VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Van groothandel naar retailer

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van OPG,
groothandel en retailer in farmaceutische producten, was ruim veertig procent
van de aandelen vertegenwoordigd dankzij de aanwezigheid van enkele
grootaandeelhouders en diverse apothekersaandeelhouders. OPG komt oorspronkelijk
voort uit de coöperatieve apothekersvereniging De Onderlinge Pharmaceutische
Groothandel, een gezamenlijke inkooporganisatie. Daardoor zijn veel apothekers
aandeelhouder. Er waren daardoor twee gedachtestromen in de zaal. Enerzijds de
retaildenkers en anderzijds de echte apothekers die vinden dat hun vak meer is
dan detailhandel. Dit leidde tot nuttige discussies.

Ten opzichte van 2002 is de netto winst gedaald met 2,3 miljoen euro. In de
nettowinst over 2002 was echter een buitengewoon resultaat van vijftien miljoen
euro verwerkt, voornamelijk als gevolg van de verkoop van een niet tot de
kernactiviteiten behorende deelneming. Operationeel is de winst dus met een
kleine dertien miljoen euro verbeterd. Dit is voornamelijk bereikt door de
apotheken in eigendom en de handelsactiviteiten in medische middelen. Hierbij
speelt de acquisitie van 31 apotheken afgelopen jaar een belangrijke rol,
waardoor eind 2003 het totale aantal apotheken 184 bedroeg.

Met ruim tien procent van de apotheken in Nederland is OPG de grootste
apotheekketen in Nederland. Hierdoor verschuiven de activiteiten van OPG van de
marginaal renderende groothandel naar de meer winstgevende detailhandel. De
groothandel levert 75 procent van de omzet en slechts 37 procent van de ebita,
terwijl de detailhandel met 25 procent van de omzet 63 procent van de ebita
levert. OPG gaat daarom haar acquisitiebeleid voortzetten en wil een duidelijke
positie in gaan nemen als apotheekketen. Door branding van de keten wil OPG meer
naamsbekendheid krijgen. De toename van de handel in medische artikelen komt
voornamelijk door groei van de thuiszorg.

OPG is momenteel bezig om de distributie van de groothandel, de
oorspronkelijke activiteit van OPG, te concentreren in twee grote logistieke
centra. Deze omschakeling vraagt meer tijd en kosten dan verwacht, mede door
kinderziektes in het logistieke automatiseringssysteem. Volgens de
directievoorzitter R.J. Peek zijn deze nu onder controle. Daarmede is ook het
moment weer geschikt om nieuwe opdrachtgevers te verwerven.

Naast een sterke positie in Nederland heeft OPG goede posities in België en
Polen en veelbelovende niches in Noorwegen en Hongarije. Vooral de toetreding
van Polen tot de EuropesUnie ziet OPG als groeikans. Voor een goede Europese
positie mist OPG momenteel nog de nodige schaalgrootte. OPG wil eerst in
genoemde landen marktleider zijn, alvorens uit te breiden naar andere Europese
landen.

Mede door het vergoedingenbeleid van de Nederlandse overheid en de toenemende
concurrentie vanuit ondermeer de apotheekhoudende drogisterijen verwacht OPG
voor 2004 geen wezenlijke winststijging.

Bij het agendapunt Corporate Governance meldde de directie dat OPG in
beginsel de principes van de code-Tabaksblat onderschrijft. OPG geeft voorkeur
aan een gedegen voorbereiding en heeft daarom nog niet alle details aan de
aandeelhouders voorgelegd.