VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aandeelhouders schaakmat

De buitengewone vergadering, nodig om Anton Schaaf tot Chief Technology & Operations Officer in de raad van bestuur te benoemen, was matig bezocht. Er waren, buiten enkele genodigden, slechts tien aandeelhouders aanwezig. De benoeming stond vanaf het begin praktisch vast. Met slechts 38,4 miljoen aanwezige stemgerechtigde aandelen, waarvan 20 miljoen in handen van het administratiekantoor, was het tegenhouden van de benoeming niet mogelijk. De statuten bepalen dat slechts bij een meerderheid van tweederde van de stemmen, goed voor 50 procent van het geplaatst kapitaal, een voorstel door de aandeelhouders verworpen kan worden. Dit houdt in dat er minimaal 78 miljoen stemgerechtigde aandelen aanwezig moeten zijn, waarvan dan 52 miljoen moeten tegenstemmen. De invloed van de aandeelhouders op besluiten wordt door de statuten en het administratiekantoor dermate aan banden gelegd dat het VEB de directie liet weten het gevoel te hebben aan een Oostbloklandvergadering deel te nemen.

De VEB wilde weten waarom geen gespecialiseerde werknemers waren aangetrokken voor de taken van Schaaf. Dit zou wellicht efficiënter zijn en minder op de resultaten drukken dan het aantrekken van een nieuw bestuurslid. Volgens bestuursvoorzitter Rokus van Iperen heeft Océ op dit niveau reeds bekwame managers in dienst, maar was er een gebrek aan iemand op het hoogste niveau voor leiding en coördinatie. Door de recente acquisities zou het ook noodzakelijk zijn de raad van bestuur uit te breiden en de taken binnen het bestuur te herverdelen.

De VEB had geen bezwaren tegen de persoon van Schaaf, maar kon zich totaal niet vinden in een aantal arbeidsvoorwaarden van het beloningspakket. Het gratis verstrekken bij het in diensttreden en vervolgens nog eens de komende drie jaren van in totaal 34.630 aandelen, zonder tegenprestatie en lock-upperiode, is niet acceptabel. President-commissaris Brentjes liet weten dat Schaaf zijn optieregeling bij zijn vroegere werkgever niet meer kan uitoefenen en dat hij voor deze ‘gederfde inkomsten’ gecompenseerd werd. Men houdt dus geen rekening met het feit dat de waarde van een optie slechts bekend is op haar vervaldag en dat een toekenning van een vergoeding voor onzekere inkomsten niet normaal is.

Ook met de ontslagvergoeding van twee jaar basissalaris en de benoeming voor onbepaalde tijd kon de VEB niet instemmen. Brentjens deelde mee dat alle arbeidsvoorwaarden marktconform zijn en uitvoerig met Schaaf besproken waren. Océ heeft de grootste moeite gehad om een geschikte kandidaat te vinden. Het is in elk geval te hopen dat deze benoeming beter uitpakt dan die van Ron Daly die na achttien maanden, wegens meningverschillen over het te voeren beleid, met een ontslagvergoeding van 0,85 miljoen opstapte.

Schaaf werd met een grote meerderheid van stemmen benoemd, maar de VEB onthield zich van stemming aangezien zij het met de meeste arbeidsvoorwaarden niet eens was. De vertegenwoordiger van het ABP bleek dezelfde bezwaren te hebben.Verder werd met een grote meerderheid van stemmen de verhoging van de vergoedingen voor commissarissen goedgekeurd. Aangezien deze vergoedingen redelijk zijn, ging ook de VEB akkoord.

Bij de rondvraag vroeg de VEB uitleg over de recente winstwaarschuwing en de daarop volgende koersval van het fonds. Volgens Van Iperen zijn de twee belangrijkste factoren die de winsten gedrukt hebben, de stagnatie in de levering van loodvrije componenten en een lagere marge als gevolg van minder volume op de printers bij klanten. De snelle invoering van de richtlijnen om loodvrije componenten te leveren, had de toeleveranciers verrast en de hoeveelheden kopieën bij klanten is moeilijk in te schatten. De koersval was overtrokken en de aandeelhouders zouden te weinig waarde gehecht hebben aan de positieve punten in het kwartaalverslag. De ceo blijft echter positief over de verdere resultatenontwikkelingen van het bedrijf.