VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voorlopig geen hogere winst

De vergadering was goed bezocht. Er waren 145 aandeelhouders aanwezig, goed voor ruim 40 procent van het geplaatste kapitaal. Bestuursvoorzitter Rokus van Iperen gaf een zeer uitgebreide toelichting op het afgelopen boekjaar en de vooruitzichten voor 2006.

Océ introduceerde drie nieuwe kopieerapparaten waaronder de VP 6250, snelste digitale duplexprinter ter wereld, waarvan veel verwacht wordt. De bedrijfsresultaten namen wel toe met 20,6 miljoen euro, maar de nettowinst was nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar, ondanks de per saldo extra winst door de vrijval van 68 miljoen aan pensioenverplichtingen en incidentele lasten van 33 miljoen. Bij de divisie Digital Document Systems bleef de omzet praktisch gelijk (1.843 miljoen), maar liep het bedrijfsresultaat sterk terug naar 39 miljoen (2004: 55 miljoen). De divisie Wide Format Printing Systems deed het beter. De omzet nam weliswaar slechts met 2 procent toe tot 834 miljoen euro, maar het bedrijfsresultaat steeg met 28 procent van 58 miljoen in 2004 naar 71 miljoen euro.

De aandeelhouders waren uiteraard zeer geïnteresseerd in de impact van het vorig jaar overgenomen Imagistics. Van Iperen gaf de factoren aan die de resultaten van Océ in de toekomst positief zullen beïnvloeden. Volgens de VEB geeft de acquisitie van Imagistics geen of een te verwaarlozen bijdrage aan de nettowinst van het lopende jaar. Het bedrijfsresultaat van Imagistics plus de geplande synergievoordelen in kosten worden volledig weggevaagd door de amortisatie op de goodwill (16 miljoen) en de rentelasten (33 miljoen) op de afgesloten lening. Volgens Océ zal de overname van Imagistics in 2009 geoptimaliseerd zijn en dan pas volledig doorwerken in de resultaten.

Op het gebied van corporate governance wijkt Océ nog altijd op veel punten af, maar er is wel verbetering wat betreft het stemrecht voor de certificaathouders van de financieringspreferente aandelen, dat voortaan gebaseerd is op het gestorte kapitaal (6,35 aandelen geven recht op één stem). Dit stemrecht moet wel eerst bij het Administratiekantoor (AK) aangevraagd worden, maar bij uitblijven hiervan heeft het AK stemrecht zonder dat met de kapitaalinbreng rekening wordt gehouden. Het valt te betwijfelen of men ten volle van het stemrecht gebruik gaat maken. Tevens werd de beperking bij volmachten opgeheven.

Het VEB vroeg uitleg over de variabele beloning (maximaal 50% van de vaste beloning), aangezien er geen logisch verband bestaat tussen deze beloning en de gestelde doeleinden. De variabele beloning is afhankelijk van de nettowinst en de roa. Het bestuur verklaart al jaren ontevreden te zijn over de gerealiseerde nettowinst en streeft naar een roa van 18 procent. Over het afgelopen boekjaar werd minder dan 4 procent gerealiseerd, terwijl de variabele beloning boven de 40 procent lag. Océ gaf hierop geen enkel commentaar.

Het stemmen op de diverse agendapunten verliep rommelig. Océ beloofde voor het volgend jaar te bekijken of het mogelijk is digitaal te stemmen en de stemming op een beeldscherm te volgen.