VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Strategie ter discussie

De resultaten van medicijngroothandel en apothekersgroep OPG worden nu duidelijk gedrukt door overheidsmaatregelen om de kosten van medicijnen te begrenzen. Een omzetstijging van 9 procent tot 2,5 miljard euro resulteerde in een stijging van het bedrijfsresultaat met 3 procent tot 134 miljoen euro. De daling van de nettowinst met tot 93 miljoen euro is optisch, omdat het resultaat in 2006 een eenmalige belastingbate van 13 miljoen euro bevatte. Voor bijzondere posten steeg de nettowinst nog met 17 procent.

In Nederland was, mede dankzij het beginnend succes van de apothekersformule Mediq, de autonome omzetstijging 5 procent, opgebouwd uit een volumestijging van 7 procent en prijsverlagingeffect van 2 procent. De divisie Internationale Apotheken blijft een duidelijk probleemgeval met een daling van het bedrijfsresultaat van 6,3 tot 3,1 miljoen euro bij een omzet van 759 miljoen euro (+ 6 procent). Met name de groothandel in Polen, die opnieuw gereorganiseerd gaat worden, is een hoofdpijndossier. In Polen is er forse margedruk doordat er meer aanbieders de markt betreden. De op thuiszorg gerichte OPG-Direct is een wel een succes met een autonome groei van 7 procent (totale groei inclusief acquisities 28 procent) en een 18 procent hoger bedrijfsresultaat. Deze divisie, waar ook institutionele leveringen toe behoren, neemt nu met ‘slechts’ 25 procent van de groepsomzet liefst 45 procent van het resultaat voor haar rekening.

De VEB was bijzonder kritisch op de strategische koers van OPG. Is de onderneming niet teveel internationaal gediversifieerd met de meest recente overname in Amerika van Bryam Healthcare en is het in stand houden van de Poolse activiteiten niet trekken aan een dood paard? President-commissaris Fokko van Duyne reageerde hierop dat OPG eerst de prestaties van het volledig vernieuwde management, de reorganisatie van de groothandel en het omzeteffect van de uitbouw van de Mediq-keten af wil wachten. Daarna zal echter een beslissing genomen moeten worden: ofwel desinvesteren of verder investeren in een problematische markt om de vereiste critical mass te vergroten. Wat de acquisitie van Bryam in de Verenigde Staten betreft, slaagde bestuursvoorzitter Marc van Gelder er niet in omduidelijk te maken wat de strategische noodzaak hiervan was. Wel levert deze stap een inkoopvoordeel van 5 miljoen euro op.

De vooruitzichten voor 2008 geven een gemengd beeld. Ten aanzien van de apotheken in Nederland wordt een autonome groei van slechts 2 procent verwacht, omdat vanwege het convenant met de overheid, 13 miljoen aan prijsverlaging geabsorbeerd moet worden. Voor Polen verwacht OPG dit jaar weer wat groei (marktgroei wordt geschat op 4-5 procent) plus een herstructureringspost van 1 – 1,5 miljoen euro. In feite zullen OPG Direct, waar een aanzienlijke omzetstijging wordt verwacht (marktgroei 6-8 procent) en een volledige bijdrage van de in 2007 aangekochte bedrijven (60 miljoen euro), de kar moeten trekken. Een winstverwachting is dan ook prematuur, aldus Van Gelder.

De aandeelhoudersvergadering is duidelijk van karakter veranderd. Was het voorheen een kleine nette club van apothekers, ditmaal was het aanwezige gezelschap zeer gemêleerd en de opkomst driemaal zo hoog. Van het kapitaal was 51 procent vertegenwoordigd, inclusief hedge fund Amber Capital dat een belang van rond de10 procent heeft. De VEB en Amber hebben beide druk uitgeoefend op het bestuur om schoon schip in Polen te maken en Bryam vlekkeloos te integreren. Een strategie met een verlaagd risicoprofiel is een noodzaak. Indien het management en de commissarissen hieraan niet weten te voldoen, zo gaf de VEB aan, dan zal dit volgend jaar consequenties kunnen hebben voor het verlenen van décharge van bestuur en de raad van commissarissen.

Amber bleek overigens voorafgaand aan de vergadering al druk uitgeoefend te hebben om een eigen commissaris voor benoeming te kunnen voordragen en voelde zich met een kluitje in het riet gestuurd. Amber stelt nu de corporate governancestructuur van de vennootschap ter discussie. Door het structuurregime hebben aandeelhouders namelijk nauwelijks iets te zeggen.

De VEB stelde ten slotte nog de nieuwe beloningsstructuur aan de kaak. In het voorgestelde beleid zal de lange termijn bonus reeds uitbetaald worden bij een ondergemiddelde prestatie ten opzichte van de peer groep. En dan wordt bij een eventuele ‘change of control’ (overname) ook nog driemaal het jaarsalaris uitgekeerd. Financieel directeur Frans Eelkman Rooda nam gedwongen afscheid en kreeg liefst 1,5 miljoen euro mee naar huis, ruim driemaal zoveel als het bedrag dat bij het toepassen van de kantonrechtersformule. Bovendien is deze afkoopsom in strijd met het eigen beloningsbeleid van OPG waarin, blijkens het jaarverslag, alleen rekening wordt gehouden met deze kantonrechtersformule.
Het zal duidelijk zijn dat 2008 voor OPG het uur van de waarheid is. De resultaten zijn meer dan ooit bijzonder moeilijk te voorspellen.