VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Lokale grootheid

De inleiding van bestuursvoorzitter Ronald Kasteel ging over de resultaten van 2005 die terug zijn op het niveau van 2001, over de huidige zeer positieve marktsituatie en over de ambitieuze verwachtingen voor de komende jaren.

Het streven is een lokale grootheid te worden, met een strikte focus van de kerncompetenties op Nederland en België, waar Ordina nummer 1 wil worden in marktaandeel en kwaliteit. De kerncompetenties zijn Systeemontwikkeling en Integratie (omzet 272 mln. euro), Consulting (72 mln.) en Applicatie Management (42 mln.). Het in 2004 gestarte Business Outsourcing genereert reeds 15,5 miljoen euro omzet. De belangrijkste klanten in Nederland zijn alle grote banken, de overheid en industriële ondernemingen.

Momenteel groeien alle marktsegmenten, terwijl Ordina in haar kerncompetenties harder groeit dan de concurrentie: Cap Gemini +11,5 procent, Logica CMG +10,5 procent en Ordina +21 procent. Overigens is Accenture, dat momenteel inbreekt in enkele markten, de lastigste concurrent. De pijpleiding met projecten is uitstekend gevuld en de grootste zorg is nu weer het aantrekken van vakbekwaam personeel bij een gestegen verloop van 14 procent.

Volgens een persbericht, uitgegeven voor de jaarvergadering, wordt voor het eerste halfjaar 2006 een omzetstijging verwacht tot tenminste 250 miljoen euro (+16%) met een ebita van 20 miljoen euro. In de vergadering werd de omzetverwachting voor het hele jaar 2006 gegeven: Business Outsourcing 25 miljoen; kernportfolio 410-430 miljoen; afgeronde acquisities 65-75 miljoen; totaal 500-550 miljoen euro. Dit betekent een omzetstijging in de kernbusiness van 25 procent. Bovendien liggen er goede overnamekansen, omdat zowel de Nederlandse markt als de Belgische nog zeer gefragmenteerd is. De marge zou op termijn moeten stijgen van 8 naar 10 procent.

Vragen in de vergadering hadden betrekking op de goodwill op de balans (70% van het eigen vermogen), op de pensioenvoorziening en op het overleven van een volgende conjunctuurdip. Volgens cfo Hans den Hartog is de goodwill opgebouwd uit vele kleine acquisities, zodat het risico zeer gespreid is. Hij kon nu niet aangeven met welke factor de toekomstige kasstromen de boekwaarde overtreffen, maar een disconto van 10 procent brengt de waarde van de immateriële activa niet in gevaar. Mogelijk kan hierover in de toekomst meer duidelijkheid gegeven worden. Verder valt vermoedelijk een deel van de pensioenvoorziening van 10 miljoen euro vrij, omdat men grotendeels overgaat naar een premiebijdrageregeling. Tenslotte denkt Kasteel een volgende conjunctuurdip wat meer te dempen door uitbreiding van het aantal langjarige contracten (van 13% van de omzet naar 35%), vergroting van het variabel deel van de salarissen en van de groep tijdelijke werknemers

Het formele deel van de vergadering, waar 91 aandeelhouders circa 20 procent van het kapitaal vertegenwoordigden, verliep vlekkeloos. De aftredende commissaris Cees Takkenberg wordt vervangen door Jo van Engelen. Het dividend wordt structureel verhoogd tot 25 procent van de nettowinst. Tenslotte werd aan de VEB nog de toezegging gedaan om de toekomst van het prioriteitsaandeel Ordina nog eens nader te bekijken.