VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Alles hangt af van Rhucin

Biotechbedrijf Pharming hield de jaarvergadering voor het eerst in haar nieuwe kantoor met dubbel zoveel ruimte voor vergelijkbare kosten als het oude. De onderneming is zich bewust van de noodzaak om zuinig met het geld om te gaan, zolang geen omzet wordt geboekt. De hoeveelheid cash is nog voldoende voor zo’n anderhalf jaar, dus voor die tijd moet Rhucin – het medicijn tegen een zeldzame ernstige zwellingziekte – niet alleen goedgekeurd zijn, maar ook daadwerkelijk verkocht worden aan patiënten.

Bestuursvoorzitter Francis Pinto erkende dat de onderneming traag is geweest met het sluiten van licentieovereenkomsten, maar dat dit versneld zal gebeuren zodra Rhucin is goedgekeurd. Gezien de beperkte liquide middelen, was de VEB met name geïnteresseerd in het beoogd tempo waarmee Rhucin de markt zal veroveren. Pinto is optimistisch: het marktaandeel zou groeien van 5 à10 procent in 2008, naar 30 procent in 2009 en 40 procent in 2010. Hij gelooft nog steeds in zijn ambitie een marktkapitalisatie van 1 miljard dollar te bereiken, hoewel deze verdrievoudiging wellicht eind 2008 in plaats van 2007 een feit zal zijn.

De VEB vroeg zich af waarom de grote farmaceuten met hun enorme hoeveelheden vrije cash en hun honger naar grotere productenportfolio’s, niet in de rij staan om zaken met Pharming te doen, hetzij als partner, hetzij om delen over te nemen. De verklaring van coo Bruno Giannetti was opmerkelijk: ze hebben moeite te geloven dat kleine ondernemingen als Pharming, producten van dit kwaliteitsniveau kunnen ontwikkelen met slechts een zeer beperkt budget. Het geloofwaardigheidsprobleem zal waarschijnlijk snel verdwijnen als Rhucin is goedgekeurd.

De pijplijn aan producten van Pharming ziet er interessant uit, maar alles draait uiteindelijk om de goedkeuring en succesvolle introductie van Rhucin. Harde contingencyplannen – mocht Rhucin verder ernstige vertraging oplopen, dan zou de hoeveelheid cash ontoereikend kunnen blijken – kon cco Rein Strijker niet noemen. In dat licht is het begrijpelijk dat het bestuur opnieuw het recht vroeg om het aantal aandelen ruim te verdubbelen van momenteel 91 miljoen naar maximaal 200 miljoen. Net als het vorige jaar, had de VEB hier bezwaren tegen. President-commissaris Bernhard Veltman verzekerde dat Pharming prudent met deze volmacht zal omgaan, maar wilde niet ingaan op de suggestie om de volmacht slechts toe te kennen voor een vergroting van 10 tot 20 procent, om bij grotere emissies in een bijzondere vergadering extra toestemming van de bestaande aandeelhouders te vragen.

Op het gebied van corporate governance, hamerde de VEB weer op het belang van volledige notulen, die van de laatste vergaderingen in een aantal gevallen onvolledig waren. Veltman zegde niet toe om woordelijke verslagen te publiceren, maar zal deze zaak wel serieus oppakken. Ook plaatste de VEB vraagtekens bij de functieverdeling binnen het bestuur: Strijker was ook cfo, terwijl normaliter commerciële zaken binnen het takenpakket van een coo zit (Giannetti is ook verantwoordelijk voor marketing). Bovenal is het verstandig om de financiële taken te scheiden van de commerciële, om eventuele belangenconflicten te vermijden. De onderneming zag het als een tijdelijke, praktische situatie, waar opnieuw naar gekeken zal worden.