VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Redelijke performance

Net als vorig jaar publiceerde Ordina op de dag van de vergadering een persbericht. Het bericht meldt dat Ordina na aftrek van reorganisatiekosten dit jaar een ‘break-even’ resultaat verwacht. Als deze voorspelling net zo goed is als vorig jaar, Ordina voorspelde toen dat de winst over 2002 gelijk zou zijn als 2001, zijn wij in voor zwaar weer. De werkelijkheid lag namelijk 38 procent lager. Er kan ons dus een behoorlijk verlies staan te wachten. Om te voorkomen dat de vergadering in mineur opende, gaf voorzitter Watelaar van de raad van commissarissen snel het woord aan de bestuursvoorzitter Ronald Kasteel.

Met de eerste slide, met daarop de juichende winnaar van het door Ordina gesponsorde tennistoernooi, probeerde hij ons een riem onder het hart te steken. Hij stelde dat er weer betere tijden komen. Alleen voegde hij toe, “ik weet niet wanneer”. Want nadat Ordina in 2000 en daarna in 2001 de voor haar zo belangrijke telecommarkt nagenoeg had zien wegvallen, staan mede vanwege de lange kabinetsformatie ook de aanbestedingen van de overheid bijna stil. Het tweede zeer belangrijke marktsegment voor Ordina. Wel vertelde Kasteel dat er veel offerte-aanvragen zijn, maar zelfs als deze gehonoreerd worden met een opdracht, wil dat niet zeggen, dat het project ook aanvangt. Hij geeft een voorbeeld: Een dag voordat het project aanvangt, wordt het project met enkele weken of zelfs maanden uitgesteld. Het projectteam dat klaar staat, kan weer op de bank plaatsnemen.
Gelet op de gehele marktsituatie heeft Ordina het in 2002 nog niet zo slecht gedaan. De markt waarin Ordina actief is, is met ruim vijftien procent gedaald, Ordina heeft met een omzetdaling van tien procent dus een redelijke prestatie neergezet. De door Ordina gewenste top-3 positie is daarmee nog niet gehaald, maar op de gedeelde vierde plaats, achter Getronics, Atos Origin en LogicaCMG zit Ordina stevig in het zadel.
De geactiveerde goodwill kleurt de balans mooier dan hij in werkelijkheid is, maar daar moet aan worden toegevoegd dat deze goodwill ook van het eigen vermogen kan worden afgeboekt zonder dat de balansverhoudingen ernstig verstoord worden. De onderneming is verder schuldenvrij, vanwege het zorgvuldig gevoerde overnamebeleid. De onderneming gaat dus niet gebukt onder hoge financieringslasten. Als men daarbij de relatief bescheiden vergoedingen voor de bestuurders in aanmerking neemt, kan men zich voorstellen dat directie en medewerkers vertrouwen hebben in een goede en gezonde toekomst voor het bedrijf.Op vragen werd open en correct een antwoord gegeven. Watelaar hield de vaart goed in de vergadering, wat soms door het vele gebruik van Engelse termen wel eens wat onrustig gemompel in de zaal teweeg bracht. Na zeven jaar trad hij af als voorzitter van de raad van commissarissen en werd hij opgevolgd door mr. C.J. Swart.
Verder vond er een statutenwijziging plaats, waartoe Ordina wettelijk gedwongen is. Deze wijziging hield in dat Ordina nu ook een volledig structuurregime invoert. Zoals bekend neemt de zeggenschap van de aandeelhouder hiermee af. Kasteel beloofde echter dat de aandeelhouders dat niet zouden merken en dat
hij zodra de kans zich voordoet het structuurregime weer ongedaan zal maken.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net