VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voortzetting positieve trend

Op de jaarvergadering van ict-bedrijf Ordina waren 55 aandeelhouders aanwezig, die 18,5 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigden. Zij kregen van bestuursvoorzitter Ronald Kasteel te horen dat 2004 gunstig is verlopen door een wat opgeleefde it-markt. Bij een hogere omzet werd 41 procent meer winst gerealiseerd en ook was sprake van stijgende marktaandelen.

Omdat in enkele sectoren de marges voortdurend onder druk staan, wordt dit jaar behalve het rekencentrum ook de unit infrastructuur verkocht. Strategisch gezien zal de aandacht meer uitgaan naar specialistische terreinen, waarin naast voldoende groeimogelijkheden ook betere marges mogelijk zijn. Een en ander zal verder bijdragen aan de financiële stabiliteit en een afnemende kwetsbaarheid. Momenteel is ongeveer 72 procent van de omzet afkomstig van de top-40 klanten en dat cijfer zal nog enigszins stijgen. Uitbreiding van activiteiten zal plaatsvinden op het gebied van business process outsourcing.

Toekomstige interessante kleine overnames wil Ordina bij voorkeur in contanten afwikkelen. De fusie met Pink Roccade mislukte omdat Ordina gevraagde informatie niet kreeg. Toen was uiteindelijk de conclusie dat de risico’s toch te groot waren. De gemaakte kosten bedroegen omstreeks 1 miljoen euro, welk bedrag gedeeltelijk op 2004 en 2005 zal drukken.

Volgens het verstrekte persbericht zal in het eerste halfjaar 2005 de bedrijfswinst ongeveer 25 procent hoger uitvallen bij een ruim 10 procent hogere omzet. Ook zal de bezettingsgraad, die nu ruim 95 procent is, verder verbeteren. De vooruitzichten voor het hele jaar zijn duidelijk positief. In verband met de goede gang van zaken en de positieve meerjarige verwachtingen pleitte de VEB voor verhoging van het percentage van de dividenduitkering van 25 naar 40. Een aandeelhouder verzocht tevens om de mogelijkheid van keuzedividend. Toegezegd werd dit intern nog te bespreken.

Ordina onderschrijft de principes en best practices van de code-Tabaksblat, met uitzondering van de ontslagvergoeding voor bestuurders en de benoemingstermijn voor maximaal vier jaar omdat dit laatste niet past in strategisch perspectief op lange termijn. Mede op verzoek van de VEB zullen bestuur en commissarissen zich nogmaals hierop beraden.

Op het punt van bestuursbeloningen werd, behalve een 10 procent hoger basissalaris, ook een variabele kortetermijnbonus voorgesteld (min. 32 % ‘at target’ en max. 80%), afhankelijk van de ontwikkeling van de winst per aandeel. Tevens is sprake van een voorwaardelijke langetermijnbonus (min. 60% ‘at target’ en max. 90%) uit te keren in aandelen, afhankelijk van de omzetgroei en relatieve winstgevendheid. De huidige optieregeling zal vervallen. De VEB betreurde dat de variabele beloning boven de 50 procent uitkomt. Uit concurrentieoverwegingen werden de meetbare criteria en ‘at target’-doelstellingen niet bekendgemaakt, zelfs niet die van vorig jaar. Wel zal de vraag nog intern worden besproken. Gelet op het geheel stemde de VEB tegen het voorstel.

De vergadering ging verder akkoord met de statutenwijziging, de herbenoeming van commissaris Takkenberg en het voorstel tot inkoop van maximaal 10 procent aandelen. De VEB en een grootaandeelhouder stemden verder tegen het voorstel tot uitgifte van maximaal 20 procent aandelen met uitsluiting van voorkeursrechten.