VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Dikke zijden draad

Aandeelhouders van biotechfirma Pharming hebben geen gemakkelijk jaar achter de rug. Doordat de Europese autoriteiten tot tweemaal toe geen goedkeuring aan Rhucin - Pharmings eerste medicijn – hebben gegeven, is de koers gezakt van boven de 3 naar onder de 1 euro. Pharming geeft echter de hoop nog niet op en werkt hard om Rhucin goedgekeurd te krijgen, zowel in de Verenigde Staten als in Europa.

Na de vertrouwde peptalk van beroepsoptimist en bestuursvoorzitter Francis Pinto, gaf operationeel directeur Bruno Giannetti in een gedreven betoog aan dat de afwijzing van Rhucin onterecht was, gezien de effectiviteit van het product en het uitblijven van ernstige bijwerkingen. Verdere tests zullen dit (moeten) bevestigen, waardoor de autoriteiten weinig keuze rest dan uiteindelijk het groene licht te geven. Ook na een vertraagde goedkeuring zou Rhucin door haar superioriteit ten opzichte van concurrerende medicijnen snel een groot marktaandeel - Pharming schat de totale markt op 500 miljoen dollar - verwerven.

Op vragen van de VEB beaamde Giannetti dat hoewel formeel gescheiden, een goed- of afkeuring in Europa wel degelijk invloed heeft op de conclusie van de Amerikaanse autoriteiten. Rhucin zou overigens onverminderd kansrijk zijn voor andere toepassingen dan zwellingziekte angio-oedeem, ook al mocht ze voor deze ziekte niet worden goedgekeurd. De VEB vroeg zich af of Pharming in het zesjarige testproces steken had laten vallen, via het nemen van shortcuts gedreven door tijdsdruk. Pinto had eerder al aangegeven dat een dergelijk proces namelijk normaliter tien jaar duurt. Giannetti refereerde aan “learning curves” van een kleine biotech als Pharming en gaf daarmee inherent toe dat de onderneming in het verleden dit proces had onderschat.

In financieel opzicht, is het complexe financieringscontract met Paul Capital beëindigd en heeft een converteerbare obligatie netto 67 miljoen euro contanten opgebracht, gelukkig nog voordat de aandeelkoers in elkaar was gestort. De VEB wees op de bijzonder dure deal met Paul Capital. Pharming ontving in februari 2006 15 miljoen dollar en heeft vervolgens 15 miljoen terugbetaald in 2007 en nogmaals 15 miljoen in januari 2008. Chief commercial officer Rein Strijker, tevens verantwoordelijk voor de financiën, meende dat dit redelijk was over bijna twee jaar en dat de nieuwe deal - waarin Paul Capital niet participeerde - aantrekkelijker was. De balans is inmiddels sterk genoeg om het nog twee tot wellicht drie jaar uit te zingen, alvorens serieuze omzet via productverkoop het voortbestaan van Pharming moet garanderen. Rhucin is daarin essentieel, aangezien de meeste andere potentiële producten pas op de lange termijn eventueel op de markt kunnen worden gebracht. Met de huidige lage aandeelkoers ligt een aandelenemissie niet voor de hand. Toch kreeg Pharming, tegen de zin van de VEB, wederom goedkeuring om het aantal aandelen te verhogen van 91 naar 200 miljoen wanneer ze dit nodig acht.

De VEB kon zich niet vinden in de toepassing van het beloningsbeleid en onthield zich ook van stemming over de decharge van de commissarissen. Op basis van de geleverde prestaties over 2007 kreeg het bestuur de maximale 25 procent cash bonus op het basissalaris. Voorts werden 320 duizend opties toegekend, 40 procent van het maximum. De VEB herinnerde president-commissaris Ben Veltman aan de eerder vastgestelde criteria. De onderneming was er namelijk niet in geslaagd Rhucin goedgekeurd te krijgen, er was geen sprake van een substantiële licentie of commerciële overeenkomst, er was een enorm verlies in plaats van een operationele winst en de aandelenkoers was geïmplodeerd. Het vijfde criterium - de mate waarin Pharming was voorbereid op een toekomstige groei - kon met wat goede wil misschien positief worden uitgelegd. De verklaring van de commissarissen had creatieve trekjes: het veiligstellen van de converteerbare obligatie moest worden gezien als een commerciële overeenkomst, waardoor uiteindelijk maar liefst 40 procent van de milestones waren bereikt. “Commercieel” blijkt bij Pharming dus niet noodzakelijkerwijs iets te maken hebben met verkoop van producten, kennelijk vallen ook financiële transacties daaronder. In dat opzicht lijkt het ineens weer logisch en handig dat bestuurder Strijker zowel commercieel als financieel directeur is.

Naast de wegens verhuizing vertrekkende Veltman, werd vlak voor de vergadering ook het afscheid van de 65-jarige Pinto aangekondigd, zodra zijn opvolger zou aantreden in de loop van 2008. Pinto kan worden gezien als de man die succesvol de financiële herstructurering van Pharming heeft teweeggebracht. Het is aan zijn opvolger ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk producten worden verkocht en winst wordt gemaakt, zodat ook zittende aandeelhouders er wijzer van worden.