VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Serene rust

Om 14:30 uur opent de voorzitter van de raad van commissarissen, de heer G.J.B. van der Wijst, de vergadering, waarna bestuursvoorzitter J.M.J. Blom een helder verslag geeft over de strategische voortgang en de goede operationele resultaten van de onderneming in het jaar 2001. Vanuit het gehoor van ruim twee dozijn keurige heren aandeelhouders worden zorgvuldig de vragen geformuleerd, die grondige antwoorden van de heer Blom genereren. Niet verrassend voor een gezelschap wat aan beide zijden van de tafel gedomineerd wordt door apothekers.

De strategische voortgang in 2001 betreft het afstoten van vier kleinere bedrijven (niet-kernactiviteiten) met een boekwinst van 21 miljoen euro en de voorbereiding van de in 2002 gerealiseerde verkoop van de Gammaster-doorstralingsbedrijven met een boekwinst van 17 miljoen euro in 2002. Tevens is het accent gezet op een versnelling van ombouw van groothandel naar apotheekspecialist in Nederland met de uitbreiding van 80 naar 117 apotheken in 2001, met als doel een aantal van 150 te bereiken eind 2002. Met de acquisitie MMG (medische middelen voor het apotheekkanaal) is de pharma organisatie NL verder versterkt. Margedruk in de groothandel wordt gepareerd met productiviteitstijging (7% in 2001) en een toekomstige meer efficiënte en flexibelere logistieke opzet met vijf distributiecentra.
Wat Farma Internationaal betreft ligt het accent op Polen, waar zowel de groothandel als het aantal apotheken wordt uitgebreid. De strategische criteria voor internationale expansie zijn overigens niet erg duidelijk.
Men verwacht tenminste met de marktgroei van 5-8 procent mee te groeien in omzet en winst zonder zich overigens vast te leggen op een exact cijfer voor 2002. Naast de opbrengst van de desinvesteringen zijn er ruime kredietfaciliteiten aanwezig om de expansie te financieren.
Risico’s zijn er in Nederland voor wat betreft overheidsinterventie in de kosten van medicijnen, die de marges nadelig zouden kunnen beïnvloeden en tevens de waarde van de geactiveerde goodwill (op dit moment ongeveer 50% van het eigen vermogen) zou kunnen verminderen. De internationale expansie is niet zonder risico’s voor wat betreft politieke regulering en onbekendheid met nieuwe markten.