VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hoge kosten

OPG Groep opereert in een sector waar momenteel mede door diverse overheidsmaatregelen weinig tot geen marktgroei is. In de inleiding tijdens de aandeelhoudersvergadering wees bestuursvoorzitter Robert Peek op de beperkingen die er in 2004 toe hebben geleid dat het behaalde resultaat lager is dan in 2003 bij een nagenoeg gelijk blijvende omzet.

Dit zit hem voornamelijk in de kosten, die met 5 procent toenamen. Het betreft hier met name de tragere overgang bij de groothandel van het oude distributiesysteem met levering vanuit negen magazijnen naar het nieuwe systeem, waarbij vanuit twee geheel geautomatiseerde distributiecentra met ongeveer 60.000 verschillende artikelen de apotheken in geheel Nederland dagelijks worden bevoorraad. OPG heeft met een marktaandeel van 30 procent ongeveer 700 apotheken als vaste klant. Vanaf eind 2004 worden alle klanten vanuit het nieuwe systeem beleverd. Nog steeds is er te veel personeel nodig om het proces kwalitatief goed uit te voeren. Het gaat er nu om dat het goede kwaliteitsniveau wordt behouden bij een verdere verlaging van het personeelsbestand met een derde.

In de apotheekdivisie (Mediveen Groep), die momenteel beschikt over ruim 200 apotheken, wordt gewerkt aan een gefaseerde efficiëntieslag. Hierbij gaat het om standaardisering van administratieve systemen, personeelsbeleid en procesbeheer.

Er wordt wel omzetgroei gerealiseerd in de divisie gezondheidszorgproducten (Medeco Groep) en de thuiszorgproducten (Thuiszorg Direct Groep). Deze divisie, goed voor slechts twaalf procent van de OPG-omzet, genereert ongeveer 60 procent van het bedrijfsresultaat. OPG probeert mede door acquisities in dit marktsegment met hoge marges verder te groeien.

Bij groei van alle divisies wordt primair aan Nederland gedacht. De eerder in gang gezette Europese strategie is reeds eerder afgezwakt. De regelgeving aangaande medicijnlevering is in de verschillende landen zo divers dat grensoverschrijdende activiteiten zo goed als uitgesloten zijn. De aansturing van de bedrijven in België, Polen, Hongarije, Zwitserland en Noorwegen gebeurt daarom per land.

OPG heeft in 2004 veel maatregelen genomen om te voldoen aan de code-Tabaksblat. De VEB Corporate Governance-rating van 6,3 is de hoogste van de lokale fondsen. Bij de invoering van de diverse maatregelen is ook kritisch gekeken naar onder meer het risicomanagementsysteem en zijn maatregelen genomen om de betreffende informatievoorzieningen te verbeteren.

OPG heeft aangegeven dat bij de overgang naar IFRS de pensioenvoorziening moet worden verhoogd. Pas bij de presentatie van de eerste halfjaarcijfers wil OPG deze gegevens presenteren. Door de VEB en andere aandeelhouders is erop aangedrongen eerder met deze mogelijk koersgevoelige gegevens naar buiten te komen en over te stappen van halfjaarrapportages naar kwartaalverslagen. President-commissaris Van Duyne heeft toegezegd daar aandacht aan te gaan besteden.

De uitdagingen voor OPG zijn derhalve: efficiëntieslag bij de groothandel, synergie bij de apotheken, inspelen op de sterke marktgroei bij de gezondheidszorgproducten en het uitbrengen van kwartaalverslagen.