VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Markt versus overheid

Medicijnengroothandel en apothekersconcern OPG had een buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) belegd om de benoeming van Frank de Moor, bestuursvoorzitter van de beursgenoteerde retailgroep Macintosh, tot commissaris te accorderen. De Moor is vooral aangetrokken vanwege zijn kennis en ervaring op het gebied van internationale retail en ict.

Op zichzelf kon de VEB, zoals ook alle andere aanwezigen, wel met deze benoeming instemmen. Maar bij OPG is door de inmenging van de overheid op de geneesmiddelenmarkt meer aan de hand en het lijkt er op dat de onderneming het de komende periode zwaar voor haar kiezen gaat krijgen. Ook de beoogde commissaris zelf maakte daar in zijn, verder weinig om het lijf hebbende, presentatie gewag van. Hij wees op zijn ervaringen in het “turnaround management” en noemde de overheid een “moeilijke en soms onbetrouwbare” speler in het veld.

Waar de VEB reeds op de aandeelhoudersvergadering van april dit jaar kritisch was op de vooruitzichten van OPG en twijfel uitte over een goed rendement en standvastige beurskoers, was er nu nog meer reden tot het plaatsen van vraagtekens en het stellen van vragen over de vooruitzichten. Niet De Moor, maar president-commissaris Van Duyne en vooral bestuursvoorzitter Marc van Gelder gingen in op vragen hieromtrent, die zij “meer dan terecht” achtten. Daar kwam tevens de aap uit de mouw. Daags na de bava (op 24 juni) vindt namelijkeen kort geding plaats tegen het verbreken van het vorig jaar met overheid en verzekeraars gesloten convenant over het invoeren van marktwerking in de geneesmiddelenmarkt. Van Gelder omschreef de nieuwe situatie in de medicijnmarkt in Nederland, waar OPG ruim meer dan de helft van zijn omzet maakt, door een parallel met de supermarktbranche te trekken. In een supermarkt wordt volgens hem toch ook niet één soort soep van één fabrikant tegen een door een derde vastgestelde prijs verkocht. De prijsstelling is het domein van fabrikant en verkoper en niet van een andere speler.

De eveneens deze week gehouden staking door apothekers, waar OPG ten behoeve van de van medicijnen afhankelijke cliënten niet aan mee deed, geeft wel aan hoe nijpend de situatie is. Het convenant, een juridisch akkoord tussen fabrikanten, groothandel, verzekeraars en overheid, is opzij geschoven. Er is een aanbesteding uitgeschreven waar de groothandel niet aan mee mocht doen en die bovendien de termijnen die door een Europese richtlijn zijn voorgeschreven ook nog niet aanhield. Tot overmaat van ramp is hetdoor de overheid vastgestelde “regeltarief” dat apothekers voor de levering van medicijnen op recept mogen rekenen volgens OPG onvoldoende om de kosten te dekken. Ook daartegen zullen de beroepsorganisatie van de apothekers, de KNMP, en de aangesloten leden gaan procederen.Het is daarmee niet heel verwonderlijk dat een verbetering van het dalende rendement uitblijft. Dit terwijl op de acquisities in Polen ten opzichte van vorig jaar in de laatste twee kwartalen respectievelijk drie en vijf procent rendementsverbetering is behaald. In de Verenigde Staten beginnen zich volgens Van Gelder door de overname van Byram Healthcare synergievoordelen te manifesteren door de gezamenlijke inkoop van medische hulpmiddelen in Europa.

Of OPG dus daadwerkelijk een “turnaround” van de slechte resultaten zal weten te realiseren, hangt nu allereerst van de Nederlandse rechter af en dat is een situatie waar een onderneming en zijn kapitaalverschaffers zich niet graag in willen bevinden.