VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Weer marktaandeel gewonnen

Ook dit jaar straalde het bestuur van Ordina zelfvertrouwen en ambitie uit. De vorig jaar uitgesproken verwachtingen zijn volledig gerealiseerd en hiermee is een stevig fundament voor de toekomst gelegd. De teruggang in de nettowinst is optisch, omdat in 2005 een belastingbate van 5 miljoen euro in de resultaten verwerkt was. De omzet groeide 30 procent in 2006, waarvan 12 procent autonoom en 18 procent door acquisities. Er is marktaandeel gewonnen, want de belangrijkste concurrenten Cap Gemini en LogicaCMG groeiden in Ordina’s sectoren slechts 9 à 10 procent. De groei was ook evenwichtig, want alle sectoren (banken, overheid etc.) groeiden met circa 30 procent.

De VEB vroeg waar de grens van de groei ligt en wanneer deze bereikt wordt. Voor de periode 2006-11 wordt voor de markt, waarin Ordina actief is, een groei van 6,5 miljard tot 8,8 miljard euro verwacht. Vanaf 2010 zou Ordina’s groei op een omzet-niveau van 1 à 1,5 miljard euro kunnen gaan afvlakken. Sterke groei – autonoom en door acquisities – is een voorwaarde om een vooraanstaande positie te behouden in de zich consoliderende bedrijfstak, waar klanten steeds vaker voor minder leveranciers kiezen. Overnames kunnen gefinancierd worden met een mix van cash en aandelen of door bankleningen op te nemen tot een maximum van tweemaal ebita. Een emissie wordt niet direct overwogen.

De risico’s die de groei beperken zijn in principe een minder positieve prijsontwikkeling en personeelskrapte. De laatste factor is de grootste zorg. Ook bij Ordina is het personeelsverloop, hoewel wat minder dan bij de concurrentie, met 15 procent toch behoorlijk hoog. Het aanbod van nieuw personeel is beperkt, temeer daar het aantal studenten in de relevante studierichtingen met 30 procent teruggelopen is. De salarisstijging is overigens dit jaar nog beperkt gebleven. Om het risico bij een conjuncturele neergang wat beter op te vangen, wordt een aantal maatregelen genomen. Een groter deel van de salarissen flexibel maken (nu ca 8%). Het aandeel van langetermijncontracten met de klanten verhogen van 15 tot 35 procent van de totale omzet. Meer off-shore uitbesteden, waartoe een samenwerkingscontract met Cognizant uit India gesloten is.

Voor 2007 wordt een omzet verwacht van 660 tot 690 miljoen euro, met een ebita van 60 tot 67 miljoen euro. Kort voor de vergadering werd bekendgemaakt dat men voor het eerste halfjaar een omzet verwacht van 300 miljoen euro (+ 19%) met een ebita van 25 miljoen euro (+ 25%). Dit blijft wat achter bij de verwachtingen van de analisten, volgens Ordina omdat het aantal werkdagen in het eerste halfjaar aanzienlijk minder is dan in de tweede helft.

De circa zestig aanwezigen die slechts 17 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigden, gaven zonder noemens-waardige tegenstem goedkeuring aan alle bestuursvoorstellen, inclusief de herbenoeming van de commissarissen De Swart en De Boer.