VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Gewoon goed jaar

In november vorig jaar meldden kranten dat automatiseringsbedrijf Ordina moeite zou hebben om de streefcijfers 2007 te halen. Extra maatregelen zouden noodzakelijk zijn, waaronder zoveel mogelijk uitstel van kosten om de gewenste resultaten te kunnen bereiken. De koers van het aandeel Ordina daalde daarop prompt met bijna 10 procent. De jaarresultaten waren daarentegen beter dan analisten hadden verwacht en ziet: het aandeel Ordina steeg direct weer aanzienlijk, nu met meer dan 5 procent.

Toch was 2007 geen extra-ORDINAir jaar. Volgens bestuursvoorzitter Ronald Kasteel moest de aanleiding voor deze koersschommelingen eind vorig jaar en begin dit jaar in een bizar misverstand worden gezocht. Steeds tegen het eind van het jaar houdt hij een peptalk voor een groep bedrijfsmanagers, zonder de aankondiging van bepaalde maatregelen. Naar aanleiding daarvan heeft iemand intern voor zijn bedrijfsonderdeel een memo opgesteld, waarin er “een schepje bovenop is gedaan” en wel maatregelen zijn genoemd. Dat heeft de buitenwacht bereikt, waarna Business News Radiode nog niets vermoedende Kasteel voor commentaar heeft benaderd. Die kon ontkennen wat hij wilde, maar het verhaal ging in de pers een eigen leven leiden. Kasteel viel terecht zijn eigen mensen publiekelijk niet af, maar het is duidelijk dat de communicatie binnen Ordina misverstanden kan opleveren, die aan de koers van dit aandeel niet onberoerd laten.

Kasteel keek niet alleen tevreden terug op 2007, maar meldde tevens een gestage groei. Het marktaandeel als belangrijke doelstelling steeg van 8 procent naar 9,6 procent. Daarmee werd de concurrentie verslagen. De omzet steeg van 530,4 miljoen euro in 2006 tot 665,4 miljoen euro over het afgelopen jaar. De bedrijfswinst (ebita) liep vorig jaar op tot 62,1 miljoen euro tegen 43,2 miljoen euro een jaar eerder. En de nettowinst ging van 25,8 miljoen euro in 2006 naar 30,4 miljoen euro nu. De belangrijkste markten voor Ordina zijn ‘Finance’, de financiële dienstverleners, en ‘Public’, de overheidsinstellingen. Daar zijn nog voldoende groeimogelijkheden, zo is de overtuiging. Bij Finance gaat het veelal om kleine en middelgrote banken en verzekeraars die hun automatiseringsonderdelen en administratieve bedrijfsprocessen meer gaan uitbesteden. Voor diverse overheidsdiensten geldt min of meer hetzelfde. Verder neemt de contractsduur van de afgesloten klantencontracten toe, de laatste tijd is dat dikwijls zeven jaar. Hierin zit bovendien een grote mate van continuïteit, want als eenmaal bepaalde bedrijfsonderdelen en bedrijfsprocessen zijn uitbesteed, zullen deze na afloop van de betreffende contracttermijnen niet snel weer worden teruggehaald.
Het marktsegment ‘Industry’ is met 36 procent van de omzet niet zonder belang, maar hier liggen minder groeimogelijkheden, zo werd de VEB gezegd. De marges liggen hier niet hoger, verder is Ordina bovenal een nationale speler en daarmee minder gericht op het veelal internationale bedrijfsleven. Mede daardoor is hier weinig te merken van de huidige kredietcrisis en afzwakkendeeconomie.

Daar staat wel tegenover dat binnenhalen en opstarten van nieuwe projecten de nodige aanloopkosten met zich meebrengt. En nieuw personeel is schaars, waardoor onder andere in samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Cognizant een beroep moet worden gedaan op it-capaciteit in India. Maar Ordina verwacht zeker dit jaar zijn marktaandeel minstens te kunnen handhaven.