VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voorschot op onzeker succes

Biotechnologiefirma Pharming heeft het jaar 2003 overleefd en zich financieel goed gepositioneerd om nog minimaal twee jaar voort te kunnen. De schuldconversie via een weliswaar enorm verwaterende onderhandse aandelenemissie zorgde er niet alleen voor dat het bedrijf vrijwel schuldenvrij is, maar ook dat er genoeg cash is (28 miljoen euro per 31 maart 2004) om het veelbelovende C1 product op de markt te brengen.

Pharming verklaarde dat de aandelenemissie, waarop particuliere beleggers niet konden inschrijven, onderhands was geplaatst om tijd te winnen. Het geeft aan dat Pharming inderdaad langs de rand van de afgrond is gegaan. Het aantal aandelen is toegenomen van veertien miljoen aan het begin van 2002 naar 69 miljoen per eind februari 2004. Dit aantal zal nog kunnen toenemen tot 78 miljoen bij de toekenning van opties en warrants. Een toekomstig financieel succes van Pharming zal dus over veel meer aandelen worden verdeeld.

Ondanks dat Pharming zich niet als een ‘one product company’ probeert te positioneren – er is naast C1 nog een aantal veelbelovende producten in ontwikkeling – valt of staat de firma met een snelle en succesvolle introductie van C1. Mocht Pharming hierin slagen, dan wordt winstgevendheid zelfs al in 2005 verwacht. Gezien de geringe kritische massa van Pharming, is het vinden van goede partners essentieel voor het op de markt brengen van C1. Volgens Pharming is een omzet van 250 miljoen euro en een daarbij behorende marktkapitalisatie van een miljard euro binnen vijf jaar realiseerbaar.

Qua beloning neemt Pharming hierop alvast een voorschot. Ter compensatie voor zijn inzet en als ‘success fee’ voor de financiële herstructurering (met de daarbij behorende verwatering) zijn sedert 2002 1,4 miljoen aandelen aan bestuursvoorzitter Francis Pinto toegekend, die zelfs bij de huidige lage aandelenkoers ruim 2,5 miljoen euro waard zijn. De VEB maakte ernstig bezwaar tegen het extra belonen, voordat Pharming echte resultaten heeft geleverd, zoals bijvoorbeeld het vinden van klanten en het boeken van omzet en winst.

President-commissaris Verhagen reageerde als door een wesp gestoken en verdedigde hartstochtelijk het beloningsbeleid. Ook werd de aandeelhouders gevraagd de aan het bestuur reeds beloofde (!) 500.000 aandelenopties met een uitoefenprijs van 1,34 euro goed te keuren, vanwege het slagen van de financiële herstructurering. Bij een huidige koers van ongeveer 1,90 euro zijn die opties al behoorlijk ‘in-the-money’. Het uitgeven van opties met een veel hogere uitoefenprijs vond Verhagen te demotiverend, dus blijkbaar ziet Pharming in haar beloningsbeleid de beoogde marktkapitalisatie van een miljard euro – wat ongeveer een verzevenvoudiging van de aandeelkoers zou betekenen – als onwaarschijnlijk. Overigens zal het bestuur nogmaals 500.000 aandelenopties krijgen bij het vinden van een grote partner.

Ter informatie werd de nieuwe beloning voor de raad van commissarissen gepresenteerd, die retroactief per 1 januari 2004 inging. De voorzitter ging van 15.000 naar 30.000 euro en de leden van 15.000 naar 20.000 euro. De code-Tabaksblat zal in de loop van 2004 intern worden besproken, zodat de resultaten in 2005 aan de aandeelhouders worden voorgelegd.