de houder van financieringspreferente aandelen zelf stemrecht opvraagt, niet langer gebruik maken van het resterende stemrecht op deze prefs. Tevens worden de prioriteitsaandelen ingetrokken en zullen de beschermingspreferente aandelen slechts gebruikt worden voor een periode van negen maanden. De pensioenfondsen deden bovendien het verzoek om het beloningsbeleid, de ontslagvergoeding en de benoemingstermijn van bestuurders bij nieuwe bestuursbenoemingen in overeenstemming te brengen met de code Tabaksblat.

Het verslagjaar 2008 is slecht begonnen. De resultaten staan door de lage dollar en de problemen in de Verenigde Staten onder druk. Océ probeert door samenwerkingsovereenkomsten met concurrenten Konica Minolta, Fuji Xerox, Fujifilm Sericolm en de Chinese Founder Group meer omzet in Azië en Zuid Amerika te realiseren. De DDS divisie zal alleen rendabel worden als Océ hierin slaagt. Resultatenverbetering door kostenbesparingen heeft zijn grenzen, al probeert de onderneming dit jaar nog eens 80 miljoen euro te besparen.
Indien na enige tijd blijkt dat de strategie van allianties geen succes heeft, ziet het er voor Océ somber uit. Van een fusie wil de onderneming vandaag de dag niets meer weten, terwijl zij vorig jaar nog verkondigde hier eventueel wel voor open te staan.