VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een turbulent jaar

Het vertrouwen in de toekomst dat vorig jaar bleek uit het toen ongewijzigde dividendvoorstel bij een winstdaling van 40 procent door een voorziening voor reorganisatie, is zeker niet beschaamd. De winst per aandeel en het dividend bewijzen dit.

In de toelichting van de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur, Rokus van Iperen, klonk dan ook een gezond optimisme door. Hij constateerde dat OC nu een toonaangevende leverancier van documentsystemen en -diensten is, die in de voorste rijen van dit soort bedrijven een positie heeft veroverd. Hij kwalificeerde het boekjaar 2000 als een turbulent, maar ook zeer succesvol jaar. Zowel de omzet als de winst stegen goed. De introducties van nieuwe producten zijn goed ontvangen. Het herstructureringsprogramma werd in het verslagjaar met succes bekroond. In de rij van concurrenten slaat OC met een omzetstijging van 13,6 procent een bijzonder goed figuur. In de drie Strategic Business Units (Production Printing, Wide Format en Document Printing) werden groeipercentages bereikt die menig concurrent met afgunst zullen vervullen.De kantoormarkt bepaalt toch altijd nog 48 procent van de omzet. In die markt groeien de digitale toepassingen zeer snel, terwijl de analoge duidelijk dalen, bij OC is de daling in die sector echter minder groot dan in de markt als geheel. Ongeveer 52 procent van de omzet werd in 2000 gerealiseerd in de breed formaat en hoog volume markt. In die professionele markten die voornamelijk digitaal werken, neemt OC een duidelijk leidende positie in. Als n van de trends in de markt ziet Van Iperen dat de gehele sector zich beweegt van alleen hardware (machines) naar meer en meer software (toepassingen) en dienstverlening (services). Hij verwacht dat het printvolume een groei zal laten zien van ongeveer 5 procent per jaar.Van Iperen ging nog eens uitgebreid in op het in 2000 gerealiseerde herstructureringsproces dat op vijf punten kostenbesparingen moet opleveren:geen nieuwe ontwikkeling meer van analoge producten;- sluiting van de diazo-productie in Nederland en Zwitserland;- verkoop van twee fabrieken in Frankrijk;- uitbesteding logistiek van onderdelen en materialen;- reductie van het aantal hardware service technici.Daartegenover stonden in 2000 investeringen in nieuwe business/technologie. Dit betekende onder meer een toename van 10 procent in onderzoek & ontwikkeling, gericht op kleur en digitale toepassingen, en de daarvoor noodzakelijke investeringen in fabrieken voor digitale kleurenprinters. Van Iperen noemde in dit verband ook allianties en acquisities.De doelstellingen voor de komende vier jaar zijn een return on assets (ROA) van 12 procent, te realiseren via een stijging van de verhouding bedrijfsresultaat/omzet met 9 11 procent en een stijging van de omloopsnelheid (omzet/activa) van thans 1,06 naar 1,1 1,3.Een betrouwbare uitspraak over het lopende jaar werd niet mogelijk geacht. Verder zal in 2001 geen inkoop van eigen aandelen plaatsvinden. Van Iperen: we hebben geen geld over en we investeren liever. De vraag in hoeveel tijd de investeringen in de ontwikkeling van de nieuwe ultrasnelle kleurenprinter CPS 700 terugverdiend zullen kunnen worden, werd ontwijkend beantwoord met de opmerking dat er nog vele modellen zullen volgen. Tenslotte werd toegezegd dat in volgende jaarverslagen de EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) vermeld zal worden. De EBIT (winst voor rente en belasting) is al in de cijfers te vinden.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net