VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Klaar voor betere tijden

De voorzitter van de raad van bestuur van Océ, Rokus van Iperen, zette aan het eind van zijn verslag een domper op het positieve resultaat over 2002. Hij deelde mee dat in het eerste kwartaal de winst 15 tot 20 procent lager zal uitvallen dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De omzet daalt met 15 procent waarvan de helft vanwege de lagere dollar. Het overige is toe te schrijven aan verminderde afzet van apparatuur.

Van Iperen was niet te verleiden, evenals in het jaarverslag, tot het uitspreken van een verwachting voor het gehele jaar. Wel deed hij de uitspraak dat Océ de lange termijn doelstelling van een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van tien procent handhaaft. Ook het streven naar een rendement op de totale activa van 12 procent  (nu 7,6 %) en een rendement op het eigen vermogen 18 procent wordt niet opgegeven. Door hoge R&D uitgaven, overnames en nieuwe producten wil Océ deze doelen bereiken. De uitbesteding van de leaseportefeuille draagt hieraan bij.
Océ heeft in het boekjaar 2001/2002, ondanks de stagnerende economie, een redelijk resultaat geboekt. Weliswaar was de afzet van apparaten lager, maar de stijgende omzet van software en services voorkwam een sterke omzetdaling. De laatste producten hebben een hogere marge en daardoor steeg de netto winst. Ook door de reorganisaties verbeterde de brutomarge. De marge steeg van 40,7 naar 41,8 procent, hetzelfde niveau als in 2000. De R&D uitgaven bedroegen 215 miljoen euro. Het hoogste bedrag tot nu toe. Ook in de komende jaren zal Océ veel middelen voor R&D uittrekken. De reorganisaties liggen op schema en er zijn voldoende middelen gereserveerd om het laatste deel in 2003 af te ronden.
Een belangrijke reductie van het kapitaalbeslag en een vermindering van het risico  is het uitbesteden van de leaseportefeuille. Inmiddels is dit in Europa gerealiseerd. In de Verenigde Staten wordt in de komende jaren de portefeuille aan externe partijen overgedragen. Het afstoten van de leaseportefeuille levert nauwelijks een boekwinst op maar Océ krijgt wel middelen voor overnames. In de vergadering werd niet duidelijk waarvoor en wanneer deze middelen zullen worden aangewend. Voorlopig blijft het in kas voor betere tijden met een laag rendement.
Op een vraag over de risico’s van de pensioenlasten deelde van Iperen mee dat het pensioenfonds eind 2002 nog een dekkingsgraad van meer dan 100 procent had en dat de lening van 25 miljoen die het bedrijf aan het fonds had vertrekt zeker kan worden terugbetaald. De stijgende pensioenpremies zullen wel een drukkend effect hebben op het resultaat van 2003.
In het jaarverslag wordt over het dividend opgemerkt dat de pay-out van de nettowinst hoger is dan de norm ( 33 %) die hiervoor wordt gehanteerd. Op de vraag of dit een waarschuwing was en het reeds drie jaar gehandhaafde dividendbedrag van 0,58 euro zal worden verlaagd, werd geen uitspraak gedaan. Bij de huidige koers geeft de dividenduitkering een rendement van meer dan zeven procent.