VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op het goede spoor

OPG heeft een uitstekend jaar qua winstontwikkeling achter de rug en staat na de implementatie van de nieuwe strategie beter op de rails. In deze strategie is duidelijk de hand zichtbaar van de nieuwe bestuursvoorzitter en ex-Ahold retailer Marc van Gelder. De invoering van de Medic-formule voor de Nederlandse keten van apotheken, de sterke efficiencyverbetering in de groothandel en de focus op inkoopprijzen moeten de druk op de marges door de overheid enigszins kunnen opvangen. De sector zal namelijk in 2007 een extra besparing van 128 miljoen euro op de prijzen moeten bijdragen.

Dankzij de significante verbetering van het groothandels-resultaat in Nederland, gecombineerd met de goede resultaten van Institutioneel en Direct, kon bij een praktisch gelijk blijvende omzet het bedrijfsresultaat met 16 procent toenemen en de nettowinst met 22 procent. De parels in OPG’s portfolio zijn Institutioneel (8% groei) en Direct (38% groei), die met 20 procent van de totale omzet 40 procent van het bedrijfsresultaat voor hun rekening nemen.

De balans is sterk met 50 procent eigen vermogen op het balanstotaal. Weliswaar is 35 procent hiervan goodwill, doch de prijzen van de apotheken dalen, ondanks de overheids-maatregelen, nog niet. Deze balans, gekoppeld aan een operationele kasstroom van ruim 100 miljoen euro en ruime kredietfaciliteiten, maakt acquisities ruimschoots mogelijk. Voor 2007 verwacht OPG een toename van de nettowinst met 8 à 10 procent. De omzettoename van Institutioneel en Direct, waaraan de acquisities van Diabetes Direct in Nederland en Dia-Real in Duitsland volledig bijdragen, zal het omzetverlies in de groothandel door het afstoten van onrendabele klanten, compenseren.

Van Gelder antwoordde bevestigend op de vraag of de apotheken in Polen, gezien de overheidsmaatregelen en het toenemend aantal apotheken, wel toekomst hebben. De apotheken maken redelijke marges, maar in de groothandel wordt geld verloren. Op de vraag of het niet beter zou zijn om geen apotheken meer te acquireren totdat de Medic-formule haar waarde bewezen heeft, werd ontkennend geantwoord. Van Gelder is van mening dat OPG voldoende schaalgrootte moet krijgen, temeer daar een Poolse apotheek slechts een kwart van de omzet van een Nederlandse apotheek behaalt. De activiteiten in België zullen eveneens door acquisities van apotheken worden uitgebreid. Ook de activiteiten binnen het cluster Institutioneel en Direct zijn aantrekkelijk om uit te bouwen. Juist deze spreiding van activiteiten over verschillende landen roept de vraag op of OPG wel voldoende focus heeft. Om controle op haar verspreide activiteiten uit te kunnen oefenen, zal het lokale management wel moeten worden uitgebreid. Desinvesteringen worden niet overwogen.

In de vergadering, waar ruim 40 procent van het aandelen-kapitaal vertegenwoordigd was, werden de routinebesluiten zonder noemenswaardige discussie genomen. Bijzondere punten waren de dividendverhoging van 1,70 tot 2,00 euro, de splitsing van de aandelen in de verhouding 4:1, de herbenoeming van president-commissaris Van Duyne voor een vierde periode van vier jaar (onder protest van de VEB), en de herziening van het contract van de bestuursvoorzitter. In dit laatste punt zat een innovatieve truc: iedere vier jaar herbenoeming tot directeur, maar met een vast dienstverband. Dit betekent bij ontslag de kantonrechterformule (met in dit geval minimaal 1 jaarsalaris). Ook dit lokte discussie van de zijde van de VEB uit.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net